Υποτροφίες ΙΚΥ/IFG για μεταπτυχιακές σπουδές Master 2 στη Γαλλία, ακ. έτους 2023-24

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 31-05-23. Διαβάστε περισσότερα Εκπαιδευτικά Νέα στον Οδηγό Σπουδών Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας! ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ…

29 Μαΐου 2023
thumbnail-1476

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 31-05-23. Διαβάστε περισσότερα Εκπαιδευτικά Νέα στον Οδηγό Σπουδών Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας!

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες: Ι. Κορπίδου
Τηλ: 2310 994168
email: dps@auth.gr

Προς
τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ

Κοινοποίηση:
– Γραμματεία Πρύτανη/Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας
– ΙΚΥ (εξωτερικού), εν είδει αποδεικτικού ανάρτησης

Εσωτερική διανομή: Τμήμα Σπουδών

Σύμφωνα προς την 15466/23.5.2023 επιστολή του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, η οποία μας κοινοποιήθηκε με το 71465/24.5.2023 ΣΗΔΕ ΑΠΘ, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί πρόσκληση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το οποίο, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG), προκήρυξε, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, τη χορήγηση τριαντα-έξι (36) υποτροφιών 10μηνης διάρκειας, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών Master 2, συμπεριλαμβανομένων των αγγλόφωνων, σε δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της Γαλλίας, ανεξαρτήτως επιστημονικού τομέα, εξαιρουμένων των εξ’ αποστάσεως προγραμμάτων και των MBA.

Η υποτροφία απευθύνεται σε απόφοιτους/-ες Ελληνικών Πανεπιστημίων, ακαδημαϊκών ετών 2022-2023, 2021-2022, 2020-2021, με βαθμό τουλάχιστον επτά (7,00/10).

Οι αιτήσεις, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του IFG έως την 31η Μαϊου 2023 και ώρα Ελλάδος 23:00
Παρακαλούμε όπως φροντίσετε για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων, εφόσον δεν έχετε ήδη προβεί σε σχετική ανακοίνωση δια της απευθείας ενημέρωσης που λάβατε από το ΙΚΥ.

Ioanna Korpidou
Τμήμα Σπουδών
Department of Studies
Aristotle University of Thessaloniki
541 24 Thessaloniki, Greece
Tel: +30-2310-994168
E-mail:dps@auth.gr

Δείτε επίσης

Χρήσιμα άρθρα και συμβουλές για Σπουδές Ψυχολογίας στην Ελλάδα και τον Κόσμο.