thumb-1604

Σύγχρονη Διαπροσωπική Ψυχοδυναμική Θεραπεία

logo-1604
Κατηγορία:
Ψυχοθεραπεία

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Μια εντατική εκπαίδευση, εναρμονισμένη με τα υψηλά στάνταρτ αντίστοιχων Αμερικανικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που βασίζεται μεθοδολογικά στους κανόνες της συνεργατικής μάθησης και της βιωματικής εμπλοκής και θεωρητικά στις σύγχρονες αρχές της Συνθετικής Θεραπείας με έμφαση στην διυποκειμενικότητα και την διαπροσωπική συσχέτιση.

Η εκπαίδευση είναι τετραετής, συνολικής διάρκειας 1550 ωρών και κατανέμεται ως εξής:

 • Θεωρητική κατάρτιση 600 ώρες
 • Προσωπική ανάπτυξη 300 ώρες
 • Πρακτική άσκηση 400 ώρες
 • Κλινική εποπτεία 150 ώρες
 • Εξειδικευμένη έρευνα 100 ώρες Στο 4ο έτος είναι απαραίτητη η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Οι καταρτισμένοι εκπαιδευτές μας εργάζονται υπό το πρίσμα της σύγχρονης ψυχοδυναμικής προοπτικής. Το έργο μας υποστηρίζεται από την τρέχουσα έρευνα για την ανθρώπινη ανάπτυξη, τη νευροβιολογία και λοιπά θεραπευτικά μοντέλα με κοινή βάση τη σύγχρονη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση του ατόμου.

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή ψυχοθεραπεία που δίνει έμφαση στο παρελθόν, η Σύγχρονη Διαπροσωπική Ψυχοδυναμική 

Θεραπεία εστιάζει στους τρέχοντες τρόπους ζωής, εργασίας και αγάπης. 

Πάντοτε το παρόν αποτελεί το σημείο κατανόησης και αλλαγής. Λόγω της έμφασης που δίνουμε στις ατομικές θεραπευτικές ανάγκες του κάθε ανθρώπου, η πρακτική μας δεν βασίζεται σε μια κλειστά ερμηνευτική μονοδιάστατη προσέγγιση.

Αντίθετα η Σύγχρονη Διαπροσωπική Ψυχοδυναμική Θεραπεία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εννοιολογικά και θεωρητικά θεραπευτικό μοντέλο που λόγω της ίδιας της δομής του αγκαλιάζει και προσκαλεί τεχνικές και παρεμβάσεις από διαφορετικά συστήματα σκέψης. 

Συνεπώς το ακαδημαϊκό υπόβαθρο μας δανείζεται στοιχεία από το Γνωσιακό-Συμπεριφοριστικό μοντέλο, από τη Θεραπεία Σχημάτων, την Υπαρξιστική προσέγγιση και φυσικά την ομαδική θεραπεία.

Πιστεύουμε ότι η θεραπεία οφείλει να είναι ένας χώρος συνεργασίας στον οποίο ο θεραπευτής είναι ενεργός συμμετέχων και όχι ουδέτερος παρατηρητής.

Η βαθύτατη εκτίμησή μας για τους άλλους είναι η ηθική βάση του επαγγελματικού μας έργου. Είμαστε αφοσιωμένοι στο να δημιουργήσουμε ένα παραγωγικό χώρο για προβληματισμό και ενδοσκόπηση, όπου η διορατικότητα και οι νέες δυνατότητες του κάθε εκπαιδευόμενου μπορούν να αναπτυχθούν.

Κυρίως εκπαίδευση
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα σπουδών με ευέλικτο τρόπο είτε κατά έτος, είτε κατά μάθημα. Για την ολοκλήρωση των σπουδών του απαιτείται η παρακολούθηση τουλάχιστον των τριών (3) πρώτων ετών. Η παρακολούθηση και του τέταρτου έτους είναι εντελώς απαραίτητη για την κάλυψη των προϋποθέσεων υπαγωγής στα κριτήρια για την απονομή πιστοποιήσεων αλλά αυτό αποτελεί απόφαση του εκάστοτε εκπαιδευόμενου.

 

Ημέρα γνωριμίας με το ICPA

Το Open Day του ICPA παρέχει την ευκαιρία να συναντήσετε το ακαδημαικό και κλινικό προσωπικό του ινστιτούτου μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσέγγισή μας και τις λεπτομέρειες του εκπαιδευτικού μας προγράμματος.

