thumb-1070

Ετήσιο Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Ψυχαναλυτική Σκέψη και Πρακτική

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το Ετήσιο Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Ψυχαναλυτική Σκέψη και Πρακτική δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν βαθύτερη γνώση της ψυχαναλυτικής θεωρίας, καθώς και το πως αυτή ζωντανεύει μέσα από την κλινική εργασία.

Το σεμινάριο λαμβάνει χώρα Παρασκευή, μία φορά τον μήνα, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 μεταξύ 16:00 – 21:00 μ.μ και απαρτίζεται από δύο μέρη:

 • Θεωρητικό σεμινάριο εισαγωγής στην ψυχαναλυτική σκέψη
 • Ομάδες ανάλυσης και συζήτησης κλινικών περιστατικών

Το σεμινάριο μπορεί να παρακολουθηθεί είτε ως έχειν, από συμμετέχοντες που επιθυμούν να εμβαθύνουν τη γνώση τους στην ψυχαναλυτική σκέψη και πρακτική, είτε ως προετοιμασία για την εισαγωγή στην τετραετή εκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική/Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία παιδιών και ενηλικών, της οποίας συνήθως αποτελεί προαπαιτούμενο εισαγωγής (με εξαίρεση ιδιαίτερες περιπτώσεις όπου η εκπαιδευτική επιτροπή κρίνει ότι το υποψήφιο μέλος έχει ολοκληρώσει ισοδύναμη εκπαίδευση).

Ημερομηνία Έναρξης: Οκτώβριος 2023

Προθεσμία Δήλωσης Συμμετοχής: Από 11/4/23 έως 08/9/23

Κέντρο ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ
Σοφ. Βενιζέλου 16 & Ρόδων, Ν. Ηράκλειο Αττικής, 14122
Τηλ: 210 2830100
http: www.dikepsy.gr
Email: info@dikepsy.gr

Αίθουσα Εκπαιδεύσεων ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ
Λεωφ. Ηρακλείου 353, 4ος όροφος, Ν. Ηράκλειο Αττικής, 14122
Τηλ: 210 2831100 & 698 8080383
Email: dikepsy@dikepsy.gr

Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Παπαδοπούλου Βίκυ, MSc, Κλινική Ψυχολόγος
Τηλ: 698 8080383
Email: dikepsy@dikepsy.gr
training.dikepsy@outlook.com

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να καλλιεργήσει την ανάπτυξη της ψυχαναλυτικής γνώσης και σκέψης, καθώς και την εφαρμογή τους στην ψυχοθεραπευτική εργασία, τόσο με ενήλικες, όσο με παιδιά και εφήβους. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις βασικές ψυχαναλυτικές θεωρίες των Freud, Klein, Winnicott, Bion και άλλων σημαντικών ψυχαναλυτών.

Επιπροσθέτως, το σεμινάριο στοχεύει να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν κλινική εκπαίδευση στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία.

Άξονες Σεμιναρίου Εισαγωγής στην Ψυχαναλυτική Σκέψη και Πρακτική

1. Θεωρητικό σεμινάριο εισαγωγής στην ψυχαναλυτική σκέψη

Κάθε εκπαιδευτική Παρασκευή περιλαμβάνει διαφορετική θεματολογία (“Όταν ήμασταν βρέφη”: Επικοινωνία δίχως λέξεις στην πρώιμη βρεφική ηλικία, Το ασυνείδητο, Νεύρωση και υστερία, Το Οιδιπόδειο σύμπλεγμα, Σεξουαλικότητα, Όνειρα και Ερμηνεία,  Ναρκισσιστικά καταφύγια, Θάνατος και Καταστροφικότητα: Επιθέσεις στον εαυτό και τους άλλους, Μελαγχολικές καταστάσεις του νου, Ζητήματα Ψυχαναλυτικής Τεχνικής: Πώς εργαζόμαστε στον θεραπευτικό χώρο). Οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν τόσο σε κλασικές, όσο και σε σύγχρονες ψυχαναλυτικές θεωρίες, συμπεριλαμβανομένων των S. Freud, M. Klein, W. Bion & D. Winnicott. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να προετοιμάζονται επαρκώς μελετώντας μια σειρά ψυχαναλυτικών κειμένων και συγγραμμάτων πριν από κάθε σεμινάριο.

2. Ομάδες ανάλυσης και συζήτησης κλινικών περιστατικών

Ο χαρακτήρας των ομάδων ανάλυσης είναι αμιγώς κλινικός και ο σκοπός τους είναι να υποβοηθήσουν την εφαρμογή της ψυχαναλυτικής θεωρίας στην κλινική πράξη. Στις ομάδες θα γίνεται παρουσίαση και συζήτηση κλινικών περιστατικών, η οποία θα σχετίζεται με την θεματική που αναπτύχθηκε στο εκάστοτε σεμινάριο.

Απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας – ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, ψυχιάτρους, σύμβουλους ψυχικής υγείας & κοινωνικούς λειτουργούς. Το σεμινάριο είναι επίσης ανοιχτό σε υποψηφίους με βασικό πτυχίο σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες που επιθυμούν να κατανοήσουν βασικές αρχές της ψυχαναλυτικής θεωρίας και πρακτικής.

Διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων

 • Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο training.dikepsy@outlook.com
 • Θα ακολουθήσει κλινική συνέντευξη με τους ειδικούς του προγράμματος, με σκοπό να εξασφαλισθεί η καταλληλότητα και η ομοιογένεια της ομάδας.

Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (Διεπιστημονική & Ερευνητική Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Παιδιών και Ενηλίκων) φέρει επίσημη άδεια πιστοποίησης ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (Κε.Δι.Βι.Μ. 1) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) του Υπουργείου Παιδείας (Αρ. Άδειας: 2101592).

Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ έχει λάβει πιστοποίηση από την Βρετανική Ένωση Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (British Association for Counselling and Psychotherapy – BACP Organisational Membership Number: 275339.) Ως πιστοποιημένος φορέας της BACP, το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ αποτελεί μέλος του τμήματος της ομάδας των Ενηλίκων και της ομάδας των Παιδιών και Εφήβων του φορέα. Με την ολοκλήρωση της Μετεκπαίδευσης στη Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Ενηλίκων όλοι οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα εγγραφής ως αυτόνομοι θεραπευτές στη BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy – BACP) κατόπιν υποβολής ατομικής αίτησης.

Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ αποτελεί πρόσεδρο μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (European Association for Psychotherapy, EAP Membership Number: Μ-1000041) και είναι συνεπώς προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις και ακολουθεί τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας.

Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ δεσμεύεται με Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας τόσο για τους επιστημονικούς συνεργάτες του (θεραπευτές, εκπαιδευτές, επόπτες, εξωτερικοί συνεργάτες) όσο και για τους ειδικευόμενους επαγγελματίες, με τη δέσμευση ότι ο καθένας με τη σειρά του είναι υποχρεωμένος να τηρεί και τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγελματικού συλλόγου, σωματείου ή εταιρείας όπου ανήκει. Επίσης, ακολουθεί το Κώδικα Δεοντολογίας της EAP (European Association for Psychotherapy) και δεσμεύεται με το Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας στην άσκηση της πρακτικής απαιτώντας από όλους τους εκπαιδευόμενους την τήρησή του.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο μπορούν να εφαρμόσουν την γνώση της ψυχαναλυτικής θεωρίας που πήραν από το σεμινάριο στα υπάρχοντα πλαίσια εργασίας τους και να ενσωματώσουν τις γνώσεις αυτές στην κλινική τους πρακτική πληροφορώντας έτσι την ψυχοθεραπευτική τους εργασία.

Μαρτυρίες από προηγούμενες συμμετέχοντες

 • avatar-img

Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. (ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ) δημιουργήθηκε το 1999 με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας, παιδιών, εφήβων και ενηλίκων μέσα από έγκυρη επιστημονική διάγνωση και εξειδικευμένες υποστηρικτικές θεραπείες. Μια έμπειρη διεπιστημονική ομάδα ειδικών η οποία στελεχώνεται από Ψυχολόγους, Ψυχοθεραπευτές, Ψυχίατρους, Παιδοψυχολόγους, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, συμβάλει στην επιτυχή διεκπεραίωση του στόχου αυτού με την ολοκληρωμένη διάγνωση και θεραπεία. Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ φέρει επίσημη άδεια πιστοποίησης ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (Κε.Δι.Βι.Μ. 1) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) του Υπουργείου Παιδείας (Αρ. Άδειας: 2101592) και έχει λάβει πιστοποίηση από την Βρετανική Ένωση Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (British Association for Counselling and Psychotherapy– BACP Organisational Membership Number: 275339). Επίσης, αποτελεί πρόσεδρο μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ), καθώς και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (European Association for Psychotherapy, EAP Membership Number: Μ-1000041) και είναι συνεπώς προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις και ακολουθεί τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας. Υπηρεσίες που προσφέρονται στο ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ: • Ψυχοθεραπεία παιδιού, εφήβου, ενήλικα (ατομική, ομαδική) • Λογοθεραπεία • Εργοθεραπεία • Ειδική αγωγή/αγωγή δυσλεξίας • Συμβουλευτική γονέων/ζευγαριών • Ένταξη στο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης (ABA) παιδιών με ΔΑΦ • Μετεκπαιδεύσεις – Σεμινάρια για επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας (ψυχολόγους, συμβούλους ψυχικής υγείας, ειδικούς παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές), φοιτητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. • Ομιλίες σε παιδικούς/ βρεφονηπιακούς σταθμούς

Άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φορέα

 • Διάρκεια
  1 έτος
 • Τοποθεσία
  ΑΘήνα
 • Τηλέφωνο
  210 2830100 - 698 8080383
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  20/10/2023
 • Ημερομηνία Λήξης
  19/07/2024
 • Πιστοποίηση
  Ναί
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Ψυχοθεραπεία.