thumb-1059

Εκπαίδευση στην Συστημική Ψυχοθεραπεία διά ζώσης ή εξαποστάσεως

logo-1059
Κατηγορία:
Distance Learning / Online

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Η Συστημική Ψυχοθεραπεία έχει τις ρίζες της στην δεκαετία του 1940, όπου οι θεραπευτές άρχισαν να πειραματίζονται με την οικογενειακή θεραπεία, εγκαταλείποντας το γνώριμο πεδίο της ατομικής ψυχοθεραπείας. Η δουλειά με την οικογένεια καθώς προχωρούσε έδειχνε να έχει τρομερές ομοιότητες με τη γενική θεωρία των συστημάτων, όπως την ανέπτυξε ο βιολόγος Ludwig von Bertalanffy. Η γενική θεωρία των συστημάτων διαμορφώθηκε από τη μελέτη των ζωντανών συστημάτων σε συνδυασμό με παρατηρήσεις από το χώρο της φυσικής και της βιολογίας.

Ο Bertalanffy επισήμανε και διατύπωσε γενικές αρχές και όρους (όπως ολότητα, διαφοροποίηση, ιεραρχική ταξινόμηση, σκοπός, όρια κ.α.) που μπορούν να εφαρμοστούν σε όλο σχεδόν το φάσμα των επιστημών για την μελέτη και κατανόηση όλων των συστημάτων και τα οποία έχει δανειστεί η ευρύτερη ψυχοθεραπεία.

Σύμφωνα με την Συστημική προσέγγιση γεννιόμαστε και εξελισσόμαστε μέσα σε συστήματα, δηλαδή, ομάδες ισχυρής επιρροής, με κυρίαρχη την οικογένεια. Επομένως στην ψυχοθεραπεία μελετάμε το άτομο σε σχέση με τα συστήματα στα οποία εμπλέκεται (σύντροφο, οικογένεια, εργασία, φίλοι, κοινωνία κτλ) και θεωρούμε ότι η τυχούσα συμπτωματολογία είναι αποτέλεσμα δυσλειτουργικών σχέσεων μέσα στα συστήματα του.

Με άλλα λόγια δεν στοχοποιούμε το άτομο ως υπεύθυνο για τα συμπτώματα του, αλλά επιχειρούμε να μελετήσουμε και να αλλάξουμε τον τρόπου που λειτουργεί ανάμεσα στους σημαντικούς του ανθρώπους. Επιπλέον θεωρούμε το σύμπτωμα αρωγό και βοηθό στην διερεύνηση της αλλαγής που πρέπει να επιτευχθεί.

Η συστημική θεραπεία έχει στην ιστορία της να επιδείξει πολλά διαφορετικά μοντέλα και πολλούς σπουδαίους δασκάλους. Μερικά από αυτά είναι το δομικό (Minuchin), το πολυγενεακό (Stierlin, Bowen), το εμπειρικό (Satir, Whitaker), το στρατηγικό (Haley), το κυβερνητικό (Selvini, Palazzoli), το κονστρουκτιβιστικό (Boscolo, Checkin), την αναστοχαστική ομάδα (Andersen), και το αφηγηματικό (Αndersen & Goolishian).

Η χρήση της συστημικής θεραπείας και συμβουλευτικής σήμερα έχει εφαρμογή εκτός από την οικογένεια και στα ζευγάρια, στα άτομα άλλα και σε ευρύτερα πλαίσια, όπως εργασιακά περιβάλλοντα, κτλ.

Προθεσμία Δήλωσης Συμμετοχής: 30/9/2023

Λήξη Εγγραφών: 1/10/2023

Επιστημονικά υπεύθυνηΝικολέτα-Νεκταρία ΜπουλταδάκηΨυχολόγος – Συστημική Θεραπεύτρια, μέλος EFTA, ΣΕΨ, ΕΕΣΣΚΕΨΟ

Υπηρεσίες:

Ψυχοθεραπεία
Ατομική – Ομαδική – Θεραπεία ζεύγους – Θεραπεία Οικογένειας – Γενεόγραμμα – Συστημική αναπαράσταση – Συστημικό Ψυχόδραμα.

