thumb-1409

4ετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική

logo-1409
Κατηγορία:
Ψυχοθεραπεία

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το πρόγραμμα  Τετραετής Εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική, έχει διαμορφωθεί  με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχεται στους συμμετέχοντες ένας συνδυασμός θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων, προκειμένου να μπορούν να εργαστούν ως θεραπευτές και σύμβουλοι, τόσο ως αυτοαπασχολούμενοι όσο και ως εργαζόμενοι σε δομές δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που προσφέρουν τις παραπάνω υπηρεσίες.

Πρόκειται για μία εκπαίδευση που απευθύνεται σε ενήλικες, τόσο φοιτητές όσο και επαγγελματίες και ξεκινάει από την εισαγωγή βασικών εννοιών της Θεωρίας Συστημάτων για να καταλήξει στην εις βάθος γνώση των τεχνικών Συστημικής Θεραπείας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τους χρονικούς περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται οι συμμετέχοντες, οι δια ζώσης και διαδικτυακές συναντήσεις στις οποίες πραγματοποιούνται τα μαθήματα, έχουν συσσωρευθεί σε ένα εντατικό Σαββατοκύριακο το μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου δίνεται και το απαραίτητο υλικό για εμβάθυνση μέχρι την επόμενη συνάντηση.

Στόχος του εκπαιδευτικού μας προγράμματος είναι να μπορέσουν οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες να γνωρίσουν και στη συνέχεια να εμβαθύνουν, να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν τη Θεωρία Συστημάτων και τις προεκτάσεις της στον ανθρώπινο παράγοντα, έτσι ώστε στο τέλος της τετραετούς φοίτησης να έχουν τόσο τις απαραίτητες γνώσεις, όσο και τις αναδυόμενες (από την μέχρι στιγμής υπάρχουσα βιβλιογραφία) απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως Συστημικοί Θεραπευτές ή Σύμβουλοι οι οποίοι θα μπορούν να δουλέψουν με παιδιά, ενήλικες, ζευγάρια και οικογένειες.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, η εκπαιδευτική ομάδα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος υποστηρικτικά στο πλευρό των εκπαιδευόμενων, βοηθώντας τους όχι απλώς να απομνημονεύσουν, αλλά να αρχίσουν να παρατηρούν και να εφαρμόζουν στην καθημερινή τους ζωή τις αρχές που προκύπτουν από τη Θεωρία Συστημάτων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται σε ένα σύνολο τεσσάρων εκπαιδευτικών ετών, καταλαμβάνοντας ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα από Οκτώβριο μέχρι και Ιούλιο για την διεξαγωγή των συναντήσεων των συμμετεχόντων με τους εκπαιδευτές και περιλαμβάνει:

1) Θεωρητική Κατάρτιση – Διδασκαλία θεωρίας

2) Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευόμενων

3) Εποπτεία εκπαιδευόμενων.

Το σύνολο των ωρών εκπαίδευσης στα τέσσερα έτη είναι 1600 ώρες εκπαίδευσης και 250 ώρες θεραπείας οι οποίες χωρίζονται ως εξής:

-700 ώρες προέρχονται από τις συναντήσεις των εκπαιδευόμενων με τους εκπαιδευτές

-300 προσωπικής ανάπτυξης που προέρχονται από την μελέτη και τις εργασίες που θα ανατεθούν στους εκπαιδευόμενους

-300 ώρες εποπτείας.

-300 ώρες πρακτικής άσκησης

-250 ώρες θεραπείας κατανεμημένες μέσα στα τέσσερα χρόνια της εκπαίδευσης

Το πρώτο έτος ξεκινάει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Ιούλιο και περιλαμβάνει συναντήσεις ένα Σαββατοκύριακο το μήνα (για να μπορούν να το παρακολουθήσουν ενδιαφερόμενοι και εκτός Αθηνών) και συγκεκριμένα Σάββατο και Κυριακή τις ώρες 10:00-18:00, ενώ τα επόμενα έτη ακολουθούν παρόμοια δομή. Από το τρίτο έτος προστίθενται ώρες εποπτείας και πρακτικής άσκησης.

Το πρόγραμμα παρέχει πλέον και δυνατότητα παράλληλης διαδικτυακής παρακολούθησης για ενδιαφερόμενους εκτός Αθηνών ή κατοίκους εξωτερικού που θα ενδιαφέρονταν για την συμμετοχή τους (συγκεκριμένος αριθμός θέσεων).

 

Σύμφωνα με την πρόταση της European Family Therapy Association, οι τομείς στους οποίους χρειάζεται οι συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν για να μπορούν να έχουν μία βαθύτερη κατανόηση της Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής μπορούν να κατανεμηθούν σε τέσσερις άξονες:

1) Θεωρία

2)Έρευνα

3) Ηθικά Ζητήματα

4) Ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων.