Η εκδήλωση είναι ένα διαδραστικό εργαστήριο που θα συγκεράσει την επισκόπηση του προγράμματος σπουδών με μια κλινική βινιέτα προκειμένου να γίνει κατανοητή η εφαρμογή του μοντέλου μας. Υποστηρίζοντας το Σύγχρονο Διαπροσωπικό μοντέλο, βαθιά επιθυμία μας είναι να επέλθουν γόνιμες συζητήσεις σχετικά με την προσέγγισή και τις θεωρητικές επιρροές που έχουν διαμορφώσει το έργο μας. Είναι επίσης μια ευκαιρία να συναντήσετε δια ζώσης μερικούς αποφοίτους του προγράμματος και να εξερευνήσετε μαζί τους την εμπειρία τους στο ινστιτούτο μας.

H ημερομηνία για φέτος δεν έχει καθοριστεί αλλά παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε ώστε να σας αποστείλουμε έγκαιρα την πρόσκληση.

📌Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

📮Για την συμμετοχή σας στείλτε ότι ενδιαφέρεστε στο info@icpa.gr

 

Βασικές ικανότητες του αποφοίτου μας:

 • Να είναι σε θέση να οικοδομήσει και να διατηρήσει με τον θεραπευόμενο μια θεραπευτική σχέση ικανή να οδηγήσει σε μια επιδιορθωτική και πλούσια θεραπευτική εμπειρία
 • Να είναι σε θέση να διαχειριστεί τα ασυνείδητα   & συνειδητά στοιχεία μιας ψυχαναλυτικής σχέσης
 • Να κατανοήσει τη σημασία της συμμετοχής του θεραπευτή στην μεταβίβαση και την πραγματική σχέση, συμπεριλαμβανομένων των διαδραματίσεων, των διαχωρισμένων καταστάσεων του εαυτού αλλά και της συν-δημιουργίας στην αναλυτική πραγματικότητα
 • Να είναι ενήμερος με τις τελευταίες εννοιολογικές κατασκευές των σύγχρονων ψυχολογικών θεωριών και να ενθαρρύνεται να αναπτύξει την ικανότητα για κριτική σκέψη.
 • Να αναπτύξει την ικανότητα για αυτό-αντανάκλαση και να      αυξήσει την ευαισθητοποίηση για τον εαυτό του έτσι ώστε να αντιλαμβάνεται το πως η δική του υποκειμενικότητα και τα πρότυπα αλληλεπίδρασής έχουν αντίκτυπο στην θεραπευτική σχέση.
 • Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί επαρκώς τον εαυτό του προς όφελος του θεραπευόμενου τηρώντας αυστηρά τους δεοντολογικούς κανόνες.

Πλεονεκτήματα εκπαίδευσης στο Institute for Contemporary Psychotherapy Athens

  • Επαγγελματική καθαρότητα: Οι απαιτήσεις του προγράμματος ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις και τις διαστάσεις του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας και των περισσοτέρων αντίστοιχων κέντρων των ΗΠΑ. 
  • Ακαδημαϊκή ορθότητα: Η σύνθεση των θεωριών Σύγχρονης Ψυχοθεραπείας παρέχει μια σταθερή βάση για την ορθή κλινική πρακτική και την περαιτέρω εξειδίκευση σε επιμέρους προσεγγίσεις. Η σύνθεση του προγράμματος σπουδών εναρμονίζεται με τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών παγκόσμιων ενώσεων και οργανισμών.
  • Πρακτικότητα και εστιακή εφαρμογή: Από το πρώτο έτος συνενώνουμε θεωρία, εμπειρία και πρακτική προκειμένου να προσδώσουμε στην εκπαίδευση ένα ολιστικό και βιωματικό ταυτόχρονα χαρακτήρα. Ο εκπαιδευόμενός μας μέχρι το τέλος του τρίτου έτους αναμένεται να έχει αναπτύξει την εξατομικευμένη του κλινική πρακτική επενδυμένη με ανάλογο θεωρητικό υπόβαθρο.
  • Εντατικότητα: Η εκπαίδευση ακολουθεί τις σύγχρονες πρακτικές διδασκαλίας και βασίζεται στη συμμετοχική- βιωματική μάθηση με έμφαση στις ομάδες εργασίας.
  • Σεβασμός στο εργασιακό προφίλ του εκπαιδευμένου. Όλα τα μαθήματα, η επίβλεψη και η εργασία των εκπαιδευόμενων μπορούν να προγραμματιστούν Σαββατοκύριακα και άλλες ευέλικτες ώρες.
  • Σε ανάλυση κόστους – οφέλους το παρών πρόγραμμα είναι αρκετά οικονομικό.
  • Η εκπαίδευση παρέχεται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις αρχές και τις μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων.