Εκπαίδευση
Τετραετής εκπαίδευση Συστημικών Ψυχοθεραπευτών (Οικογενειακών Θεραπευτών) – Τριετής εκπαίδευση Συμβούλων Ψυχικής Υγείας – Εκπαίδευση στη Θεραπεία ζεύγους – Εκπαίδευση στην Επιστήμη της Ευτυχίας – Εποπτεία Θεραπευτών

Επικοινωνία:
Θα μας βρείτε στην οδό : 1η πάροδος Σοφοκλή Βενιζέλου
ΤΚ:73300, Χανιά Κρήτη.
Τηλ. επικοινωνίας : 2821500158
email : systemicedu@gmail.com, info@systemic-education.com

Ο σπουδαστής μετά το πέρας του προγράμματος θα είναι σε θέση να ασκεί το λειτούργημα του συστημικού θεραπευτή τόσο με άτομα, όσο και με ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες.

Διάρκεια σπουδών:

4 έτη εφόσον έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες σπουδών. Συγκεκριμένα για την απόκτηση πιστοποίησης απαιτούνται

 • 300 ώρες προσωπικής ψυχοθεραπείας
 • 240 ώρες θεωρητικής κατάρτισης
 • 240 ώρες εποπτείας
 • 320 ώρες πρακτικής άσκησης

Δεδομένων των οικονομικών δυσχερειών που διανύει η χώρα μας δίνεται η δυνατότητα ευελιξίας όσον αφορά στην παρακολούθηση του προγράμματος. Για παράδειγμα ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει κάθε έτος έναν ή δύο τομείς παρακολούθησης, παρατείνοντας με αυτόν τον τρόπο τη διάρκεια εκπαίδευσης του. Επομένως η ύλη των μαθημάτων ορίζονται ανά τομέα κι όχι ανά έτος.

Προσωπική ψυχοθεραπεία:

Περιλαμβάνει την συμμετοχή σε

 • Θεραπευτική Ομάδα η οποία θα λαμβάνει χώρα μία φορά την εβδομάδα και θα έχει διάρκεια 2 ώρες
 • Και τη συμμετοχή στην Ομάδα Γενεογράμματος, η οποία θα λαμβάνει χώρα 1 φορά τον μήνα (δίωρο).
 • Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης «μαραθώνιων» ομάδων ψυχοθεραπείας μηνιαίας βάσης.

Θεωρητική Κατάρτιση

Οι τομείς που θα καλύπτονται θα είναι οι εξής:

 • Αρχές της συστημικής θεωρίας
 • Ιστορική αναδρομή της συστημικής θεωρίας
 • Σχολές Συστημικής Ψυχοθεραπείας
 • Συστημική θεραπεία Οικογένειας
 • Συστημική θεραπεία Ζεύγους
 • Συστημική θεραπεία Ατόμου
 • Συστημική θεραπεία Ευρύτερων συστημάτων
 • Κύκλος ζωής Ατόμου και Οικογένειας
 • Τεχνικές Συστημικής Ψυχοθεραπείας
 • Στάδια και στόχοι στη Συστημική Ψυχοθεραπεία
 • Δεοντολογία και ψυχοπαθολογία
 • Συστημική Αναπαράσταση
 • Κυβερνητική
 • Θεωρία Επικοινωνίας
 • Ειδικά Θέματα Ψυχοθεραπείας
 • Συστημική Ψυχοπαθολογία
 • Maturana & Varela
 • Gregory Bateson

Για τη θεωρητική κατάρτιση των σπουδαστών θα διεξάγεται εβδομαδιαίο δίωρο σεμινάριο καθώς επίσης κι έκτακτες ημερίδες με προσκεκλημένους ψυχοθεραπευτές. Η δομή του σεμιναρίου θα είναι κατά το ήμισυ θεωρητική και κατά το ήμισυ βιωματική όπου οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στην πράξη τη θεωρία του κάθε μαθήματος.

Στα σεμινάρια οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία:

 • να παρακολουθήσουν συνεδρίες από διάσημους δασκάλους της οικογενειακής θεραπείας μέσω dvd
 • να δουλέψουν τη θεραπευτική σχέση με τους θεραπευόμενους
 • να γνωρίσουν και να εξασκήσουν τις τεχνικές οικογενειακής θεραπείας
 • να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση τους

Εποπτεία

Η εποπτεία των κλινικών περιστατικών των εκπαιδευόμενων θα γίνεται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε εβδομαδιαία βάση μέσω δίωρου εργαστηρίου ή με ατομικό ραντεβού με τους επόπτες του κέντρου. Οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να φέρνουν για εποπτεία υλικό από την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή από την πρακτική τους άσκηση στο κέντρο.