Στο παρόν πρόγραμμα οι συμμετέχοντες σε βάθος τετραετίας θα εκπαιδευτούν:

1) Σε θέματα θεωρίας τα οποία καλύπτουν τη Θεωρία Συστημάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

– Οι αρχές της θεωρίας συστημάτων. Προκειμένου να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν σε βάθος γνώση της θεωρίας συστημάτων, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αφιερωθεί ολόκληρο το πρώτο έτος στην εκμάθηση της εν λόγω θεωρίας και των πρακτικών εφαρμογών της σε ένα πλήθος πεδίων και όχι μόνο στη θεραπεία

– Βασικές αρχές ψυχοπαθολογίας και κριτικής ψυχοπαθολογίας- Ψυχολογικά μοντέλα και ψυχολογικές θεραπείες

– Μοντέλα αλλαγής

-Τα σημαντικότερα μοντέλα Συστημικής Θεραπείας από την ανάδυσή της, μέχρι σήμερα

2) Σε θέματα έρευνας: Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν πέρα από την βιβλιογραφία τόσο την έντυπη όσο και τα διάφορα ηλεκτρονικά Journals, να διεξάγουν τις δικές τους έρευνες σε ομαδικό επίπεδο.

3) Σε Ηθικά Ζητήματα και θέματα δεοντολογίας αλλά και κριτικής πάνω στα διαδεδομένα μοντέλα γύρω από την ψυχική ασθένεια και την ψυχοπαθολογία.

4) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων θα έρθει από τον συνδυασμό των θεωρητικών γνώσεων και των πρακτικών οι οποίες θα διδαχθούν και από τα βιωματικά κομμάτια της διδασκαλίας.

Μορφή Εκπαίδευσης και Διδασκαλίας.

Προκειμένου να εκπληρωθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι που έχουν αναφερθεί παραπάνω, η εκπαιδευτική ομάδα του προγράμματος λειτουργεί με μία συγκεκριμένη δομή η οποία εφαρμόζει στην πράξη τις αρχές οι οποίες διδάσκονται.

-Η Διδασκαλία της θεωρίας γίνεται ομαδικά κατά την διάρκεια των διημέρων

-Γίνονται βιωματικές ασκήσεις για εμβάθυνση και ανάδειξη των αρχών που διδάχτηκαν

-Μέσα στα πλαίσια των συναντήσεων γίνεται εποπτική δουλειά (40 ώρες ανά έτος-μια δίωρη συνάντηση κάθε δεκαπέντε ημέρες) με εκπαιδευόμενους που φέρνουν θέματα από την πρακτική είτε από την εργασία τους

-Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να εφαρμόζουν όσα διδάχτηκαν στην καθημερινή τους ζωή και την επαγγελματική τους πρακτική και να φέρνουν τα αποτελέσματα στην επόμενη συνάντηση ως ανατροφοδότηση για ολόκληρη την ομάδα

-Η ομάδα των εκπαιδευτών πραγματοποιεί και η ίδια συναντήσεις στις οποιες δουλεύει και αναδιαμορφώνει ανάλογα με τις αναδυόμενες απαιτήσεις της ομάδας εκπαιδευόμενων, το περιεχόμενο των επόμενων συναντήσεων

-Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται ανάμεσα στις συναντήσεις να μελετήσουν διάφορα κομμάτια βιβλιογραφίας αλλά και σημειώσεις που τους δίνονται.

-Όπως προκύπτει από τις αρχές της Συστημικής Θεωρίας, η πραγματική γνώση δεν προκύπτει από τη θεωρητική απομνημόνευση. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι δεν καλούνται να δώσουν καμίας μορφής εξετάσεων, αλλά καλούνται να είναι παρόντες στις συναντήσεις διδασκαλίας και εποπτείας (μέγιστος αριθμός απουσιών το 20% των ωρών κάθε έτους) και να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση.

-Η εκπαιδευτική ομάδα περιλαμβάνει έμπειρους επιστήμονες και επαγγελματίες (Συστημικούς θεραπευτές, Σύμβουλους, Παιδαγωγούς κλπ) των οποίο το κοινό σημείο είναι η γνώση και η εφαρμογή της θεωρίας συστημάτων, τηρώντας ταυτόχρονα την αρχή της διεπιστημονικότητας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να εργαστούν ως Συστημικοί Θεραπευτές ή Σύμβουλοι.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα απευθύνεται:

Α) Σε Ψυχολόγους, κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και φοιτητές Ψυχολογίας, Κοινωνικούς Λειτουργούς και φοιτητές κοινωνικής εργασίας, Ψυχιάτρους και ειδικευόμενους Ψυχιάτρους

Β) Σε επαγγελματίες αποφοίτους και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ανθρωπιστικές επιστήμες (Κοινωνικούς Ανθρωπολόγους, Κοινωνιολόγους, κλπ).

