thumb-1577

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Εξειδίκευσης στην Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική

logo-1577
Κατηγορία:
Ψυχοθεραπεία

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το Γίγνεσθαι παρέχει το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Εξειδίκευσης στην Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική (αποτελείται απο δύο κύκλους διάρκειας δύο ετών ο καθένας), με στόχο την κατάρτιση και προετοιμασία Υπαρξιακών Ψυχοθεραπευτών και Συμβούλων. Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας (ΕΑΡ) και την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (ΕΕΣ).

 • Να παρέχει τις θεωρητικές βάσεις της Υπαρξιακής προσέγγισης στην Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική
 • Να διευκολύνει την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευόμενου μέσω της ανάπτυξης της αυτογνωσίας και των διαπροσωπικών δεξιοτήτων καθώς και της προσωπικής επεξεργασίας των βασικών θέσεων της Υπαρξιακής σκέψης
 • Να δημιουργήσει ένα πλαίσιο όπου ο εκπαιδευόμενος θα διερευνήσει και θα εξελίξει την προσωπική του προσέγγιση στην Υπαρξιακή Ψυχοθεραπευτική και Συμβουλευτική πρακτική

Το Γίγνεσθαι παρέχει ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Υπαρξιακή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία (περιέχει 4 κύκλους ετήσιων σεμιναρίων), με στόχο την κατάρτιση και προετοιμασία Υπαρξιακών Ψυχοθεραπευτών. Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας (ΕΑΡ).

Στόχοι του Προγράμματος Εξειδίκευσης:

 • Να παρέχει τις θεωρητικές βάσεις της Υπαρξιακής προσέγγισης στην Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική
 • Να διευκολύνει την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευόμενου μέσω της ανάπτυξης της αυτογνωσίας και των διαπροσωπικών δεξιοτήτων καθώς και της προσωπικής επεξεργασίας των βασικών θέσεων της Υπαρξιακής σκέψης
 • Να δημιουργήσει ένα πλαίσιο όπου ο εκπαιδευόμενος θα διερευνήσει και θα εξελίξει την προσωπική του προσέγγιση στην Υπαρξιακή Ψυχοθεραπευτική και Συμβουλευτική πρακτική

  Ο Υπαρξισμός εστιάζει στα βασικά δεδομένα της ανθρώπινης ύπαρξης:

  Ο κάθε άνθρωπος είναι μια μοναδική, ξεχωριστή, αναντικατάστατη και ανεπανάληπτη οντότητα, άρρηκτα συνδεδεμένη με τους άλλους και τον “Κόσμο”. Η ανθρώπινη ύπαρξη ενέχει παράδοξα και αντιφάσεις. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και ικανός να επιλέξει τη στάση του απέναντι στις δυνατότητες και τους περιορισμούς της ζωής. Η ελευθερία του κάθε ατόμου να δημιουργήσει τον εαυτό του συνεπάγεται την ευθύνη των επιλογών του. Η ευθύνη του αυτοπροσδιορισμού είναι αναπόφευκτη. Απαιτεί θέληση και θάρρος διότι η κάθε επιλογή όχι μόνο καθορίζει τον άνθρωπο αλλά ενέχει και την απώλεια αυτών που δεν επέλεξε. Ακόμη και η αποφυγή θέσης είναι μία απόφαση, μία στάση που μαρτυρεί έλλειψη αυθεντικότητας και «κακή πίστη». Η ζωή δεν έχει εγγενές νόημα, οπότε κάθε ένας καλείται να νοηματοδοτήσει την ύπαρξη του και να πάρει θέση ακόμα και σε αυτό το δίλημμα. Η επίγνωση του θανάτου, όταν αντιμετωπίζεται με θάρρος, καθίσταται μοχλός αλλαγής και διευκολύνει τη συνεχή και αυθεντική δημιουργία της ύπαρξης του κάθε ανθρώπου.