Πρακτική Άσκηση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία

Οι σπουδαστές εφόσον έχουν ολοκληρώσει ένα έτος θεωρητικής κατάρτισης και ψυχοθεραπείας θα συμμετέχουν στις θεραπευτικές πρακτικές των θεραπευτών τους είτε σε κλινικά περιστατικά, είτε σε ομαδικές ψυχοθεραπείας. Θα έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στο ρόλο του Παρατηρητή αρχικά κι αργότερα στο ρόλο του Συνθεραπευτή.

Θα συμμετέχουν επίσης σε αναστοχαστικές ομάδες, θα αναλαμβάνουν την οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων και θα εκπονούν εργασίες.

Στο τελευταίο έτος σπουδών τους θα εκπονήσουν διπλωματική εργασία και θα αναλάβουν 5 κλινικά περιστατικά.

Αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου

 • 80% παρουσία στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 • Διεξαγωγή τεστ αξιολόγησης της προτεινόμενης βιβλιογραφίας
 • Ημερολόγιο καταγραφής προσωπικών εκπαιδευτικών εμπειριών
 • Προφορικές παρουσιάσεις θεωρίας
 • Συλλογική ερευνητική εργασία
 • Διπλωματική στη μελέτη περιστατικού

Προϋποθέσεις εισαγωγής στη Συστημική Ψυχοθεραπεία:

Πτυχίο ιατρικής, ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, συμβουλευτικής και συναφών επαγγελμάτων ψυχικής υγείας

Μετά το τέλος των σπουδών τους οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν σε πιστοποιημένες εταιρίες συστημικής ψυχοθεραπείας της Ελλάδας (ΕΕΣΣΚΕΨΟ, ΕΛΕΣΥΘ, ΕΘΟΣ) και της Ευρώπης (EFTA).

Οι συστημικοί ψυχοθεραπευτές μπορούν να εργαστούν τόσο ως ελεύθεροι επαγγελματίες όσο και να απορροφηθούν σε δομές που υπάρχει ανάγκη συστημικών συνεργατών.

4.050€ τα 3 έτη
10% έκπτωση

1350€ ετησίως για 3 έτη (συμπεριλαμβάνει θεωρία και ομαδική ψυχοθεραπεία)

10% έκπτωση για άνεργους, φοιτητές.

15% έκπτωση για εφάπαξ πληρωμή

Το ΄Δ έτος γίνεται η πρακτική άσκηση και ο σπουδαστής χρεώνεται μόνο την εποπτεία του

Μαρτυρίες από προηγούμενες συμμετέχοντες

 • avatar-img

Το Κέντρο Συμβουλευτικής - Ψυχοθεραπείας κι Εκπαίδευσης Systemic Education είναι το αποτέλεσμα ενός ονείρου που είχαμε πολλά χρόνια. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μία βάση συνάντησης και συμπόρευσης με θεραπευτές και γενικότερα επιστήμονες που μοιράζονται μαζί μας την ίδια δίψα για μάθηση και την ίδια αγάπη για τη θεωρία των συστημάτων. Στόχος μας είναι να μοιράσουμε τη γνώση που έχουμε αποκτήσει και να διδαχθούμε νέες θεωρήσεις και προσεγγίσεις προς τον άνθρωπο. Επιθυμούμε να γίνει αυτή η προσπάθεια χώρος συνάντησης με μεγάλους δασκάλους της ψυχοθεραπείας και να φτιάξουμε το σπόρο να αναδειχθούν νέοι ψυχοθεραπευτές. Να ενώσουμε το παλιό με το καινούριο και να αναδείξουμε την συμπόρευση. Οι σπουδαστές μας ακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις της EFTA –European Family Therapy Association των Ελληνικών Συστημικών Εταιριών (ΕΕΣΣΚΕΨΟ , ΕΛΕΣΥΘ , ΕΘΟΣ) και της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής.

Άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φορέα

 • Διάρκεια
  4 έτη εφόσον έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες σπουδών.
 • Τοποθεσία
  Χανιά
 • Τηλέφωνο
  2821500158
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  02/10/2023
 • Ημερομηνία Λήξης
  28/06/2024
 • Προθεσμία Εγγραφής
  01/10/2023
 • Πιστοποίηση
  Ναί
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Distance Learning / Online.