Γ) Ενδιαφερόμενοι/ες που είναι απόφοιτοι/ες σχολών τριτοβάθμιας που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες αξιολογούνται επίσης κατά περίπτωση

Αναγνώριση:

Το Ροδάκινο ειναι μέλος του Ευρωπαϊκού Σύνδεσμου Οικογενειακών Θεραπευτών (European Family Therapy Assosciation – E.F.T.A.) και το τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι αναγνωρισμένο από την E.F.T.A.

Στους εκπαιδευόμενους που έχουν παρακολουθήσει επαρκώς τα 4 έτη σπουδών και έχουν ολοκληρώσει τις ώρες πρακτικής και εποπτείας δίνεται πιστοποιητικό αποφοίτησης από το πρόγραμμα, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι ώρες παρακολούθησης, πρακτικής και εποπτείας.

 

Οι εκπαιδευόμενοι με την ολοκλήρωση του προγράμματος έχουν τον τίτλο Συστημικοί Θεραπευτές ή Συστημικοί Σύμβουλοι και μπορούν να εργαστούν θεραπευτικά ή συμβουλευτικά με άτομα, ζευγάρια ή οικογένειες με συστημική ψυχοθεραπευτική κατεύθυνση.

1900

Το κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχεται σε 1.900 Ευρώ ανά εκπαιδευτικό έτος τα οποία καταβάλλονται ως εξής:

300 Ευρώ Προκαταβολή – Εγγραφή και στη συνέχεια 10 δόσεις των 160 Ευρώ (Οκτώβριος-Ιούλιος)

Με την κατάθεση της προκαταβολής ανοίγει ο Φάκελος εκπαιδευόμενου, ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής και κατοχυρώνεται η θέση του εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα. Οι εγγραφές ολοκληρώνονται με την κάλυψη των θέσεων για το έτος 2023-2024. Εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, παραμένουν ανοικτές μέχρι και την 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Στο παραπάνω κόστος συμπεριλαμβάνεται επίσης:

-Δωρεάν συμμετοχή σε επιπλέον εκπαιδευτικά σεμινάρια που προκηρύσσονται όλη την χρονιά από το Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής Ροδάκινο

-Δωρεάν συμμετοχή σε ομάδα αυτομόρφωσης που πλαισιώνεται από το Ροδάκινο

Το Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής Ροδάκινο ιδρύθηκε το 2017 και εδρεύει στην οδό Σπύρου Δοντά 12 στην Ακρόπολη. Στόχος του είναι η σύνδεση της Συστημικής Ψυχολογίας με την Παιδαγωγική και η ανάπτυξη ενός συστημικού τρόπου σκέψης, τόσο στη θεραπευτική διαδικασία όσο και στην παιδαγωγική διεργασία. Με κύριο στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου, στο Ροδάκινο πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις ψυχολόγων και παιδαγωγών επάνω στη συστημική προσέγγιση, ομάδες εποπτείας παιδαγωγών και ψυχολόγων, εκπαιδευτικά μεμονωμένα σεμινάρια σε επαγγελματίες και φοιτητές ανθρωπιστικών σπουδών, συνεργασίες σε θέματα επιμόρφωσης και επαγγελματικής εξέλιξης με παιδικούς σταθμούς, σχολεία και άλλους σχετικούς φορείς, ομάδες γονέων, ενώ ιδιαίτερο χώρο καταλαμβάνει η ατομική θεραπεία, θεραπεία ζεύγους, θεραπεία οικογένειας και θεραπεία παιδιού και εφήβου. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων, ερευνητικές δράσεις της επιστημονικής μας ομάδας έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια και ημερίδες με κεντρικό θέμα τον επαγγελματία παιδαγωγό και ψυχολόγο και τη σχέση επικοινωνίας που αναπτύσσει με το περιβάλλον, καθώς η αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον και σχέσεις που αναδύονται από το εκάστοτε πλαίσιο, αποτελεί για την ομάδα μας ένα από τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα.

 • Διάρκεια
  4 χρόνια
 • Τοποθεσία
  Ελλάδα
 • Τηλέφωνο
  2109213959
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  07/10/2023
 • Ημερομηνία Λήξης
  12/06/2027
 • Προθεσμία Εγγραφής
  30/09/2023
 • Πιστοποίηση
  Ναί
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Ψυχοθεραπεία.