  Η Υπαρξιακή Θεραπευτική Προσέγγιση πρεσβεύει ότι ο θεραπευτής:

  • Δημιουργεί μια ισότιμη σχέση με τον θεραπευόμενο βασισμένη στον σεβασμό και την αυτονομία.
  • Δεν χρησιμοποιεί δογματικές τεχνικές και θεωρίες. Άντ’ αυτού προτιμά την βαθύτερη, φαινομενολογική κατανόηση του κάθε ατόμου ως την μοναδική οντότητα που είναι.
  • Πλησιάζει τον θεραπευόμενο με άμεσο και αυθεντικό τρόπο διατηρώντας μία ειλικρινή προσωπική στάση.
  • Πιστεύει ότι δεν υπάρχουν έτοιμες απαντήσεις στα υπαρξιακά διλήμματα.
  • Δίνει έμφαση στην σχέση του ατόμου με τους άλλους και στην θεραπευτική διαδικασία στο «εδώ και τώρα»

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Υπαρξιακή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία είναι σχεδιασμένο με βάση τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (ΕΑΡ), τις οποίες καλύπτει πλήρως. Αποτελείται από δύο κύκλους εκπαίδευσης διάρκειας δύο ετών ο καθένας, τον βασικό και τον κλινικό. Στο τέλος του Πρώτου Κύκλου γίνεται αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου από τους εκπαιδευτές. Η συνέχιση στον Δεύτερο Κύκλο δεν είναι δεδομένη και θα εξαρτηθεί, εκτός από την ακαδημαϊκή πορεία, και από την προσωπική εξέλιξη και παρουσία του κάθε εκπαιδευόμενου.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

 • Πλήρης και εντατική εκπαίδευση σε όλες τις δεξιότητες του ψυχοθεραπευτή.
 • Μελέτη και εξοικείωση με όλες τις βασικές πλευρές της υπαρξιακής προσέγγισης. Αυτό περιλαμβάνει τους Υπαρξιακούς Φιλοσόφους, Υπαρξιακούς Θεραπευτές και τα Υπαρξιακά Θέματα. Επιπλέον αξιοποίηση της τέχνης ως θεραπευτικό παράγοντα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Σημαντικό μέρος του τετραετούς προγράμματος εξειδίκευσης στην Υπαρξιακή  Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει η διδαχή και χρήση των διαφόρων δεξιοτήτων που αξιοποιεί ένας ψυχοθεραπευτής, ανεξάρτητα της θεωρητικής του προσέγγισης. Πρόκειται για όλες εκείνες τις δεξιότητες που δημιουργούν το θεραπευτικό πλαίσιο, παρέχουν ασφάλεια, πληρούν όλες τις δεοντολογικές επιταγές και επιτρέπουν την θεραπευτική ακρόαση του θεραπευόμενου. Οι δεξιότητες και γνώσεις αυτές εξασφαλίζουν την βασική κατάρτιση του σπουδαστή και το προετοιμάζουν έτσι ώστε να μπορέσει να σταθεί στο μέλλον δίπλα στον θεραπευόμενο με ένα τρόπο θεραπευτικό, και ωφέλιμο. Βασίζονται πάντα στις βέλτιστες πρακτικές που επιβάλλει οι κώδικες δεοντολογίας της ΕΕΨΕ και ΕΨΕ και της ΕΕΣ και αξιοποιούν τα ευρήματα της επιστημονικής έρευνας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Το “Γίγνεσθαι” η Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας πιστεύει ότι δεν υπάρχει ένας μόνον τρόπος να είναι κάποιος υπαρξιακός ψυχοθεραπευτής. Έτσι, ο σπουδαστής καλείται, αφού έχει εφοδιαστεί με τις βασικές δεξιότητες της συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας να γνωρίσει και να εξοικειωθεί με την Υπαρξιακή ψυχολογία και ό,τι αυτή περιλαμβάνει. Στη συνέχεια θα ενθαρρυνθεί να αρχίσει να βρίσκει σιγά-σιγά τον δικό του πολύ προσωπικό τρόπο δουλειάς. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος η εκπαίδευση στο “Γίγνεσθαι” βασίζεται στους παρακάτω βασικούς άξονες της Υπαρξιακής Ψυχολογίας.