Μια εντατική εκπαίδευση, εναρμονισμένη με τα υψηλά στάνταρτ αντίστοιχων Αμερικανικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που βασίζεται μεθοδολογικά στους κανόνες της συνεργατικής μάθησης και της βιωματικής εμπλοκής και θεωρητικά στις σύγχρονες αρχές της Συνθετικής Θεραπείας με έμφαση στην διυποκειμενικότητα και την διαπροσωπική συσχέτιση.

Η εκπαίδευση είναι τετραετής, συνολικής διάρκειας 1550 ωρών και κατανέμεται ως εξής:

 • Θεωρητική κατάρτιση 600 ώρες
 • Προσωπική ανάπτυξη 300 ώρες
 • Πρακτική άσκηση 400 ώρες
 • Κλινική εποπτεία 150 ώρες
 • Εξειδικευμένη έρευνα 100 ώρες Στο 4ο έτος είναι απαραίτητη η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

 

*Αναλυτικές πληροφορίες για την δομή του Προγράμματος ανά έτος βρίσκονται στον Οδηγό Σπουδών

 Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών (τα τρία πρώτα έτη και επικουρικά και το τέταρτο)

απευθύνονται σε ειδικούς ψυχικής υγείας, σε αποφοίτους ανθρωπιστικών σπουδών, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς και λοιπούς επαγγελματίες  ψυχικής υγείας.

Δεκτοί κατόπιν εξαιρέσεως γίνονται και τεταρτοετείς φοιτητές ψυχολογίας που επιθυμούν αποδεδειγμένα να ασχοληθούν με το ψυχοθεραπευτικό έργο

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα σπουδών με ευέλικτο τρόπο είτε κατά έτος, είτε κατά μάθημα. Για την ολοκλήρωση των σπουδών του απαιτείται η παρακολούθηση τουλάχιστον των τριών (3) πρώτων ετών. Η παρακολούθηση και του τέταρτου έτους είναι εντελώς απαραίτητη για την κάλυψη των προϋποθέσεων υπαγωγής στα κριτήρια για την απονομή πιστοποιήσεων αλλά αυτό αποτελεί απόφαση του εκάστοτε εκπαιδευόμενου.

Πλεονεκτήματα εκπαίδευσης στο Institute for Contemporary Psychotherapy Athens

  • Επαγγελματική καθαρότητα: Οι απαιτήσεις του προγράμματος ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις και τις διαστάσεις του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας και των περισσοτέρων αντίστοιχων κέντρων των ΗΠΑ.
  • Ακαδημαϊκή ορθότητα: Η σύνθεση των θεωριών Σύγχρονης Ψυχοθεραπείας παρέχει μια σταθερή βάση για την ορθή κλινική πρακτική και την περαιτέρω εξειδίκευση σε επιμέρους προσεγγίσεις. Η σύνθεση του προγράμματος σπουδών εναρμονίζεται με τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών παγκόσμιων ενώσεων και οργανισμών.
  • Πρακτικότητα και εστιακή εφαρμογή: Από το πρώτο έτος συνενώνουμε θεωρία, εμπειρία και πρακτική προκειμένου να προσδώσουμε στην εκπαίδευση ένα ολιστικό και βιωματικό ταυτόχρονα χαρακτήρα. Ο εκπαιδευόμενός μας μέχρι το τέλος του τρίτου έτους αναμένεται να έχει αναπτύξει την εξατομικευμένη του κλινική πρακτική επενδυμένη με ανάλογο θεωρητικό υπόβαθρο.
  • Εντατικότητα: Η εκπαίδευση ακολουθεί τις σύγχρονες πρακτικές διδασκαλίας και βασίζεται στη συμμετοχική- βιωματική μάθηση με έμφαση στις ομάδες εργασίας.
1,600

Αναλυτικά τα ευέλικτα προγράμματα μας αποτελούνται από τρείς (3) φάσεις που είναι:

Παρακολούθηση του πρώτου έτους με χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης. Ο εκπαιδευόμενος παρακολουθεί και συμμετέχει στα θεωρητικά μαθήματα που αντιστοιχούν στο πρώτο έτος. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ενδιαφέρεται για τη συνέχιση των σπουδών του δεν απαιτείται η έναρξη θεραπείας ή εποπτείας. Το κόστος για την παρακολούθηση αυτού του κύκλου ορίζεται στα 1600Ε. Μιλήστε μαζί μας για τους τρόπους εξόφλησης.

