thumb-1378

Προγράμματα εκπαίδευσης στην Προσωποκεντρική & Focusing- Βιωματική Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία

logo-1378
Κατηγορία:
Ψυχοθεραπεία

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ & FOCUSING-ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ / ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τα προγράμματα οδηγούν στην επαγγελματική εξειδίκευση στη Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία, με βάση την Προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική προσέγγιση.
Μέσα από (α) ομαδική εκπαίδευση, που περιέχει ομάδες συνάντησης, θεωρία, εργαστήρια, προσωπική ανάπτυξη, ασκήσεις και εποπτεία (β) μελέτη & συγγραφή εργασιών (γ) ατομική θεραπεία (δ) πρακτική άσκηση σε κλινικό χώρο & με πελάτες και (ε) εποπτεία, οι εκπαιδευόμενοι καλλιεργούν και αναπτύσσουν τις θεωρητικές, πρακτικές και προσωπικές δεξιότητες που απαιτούνται για να εργαστούν ως αυτόνομοι Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας (αν παρακολουθήσουν το 3ετές πρόγραμμα) ή ως Ψυχοθεραπευτές ενηλίκων (αν παρακολουθήσουν το 4ετές πρόγραμμα).
Τα προγράμματα απευθύνονται σε επαγγελματίες του χώρου ψυχικής υγείας, σε απόφοιτους ανθρωπιστικών επιστημών, σε επαγγελματίες του χώρου της υγείας, σε εκπαιδευτικούς, σε υπεύθυνους προσωπικού ή συμβούλους επιχειρήσεων, σε καλλιτέχνες καθώς και σε άτομα που επιθυμούν να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές/επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

Περιγραφή Ψυχοθεραπευτικής/Ψυχολογικής Προσέγγισης

Η Προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία σηματοδοτεί την δημιουργική σύνθεση δύο παραλλήλων προσεγγίσεων, αυτή της Προσωποκεντρικής και της Focusing-βιωματικής.

Εμείς στο Ελληνικό Κέντρο Focusing προσπαθούμε να εστιάσουμε την προσοχή μας, μέσα από τις εκπαιδευτικές, θεραπευτικές και εποπτικές μας δραστηριότητες, στα κοινά τους σημεία, στην αλληλοσυμπληρωματικότητά τους, στον συνεχή τους διάλογο, στην αλληλεπίδρασή τους, στην εξέλιξη και ανάπτυξή τους.

Το θεωρητικό πλαίσιο του προγράμματος είναι κοινό και για τους δύο κύκλους, εμπνέεται δε από τα φιλοσοφικά ρεύματα της Φαινομενολογίας και του Υπαρξισμού και παράλληλα βασίζεται στις επιστημονικές αρχές της Ανθρωπιστικής Ψυχολογίας, μια που και οι δύο προσεγγίσεις, τόσο η Προσωποκεντρική όσο και η Focusing-Βιωματική, ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της Ανθρωπιστικής Ψυχολογίας, τον λεγόμενο «τρίτο δρόμο» στην ψυχολογία.

Η Ανθρωπιστική Ψυχολογία, όπως ήδη αναφέρθηκε, αντλεί την καταγωγή της θεωρητικά από τις φιλοσοφίες της Φαινομενολογίας και του Υπαρξισμού. Στο κέντρο των δύο αυτών φιλοσοφικών ρευμάτων του 20ου αιώνα βρίσκεται ο μοναδικός, ιδιαίτερος και πάντα διαφορετικός άνθρωπος, με την πολύ προσωπική, υποκειμενική, άρα ανεπανάληπτη, αντίληψη και νοηματοδότηση του κόσμου και του εαυτού του.

Αυτήν ακριβώς την υποκειμενική αλήθεια, με όλες της τις πτυχώσεις, φωτοσκιάσεις και αποχρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αρνήσεων και διαστρεβλώσεών της, προσπαθεί να κατανοήσει σε βάθος η Προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία. Στόχος συνεπώς αυτής της ιδιαίτερης ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης δεν είναι η τεχνοκρατική, μονοσήμαντα επιστημονική εξήγηση της ανθρώπινης κατάστασης, αλλά η κατανόηση των δυνατοτήτων και περιορισμών της. Ο απεριόριστος σεβασμός προς αυτήν την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη, είναι που εμπνέει αυτήν την στάση, αντί οποιασδήποτε άλλης.

Συνεπώς, η Προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία δεν ενδιαφέρεται να ορίσει και να αναπτύξει διαγνωστικά εργαλεία και θεραπευτικές τεχνικές, που άμεσα θα καθιστούσαν τον άνθρωπο αντικείμενο έρευνας, ερμηνείας και ανάλυσης. Αντίθετα, το κύριο μέλημά της είναι η καλλιέργεια στάσεων, θέσεων, ποιοτήτων που θα βοηθήσουν τον σύμβουλο/ψυχοθεραπευτή να συναντήσει τον πελάτη του, ως ένα άλλο υποκείμενο στην ετερότητά του. Μέσα από αυτή τη συνάντηση θα μπορέσει ο πελάτης, με την σειρά του, να έλθει σε επαφή με τον ίδιο του τον εαυτό, ν’ αποδεχτεί την ιδιαιτερότητά του, να σχετιστεί με τον εαυτό του και να απελευθερωθεί ενδεχομένως από ανεπιθύμητες συμπεριφορές ή/και δυσάρεστα βασανιστικά συμπτώματα.

Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί από το Ελληνικό Κέντρο Focusing ως ολοκληρωμένα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στην Προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία.

Αυτό σημαίνει ότι προσφέρουν το γενικότερο πλαίσιο, μέσα στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν όλες τις θεωρητικές, πρακτικές και προσωπικές δεξιότητες που απαιτούνται για να εργαστούν ως ανεξάρτητοι και αυτόνομοι Προσωποκεντρικοί και Focusing-βιωματικοί Σύμβουλοι και Ψυχοθεραπευτές.

Για να μπορέσουν τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα να ανταποκριθούν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφενός στις απαιτήσεις της Συμβουλευτικής και της Ψυχοθεραπείας, αφετέρου στις ιδιαιτερότητες των δύο προσεγγίσεων (Προσωποκεντρικής και Focusing-Βιωματικής), ακολουθούν την παρακάτω δομή:

Η όλη εκπαίδευση διαχωρίζεται σε 2 (δύο) κύκλους με διαφορετικό κέντρο βάρους σε κάθε κύκλο:

 • ο 1ος (πρώτος) κύκλος έχει ως κύριο στόχο την εκπαίδευση στην προσωποκεντρική προσέγγιση και διαρκεί 2 (δύο) χρόνια
 • ο 2ος (δεύτερος) κύκλος επικεντρώνεται κυρίως στην Focusing-βιωματική προσέγγιση, και διαρκεί για την μεν Συμβουλευτική 1 (έναν) χρόνο, για την δε Ψυχοθεραπεία 2 (δύο) χρόνια

συνεπώς η εκπαίδευση στη Συμβουλευτική ολοκληρώνεται σε 3 (τρία) συνολικά χρόνια, ήτοι 2+1, η δε εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία ολοκληρώνεται σε 4 (τέσσερα) συνολικά χρόνια, ήτοι 2+2

Η εκπαιδευτική ομάδα είναι κοινή για όλες τις κατευθύνσεις

 Θέλουμε εδώ να σημειώσουμε, πως ο διαχωρισμός σε δύο κύκλους, αλλά και οι χρονικές διαφοροποιήσεις γίνονται για εκπαιδευτικούς λόγους, είναι δε περισσότερο καταχρηστικές και όχι απόλυτες, μια που οι δύο κατευθύνσεις (Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία), σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Προσωποκεντρικής και Focusing-βιωματικής Προσέγγισης, ουσιαστικά δεν διαφοροποιούνται.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει την υποβολή ενός βιογραφικού σημειώματος, ενημέρωση/συνέντευξη από έναν υπεύθυνο του ΕΚF, συνέντευξη με τον/την εκπαιδευτή/εκπαιδεύτρια της ομάδας, στην οποία, τελικά, θα συμμετάσχει ο/η εκπαιδευόμενος/η, μια συστατική επιστολή, καθώς και συμμετοχή στα δύο πρώτα εκπαιδευτικά Σαββατοκύριακα της ομάδας.

Οι προϋποθέσεις, για την επιλογή των υποψηφίων, αφορούν στην προσωπικότητα και τα κίνητρά τους, την ικανότητα να   παρακολουθήσουν ένα βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ήτοι: ένταξη στην ομάδα, συναισθηματική αντοχή, θεωρητική κατάρτιση), τις εμπειρίες ζωής, τους ακαδημαϊκούς τίτλους, και την ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής γλώσσας, καθ’ όσον ο κύριος κορμός της προτεινόμενης βιβλιογραφίας είναι στα Αγγλικά.

Το πρόγραμμα σπουδών διαρκεί 3 χρόνια για όσους εκπαιδεύονται στην Προσωποκεντρική & Focusing-βιωματική Συμβουλευτική και 4 χρόνια για όσους εκπαιδεύονται στην Προσωποκεντρική & Focusing-βιωματική Ψυχοθεραπεία.

Το Ελληνικό Κέντρο Focusing είναι αναγνωρισμένο και Πιστοποιημένο Ψυχοθεραπευτικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο από την EAP (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας).

Επίσης τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ελληνικού Κέντρου Focusing είναι αναγνωρισμένα από τους ακόλουθους φορείς:

Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδας (ΕΕΨΕ)

Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (ΕΕΣ)

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (ΕΑC)

Ευρωπαϊκή Προσωποκεντρική και Βιωματική Εταιρεία (PCE-Europe)

Παγκόσμια Εταιρεία Προσωποκεντρικής & Βιωματικής Συμβουλευτικής (WAPCEPC)

Διεθνές Institute Focusing (TIFI)

Διεθνής Εταιρεία  Focusing-Βιωματικών Ψυχοθεραπειών (ΙΑFOTs)

Είτε ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, είτε ως Ψυχοθεραπευτής/τρια ιδιωτικά, αλλά και σε φορείς/πλαίσια που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων.

