thumb-1501

Επιμόρφωση στη Συνθετική Συμβουλευτική

logo-1501
Κατηγορία:
Συμβουλευτική

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Αγαπητές φίλες και φίλοι σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στην επιμόρφωση της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας.

Η μοναδική εκπαίδευση μας συνθέτει την συμβουλευτική και ψυχοθεραπευτική θεωρία με μοντέλα και δεξιότητες για να εμπλουτίσουν την μαθησιακή σας εμπειρία.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία,

Φιλικά,
Πάνος Ασημάκης, Ph.D., ECP, PLC

Ιδρυτής και διευθυντής Athens Synthesis Centre®
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Συνθετικής Συμβουλευτικής &
Ψυχοθεραπείας (ΕΕΣΣΨ)
Πρώην πρόεδρος Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ)
Ευρωπαικής Εταιρείας Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (EAIP), και Ελληνικής
Εταιρείας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ)

Οργανωτικό μέλος/συνεργάτης
– Ελληνική Εταιρεία Συνθετικής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας
– Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος
– Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής
– British Association for Counselling and Psychotherapy
– Counselling and Psychotherapy in Scotland
– European Association for Counselling
– European Association for Integrative Psychotherapy
– European Association for Psychotherapy
– European Psychosynthesis Association

Η εκπαίδευση στην Συνθετική Συμβουλευτική προσφέρεται σε όσους και όσες ενδιαφέρονται να μάθουν τις βασικές αρχές και πρακτικές της συμβουλευτικής, αλλά και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια σταδιοδρομία στη συμβουλευτική ψυχικής υγείας.

Το μάθημα λαμβάνει χώρα μία η δύο φορές τον μήνα (Παρασκευή 17.30- 21.30) και Σάββατο (09.30-15.30) επί δύο – τρία χρόνια, συν μια ενότητα 1-2 εξαμήνων που αφορά στη τελική εργασία με περιστατικό καθώς και στην πρακτική. Περιλαμβάνει θεωρητικές πληροφορίες, εκπαίδευση δεξιοτήτων, προσωπική ανάπτυξη και πρακτική εμπειρία εργασίας με πελάτες.

Το μάθημα οδηγεί σε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, έτσι ώστε οι συνθετικοί σύμβουλοι να ασκούν το επάγγελμα σε μια ποικιλία περιβαλλοντων και πλαισίων. Μετά τους τρεις κύκλους αυτής της εκπαίδευσης, αυτοί που εκπαιδεύονται σ’ αυτήν την προσέγγιση, μπορούν κι  εργάζονται με αποδοχή, μη κριτική και ενσυναίσθηση, ώστε να ενθαρρύνουν τα άτομα να αναγνωρίσουν τους εσωτερικούς τους πόρους και τις δυνάμεις τους. Υπάρχει έντονη εστίαση στη σχέση μεταξύ Συμβούλου και Πελάτη, στην αυτεπίγνωση και στο δυναμικό για θετική αλλαγή. Οι στόχοι αυτής της προσέγγισης είναι να καλλιεργηθεί ένα περιβάλλον όπου τα άτομα μπορούν να εξελίξουν την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη, αυτεπίγνωση, αυτονομία ή ελευθερία επιλογής κατεύθυνσης, αλλά και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις εμπειρίες και τις πράξεις τους.

Η Ανθρωπιστική Συνθετική Συμβουλευτική εργάζεται προς την αυτοπραγμάτωση, δηλαδή, στο να είσαι όλα όσα μπορείς να είσαι.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι μας περιλαμβάνουν:

 • Την ανάπτυξη ενός μαθησιακού κλίματος που υποστηρίζει και παρέχει προκλήσεις, μέσα στο οποίο μπορεί να λάβει χώρα προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.
 • Τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο μπορούν να αναγνωρίζονται και να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές –για παράδειγμα, φυλή, ηλικία, σεξουαλικότητα και φύλο.
 • Μια σταθερή βάση στη θεωρία και την πράξη της Ανθρωπιστικής Συνθετικής Συμβουλευτικής.
 • Την ανάπτυξη από τους σπουδαστές των δεξιοτήτων και των ψυχολογικών στάσεων της αποτελεσματικής συμβουλευτικής.
 • Την ανάπτυξη της ικανότητας να δημιουργούν και να διατηρούν οι σπουδαστές μια αποτελεσματική συμβουλευτική σχέση.
 • Την καθιέρωση υψηλών κριτηρίων δεοντολογικής και επαγγελματικής άσκησης.
 • Οι αιτούντες υποχρεούνται να υποβληθούν σε μια συνέντευξη αξιολόγησης.
 • Πρέπει να συμπληρώσουν ένα έντυπο αίτησης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό.

 Α. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

 • Certificate in Counselling Skills (COSCA) (Α’ κύκλος)
 • Diploma in Integrative Counselling (COSCA) (Β’και Γ’ κύκλος) (r. 06.2023)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΚΥΚΛΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 (δια ζώσης ή μέσω ΖΟΟΜ)

Οι αιτούντες έχουν την επιλογή να ακολουθήσουν τη ροή εκπαίδευσης για Δίπλωμα (COSCA Diploma in Integrative Counselling) ή απλά να το επιλέξουν για την εξέλιξη της προσωπικής τους πορείας και αυτογνωσίας.