 1. Άξονας πρώτος: Υπαρξιακοί Φιλόσοφοι
  Η Υπαρξιακή προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία βασίζεται σε μεγάλο μέρος στην φιλοσοφία. Έτσι, ο σπουδαστής, κατά την διάρκεια των τεσσάρων χρόνων θα κληθεί να γνωρίσει από κοντά τον τρόπο σκέψης σημαντικών φιλοσόφων που το όνομα τους σχετίζεται με το υπαρξισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ονόματα όπως ο Κίρκεγκωρ, ο Νίτσε, ο Χάιντεγκερ, ο Σαρτ, ο Καμύ, ο Μωρίς Μερλώ-Ποντύ και άλλοι.
 2. Άξονας δεύτερος: Υπαρξιακοί Ψυχοθεραπευτές
  Ο σπουδαστής θα γνωρίσει όλους τους σημαντικούς υπαρξιακούς ψυχοθεραπευτές, τόσο του παρελθόντος όσο και σύγχρονους. Η γνωριμία αυτή γίνεται μέσα από τα βιβλία τους, καθώς και από την μελέτη οπτικοακουστικού υλικού, όπως βίντεο θεραπείας κ.λ.π. Επίσης, προσπαθούμε όσο γίνεται πιο συχνά να φέρνουμε στην Ελλάδα σημαντικούς Υπαρξιακούς θεραπευτές έτσι ώστε οι σπουδαστές μας να έρχονται σε επαφή άμεσα, μέσω παρουσιάσεων και βιωματικών σεμιναρίων με την δουλειά αυτών των ανθρώπων.
 3. Άξονας τρίτος: Υπαρξιακά θέματα
  Τα Υπαρξιακά θέματα είναι τα θέματα εκείνα που συναντά κανείς ξανά και ξανά στην εκτενή βιβλιογραφία τόσο της υπαρξιακής ψυχολογίας όσο και της υπαρξιακής φιλοσοφίας. Θέματα όπως η ελευθερία, η ευθύνη, η νοηματοδότηση, η θνητότητα, το υπαρξιακό άγχος, η υπαρξιακή αγωνία και αρκετά άλλα αποτελούν αντικείμενο μελέτης σε όλη την διάρκεια του εκπαιδευτικού μας προγράμματος. Στόχος είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τα ζητήματα αυτά τόσο βιωματικό ως μέρος της προσωπικής του εξέλιξης όσο και θεωρητικά ως μέρος της τεχνικής του κατάρτισης στην τέχνη της ψυχοθεραπείας.
 4. Άξονας τέταρτος: Φαινομενολογία
  Μεγάλο μέρος της υπαρξιακής φιλοσοφίας και της υπαρξιακής ψυχολογίας βασίζεται στις αρχές της φαινομενολογίας. Η φαινομενολογία αξιοποιείται συστηματικά ως μέρος της εκπαίδευσης και προσφέρει έναν νέο τρόπο αντίληψης του κόσμου και του θεραπευόμενου. Ξεφεύγει από τον συνηθισμένο τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουμε τον κόσμο του άλλου.
 5. Άξονας πέμπτος: Τέχνη και υπαρξισμός
  Η υπαρξιακή προσέγγιση βρίσκει την καλύτερη της έκφραση πολύ συχνά, πέρα από θεωρίες και αναλύσεις, στην βιωματική εμπειρία που η τέχνη προσφέρει. Στο “γίγνεσθαι” γίνεται συστηματική προσπάθεια να αξιοποιηθεί η τέχνη τόσο ως ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος προσέγγισης των υπαρξιακών θεμάτων όσο και ως μια ευκαιρία προσωπικής εξέλιξης του σπουδαστή.

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  • 250 ώρες προσωπικής θεραπείας (125 ώρες ανά κύκλο), από τις οποίες οι μισές τουλάχιστον χρειάζεται να είναι σε ατομική ψυχοθεραπεία με θεραπευτή της Υπαρξιακής προσέγγισης. Προηγούμενες ώρες θεραπείας ή θεραπεία σε άλλες προσεγγίσεις θα αναγνωρίζεται για μέχρι το 1/3 των συνολικών ωρών.
  • Προτείνεται επίσης οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθούν συναφή σεμινάρια σε άλλες προσεγγίσεις για την συνεχιζόμενη επιμόρφωση και κατάρτισή τους.