Χρήσιμες πληροφορίες – Επικοινωνία

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ FOCUSING

Αιτωλίας 5 & Τσιτούρη, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ./Φαξ: +302106459459

Λ. Βασ. Όλγας 99, 54643 Θεσσαλονίκη, Τηλ./Φαξ: +302310889706

web: http://new.focusing.gr

email: focusinghellas@yahoo.com

focusing.gr@gmail.comΤα δίδακτρα εισπράττονται σε μηνιαίες δόσεις κατά την διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς. Υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις, για διαμένοντες εκτός της πόλης διεξαγωγής των συναντήσεων, καθώς και ειδική έκπτωση προεξόφλησης ετήσιων διδάκτρων.

Χρειάζεται να σημειωθεί ωστόσο ότι, λόγω της τρέχουσας οικονομικής δυσπραγίας και όχι μόνο, είμεθα ανοικτοί να συζητήσουμε κάθε ιδιαίτερη προσωπική περίπτωση των σπουδαστών μας.

Το Ελληνικό Κέντρο Focusing (EKF) είναι ένα πολυδύναμο κέντρο, το οποίο δραστηριοποιείται στον χώρο της ψυχικής υγείας προσφέροντας πρωτευόντως υπηρεσίες εκπαίδευσης, ψυχολογίας, συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας, με βάση την προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική προσέγγιση, την οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα από το 2001. Eισήγαγε και καθιέρωσε στην Ελλάδα την βιωματική τεχνική του Focusing, καθώς και το πρώτο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Συμβούλων και Ψυχοθεραπευτών στην Focusing-βιωματική Θεραπεία (FOT) στην Ελλάδα. Ο εκπαιδευτικός τομέας (ΕΤ) του EKF καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα: στην προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική συμβουλευτική (3 έτη), στην προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική ψυχοθεραπεία (4 έτη), στην Focusing-βιωματική πρακτική (8 Σαβ/κα), στην Focusing-βιωματική πρακτική με παιδιά (4 Σαβ/κα), στην Focusing-βιωματική ψυχοθεραπεία (16 Σαβ/κα), στην Focusing τραυματοθεραπεία (4 Σαβ/κα και 3 Σάββατα), στην προσωποκεντρική θεραπεία ζεύγους ή/και οικογένειας (9 Σαβ/κα), στην προσωποκεντρική εποπτεία (9 Σαβ/κα). Ο τομέας συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας (ΤΣΨ) του EKF λειτουργεί παράλληλα με τον εκπαιδευτικό τομέα ως ένας χώρος κοινωνικής προσφοράς. Οι εποπτευόμενες συμβουλευτικές και ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες του ΤΣΨ προσφέρονται σε άτομα, ζευγάρια ή οικογένειες που αντιμετωπίζουν κάθε είδους ψυχολογικό πρόβλημα και που απευθύνονται για βοήθεια στο ΤΣΨ του EKF είτε τηλεφωνικά, είτε διαδικτυακά. Όσον αφορά στο κόστος, οι υπηρεσίες προσφέρονται με χαμηλό κόστος, ήτοι 10 ευρώ, σε άτομα με οικονομικές δυσκολίες, για την κάλυψη και μόνο της εύρυθμης λειτουργίας του ΤΣΨ, ενώ προσφέρονται δωρεάν σε πρόσφυγες, άνεργους και μετανάστες, πέρα από κάθε είδους διάκριση, σχετικά με την ηλικία, γλώσσα, κουλτούρα, γένος, φυλή, θρησκεία, αναπηρία σεξουαλικό προσανατολισμό, κοινωνική τάξη, εθνικότητα, ή οιαδήποτε ιδιαιτερότητα ή διαφορετικότητα. Οι υπηρεσίες προσφέρονται κυρίως από εκπαιδευόμενες/ους, αλλά και απόφοιτους/ες, όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΚF. Παράλληλα το EKF δραστηριοποιείται, εκτός άλλων, και στον εκδοτικό τομέα μέσα από εκδόσεις σημαντικών βιβλίων που σχετίζονται με την προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική προσέγγιση ειδικότερα, ή/και την φαινομενολογική ψυχοθεραπεία γενικότερα, μέσα από μεταφράσεις άρθρων και συγγραμμάτων και την έκδοση του περιοδικού Εποχή/Epoché – Φαινομενολογικές Ψυχοθεραπείες, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας ‘Γίγνεσθαι’, και την Ελληνική Εταιρεία Φαινομενολογικής – Υπαρξιακής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας. To EKF διευθύνεται από τους Παύλο Ζαρογιάννη & Άννα Καραλή, ψυχοθεραπευτές, εκπαιδευτές, επόπτες στη Προσωποκεντρική & Focusing-Βιωματική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία και εντεταλμένους συμβούλους του Διεθνούς Ινστιτούτου Focusing.

 • Τοποθεσία
  Ελλάδα
 • Τηλέφωνο
  210 6459459, 231-0889706
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  21/10/2023
 • Πιστοποίηση
  Ναί
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Ψυχοθεραπεία.