 • Συνέχιση της παρακολούθησης των δύο επομένων ετών (2ο και 3ο) με χορήγηση αντίστοιχου τίτλου. Ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει τόσο στα θεωρητικά όσο και στα πιο εξειδικευμένα μαθήματα. Επίσης από το δεύτερο έτος αρχίζει να συμμετέχει στην εποπτεία συμμετέχοντας με  περιστατικά της πρακτικής όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη ενότητα και λαμβάνει μέρος στο σύνολο των δραστηριοτήτων του κέντρου μας  (έρευνα, συγγραφικό έργο, ημερίδες, ομάδες μελέτης). Η συμμετοχή του σε βιωματική ομαδική θεραπεία είναι υποχρεωτική από την αρχή του δευτέρου έτους σπουδών του και το κόστος εμπεριέχεται στο ετήσιο κόστος διδάκτρων. Στα δίδακτρα δεν υπολογίζονται οι ατομικές θεραπείες όπου κάθε μια κοστολογείται με 50Ε και οι εποπτείες που κοστολογούνται (ατομική εποπτεία (50΄) = 50Ε ομαδική εποπτεία (90’) = 40 Ε). Κόστος ετήσιο για τα θεωρητικά μαθήματα 2,200Ε.
 • Ολοκλήρωση και του τέταρτου έτους επιλέγοντας εξειδίκευση στην ομαδική θεραπεία. 

•. Αναφορικά με τα υποχρεωτικά εξειδικευμένα σεμινάρια το κέντρο θα προσπαθεί στο βαθμό του εφικτού να απαλλάσσει τον

εκπαιδευόμενο από χρεώσεις.

 • Δωρεάν παρέχεται και η συμμετοχή του σπουδαστή σε εβδομαδιαίες ομάδες εργασίας/ μελέτης όπου γίνεται εξερεύνηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας.

Να σημειωθεί πως οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τις νόμιμες επιβαρύνσεις ΦΠΑ. 

Σημείωση: Για την απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου οι προαναφερόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις του προγράμματος που περιγράφονται σαφώς στη δομή του παρόντος οδηγού σπουδών πρέπει να τηρούνται στο ακέραιο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιλέξει να κάνει τα πρώτα τρία (3) έτη οι ώρες θεραπείας και εποπτείας πρέπει να κατανεμηθούν στα έτη αυτά. Στην άλλη περίπτωση που θα παρακολουθήσει και τέταρτο (4ο ) έτος οι ώρες μπορούν να συνυπολογιστούν και κατά τη  διάρκεια αυτού.

Μαρτυρίες από προηγούμενες συμμετέχοντες

 • avatar-img
  Ειρήνη Σαββίδου

  Ψυχολόγος

  ” Ένα μεστό και εισαγωγικό έτος στο μοντέλο της σύγχρονης ψυχοθεραπείας, με τη θεωρία και την κλινική εμπειρία να αλληλοσυνδέονται διαρκώς και όπου παρά τις προκλήσεις της χρονιάς αυτής, οι εκπαιδευτές όχι μόνο διατήρησαν τη διαδραστικότητα και την αμεσότητα του μαθήματος στη συνθήκη της τηλεκπαίδευσης, αλλά κατάφεραν να το εμπλουτίσουν και να το επικαιροποιήσουν, με τις συνεχόμενες αλλαγές στην καθημερινότητα να συνιστούν γόνιμο έδαφος για διάλογο, κριτικό στοχασμό και νοηματοδότηση στα πλαίσια της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας.”

Το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ψυχοθεραπείας (Institute for Contemporary Psychotherapy Athens, ICPA) είναι ένας χώρος αφοσιωμένος στον άνθρωπο και την πλήρη ψυχολογική υποστήριξή του με σκοπό την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ως πυρήνα της θεραπευτικής μας προσέγγισης θέτουμε την Σχεσιακή Ψυχανάλυση που αποτελεί σύγχρονη μορφή της ψυχαναλυτικής πρακτικής ενώ κατά περίπτωση χρησιμοποιούμε και στοιχεία από άλλα θεραπευτικά μοντέλα. Όλη η λειτουργία του κέντρου διέπεται από σεβασμό στην πολυπλοκότητα του ανθρώπινου ψυχισμού και τις ανάγκες του και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας και στη διαφύλαξη του προσωπικού απορρήτου.

thumb-video
 • Διάρκεια
  από ένα έως 4 έτη
 • Τοποθεσία
  Ελλάδα
 • Τηλέφωνο
  2108082490
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  12/10/2024
 • Προθεσμία Εγγραφής
  07/10/2024
 • Πιστοποίηση
  Ναί
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Ψυχοθεραπεία.