 

 

 • Δήλωση ενδιαφέροντος (Προσωπική περιγραφή, σε 200 λέξεις, των λόγων για τους οποίους επιθυμείτε να ακολουθήσετε αυτήν την εκπαίδευση)
 • Δύο συστατικές επιστολές (από καθηγητές, ή θεραπευτές, ή επόπτες, ή εργοδότες)
 • Πτυχίο ψυχολογίας, ή φοίτηση σε σχολή του χώρου της ψυχικής υγείας, ή άλλων συναφών ανθρωπιστικών επιστημών. Όσοι δεν διαθέτουν πτυχίο ψυχολογίας θα χρειαστεί να πάρουν τα τέσσερα βασικά μαθήματα ψυχολογίας, κατά τα δύο πρώτα χρόνια των σπουδών τους
 • Προσωπική συνέντευξη
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αίτηση συμμετοχής
 • Επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της ψυχικής υγείας είναι επιθυμητή αν και όχι απαραίτητη

Το “Γίγνεσθαι”, η Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας διαθέτει τις παρακάτω πιστοποιήσεις:

 • Είναι Ευρωπαϊκά Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης στην Ψυχοθεραπεία (European Accredited Psychotherapy Training Institute) στην Υπαρξιακή Προσέγγιση, αναγνωρισμένο από την E.A.P. (European Association for Psychotherapy

Με την συμπλήρωση τριών ετών σπουδών στο πρόγραμμα ο εκπαιδευόμενος μπορεί να λάβει βεβαίωση εκπαίδευσης ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας καθώς το πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής. Με την συμπλήρωση και του δεύτερου κύκλου, δηλαδή σύνολο τεσσάρων ετών, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να λάβει βεβαίωση εκπαίδευσης ως Υπαρξιακός Ψυχοθεραπευτής με βάση τις προδιαγραφές της ΕΕΨΕ και EAP.

 Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις κατά την διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς είτε εφάπαξ με ειδική έκπτωση που προσδιορίζεται στην αρχή του ακαδημαικού έτους.

ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα γίνονται κάθε Δευτέρα απόγευμα από τις 18:00 μέχρι τις 22:00. Επίσης, μία φορά το μήνα πραγματοποιείται διήμερο σεμινάριο που ασχολείται κάθε φορά και με ένα διαφορετικό θέμα. Αυτό γίνεται Παρασκευή 18:00 με 21:00 και Σάββατο 10:00 με 18:00.

Το "Γίγνεσθαι", η Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την μελέτη και την εφαρμογή της Υπαρξιακής προσέγγισης στην Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική. Ο σκοπός αυτός αναδύθηκε απο την πεποίθηση ότι τα βασικά ερωτήματα που θέτει ο Υπαρξισμός είναι καίρια και καθοριστικά για τη ζωή μας. Δραστηριότητες του "Γίγνεσθαι": Εκπαίδευση στη θεωρία και πρακτική της Υπαρξιακής Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής. Βιωματικά εργαστήρια για την επεξεργασία βασικών θεμάτων της υπαρξιακής θεώρησης. Ομάδες αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης. Εποπτεία σε εκπαιδευόμενους ατομικά και σε ομάδα, με έμφαση στην υπαρξιακή προσέγγιση. Διήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια για συνεχιζόμενη εκπαίδευση επαγγελματιών. Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης επαγγελματιών στην υπαρξιακή προσέγγιση. Έκδοση περιοδικού και σημαντικών βιβλίων του υπαρξισμού. Συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες Βασικά μαθήματα ψυχολογίας. Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες: Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας “Γίγνεσθαι” Ηροδότου 33, 15122 Μαρούσι, Tel: 210 8085712, 210 7250065, email: gignesthai@gmail.com

 • Διάρκεια
  4 ετη
 • Τοποθεσία
  Ελλάδα, ΑΘήνα
 • Τηλέφωνο
  2108085712, 2107250065
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  25/09/2023
 • Πιστοποίηση
  Ναί
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Ψυχοθεραπεία.