Πρώτος κύκλος: Ο στόχος αυτού του πρώτου κύκλου είναι να εισαγάγει τα βασικά στοιχεία της συμβουλευτικής σχέσης σε σχέση με την ανθρωπιστική φιλοσοφία, να αναπτύξει τη θεωρία και τις δεξιότητες της ανθρωπιστικής συμβουλευτικής και να προετοιμάσει και να στηρίξει τους σπουδαστές, καθώς αρχίζουν να εργάζονται μέσα στην ομάδα στο ρόλο του συμβούλου. Παρουσιάζεται η προσέγγιση του κέντρου στη διαχείριση προβλήματος και μέσα από μια σειρά βιωματικών ασκήσεων και δεξιοτήτων ο εκπαιδευόμενος αποκτά την εμπειρία να εργάζεται αποτελεσματικά.

Δεύτερος και Τρίτος κύκλος: Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η εστίαση της εκπαίδευσης είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων μέσω προσεγγίσεων κι η εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης, καθώς και η κατανόηση στην κλινική άσκηση. Ζητήματα όπως η εργασία με προβλήματα ψυχικής υγείας, πένθος και απώλεια, φύλο και σεξουαλικότητα, και εξουσία και προκατάληψη θα διερευνηθούν από ανθρωπιστική σκοπιά. Γενικά, ο στόχος είναι να προετοιμαστούν οι σπουδαστές με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να εισέλθουν στο επαγγελματικό πεδίο της συμβουλευτικής.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης αξιολογείται η ικανότητα του σπουδαστή να λάβει την εκπαίδευση. Η αξιολόγηση βασίζεται στην αυτοαξιολόγηση, καθώς και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτών και περιλαμβάνει εξέταση των παρακάτω:

 • Την αυτοδέσμευση του σπουδαστή να στηρίξει την εκπαίδευση και την εξέλιξή του μέσω της δικής του τρέχουσας προσωπικής συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας, συνθετικής προσέγγισης, εγκεκριμένης από το κέντρο. Αυτή χρειάζεται να συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
 • Το παρόν επίπεδο ωριμότητας και σταθερότητας του σπουδαστή και την ικανότητα και δέσμευσή του να ασχολείται με το υλικό του μαθήματος στο σύνολό του.
 • Το επίπεδο εμπειρίας ζωής και εργασίας του σπουδαστή και την ικανότητα να μαθαίνει από αυτήν.
 • Το παρόν επίπεδο αυτεπίγνωσης του σπουδαστή και την ικανότητα να συμμετέχει στο εμπειρικό μαθησιακό περιβάλλον εντός περιβαλλόντων, τόσο μεγάλων όσο και μικρών ομάδων.
 • Τη δυνατότητα του σπουδαστή να αναπτύσσει μια σχέση αρωγής και την επίγνωση του τρόπου που η προκατάληψη και η κοινωνική καταπίεση μπορούν να την επηρεάσουν.
 • Την ικανότητα του σπουδαστή να στοχάζεται πάνω στη μαθησιακή και προσωπική του διεργασία σε ένα συνεχώς ενημερωμένο ημερολόγιο μάθησης.
 • Την ικανότητα του σπουδαστή να διαχειρίζεται τις απαιτήσεις του μαθήματος και να διατηρεί επαρκή ιδιωτική μελέτη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Η προσωπική συμβουλευτική/ψυχοθεραπεία Συνθετικής ματιάς και πιστοποιημένη από το κέντρο, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης είναι προϋπόθεση
 • Κλινική άσκηση: για την τελική διαπίστευση οι σπουδαστές πρέπει να έχουν τουλάχιστον 100 ώρες εποπτευόμενης επαφής με πελάτες
 • Εποπτεία: για την τελική διαπίστευση οι σπουδαστές πρέπει να έχουν τουλάχιστον 30 ώρες αναγνωρισμένης εποπτείας, πιστοποιημένες από Συνθετικό επόπτη
 • Επιτυχημένη ολοκλήρωση όλων των γραπτών εργασιών του μαθήματος
 • Ημερολόγιο καταγραφής της εκπαιδευτικής εμπειρίας που να καλύπτει όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού μαθησιακού ημερολογίου.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (υπόκειται σε αλλαγές)

 • Γνωριμία – Κώδικας δεοντολογίας
 • Εισαγωγή στις συμβουλευτικές δεξιότητες ΣΤΑΔΙΟ Ι
 • Εισαγωγή στις συμβουλευτικές δεξιότητες ΣΤΑΔΙΟ II
 • Εισαγωγή στις συμβουλευτικές δεξιότητες ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ και IV
 • Δυναμική ομάδας
 • Τηλεφωνική συμβουλευτική
 • Μεταβίβαση – Αντιμεταβίβαση
 • Θέματα φύλων
 • Θεραπεία ζεύγους
 • Εφηβεία και ναρκισσισμός
 • Ερωτική Μεταβίβαση – Αντιμεταβίβαση
 • Σχεσιακή ψυχοθεραπεία
 • Σύνθεση Ι – Περιστατικό Αξιολόγηση
 • Σύνθεση ΙΙ
 • Ψυχοπαθολογία Ι
 • Ψυχοπαθολογία ΙΙ
 • Θεραπευτική σχέση
 • Άνοιγμα και Κλείσιμο ομάδας

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (υπόκειται σε αλλαγές)

 • Φρόυντ – Ψυχοδυναμική
 • Άντλερ – Ατομική
 • Ρότζερς – Προσωποκεντρική
 • Μπερν – Συναλλακτική Ι & ΙΙ
 • Περλς – Gestalt
 • Συνθετική – Σχεσιατική
 • Συστημική – Γενεόγραμμα
 • Γνωσιακή – Συμπεριφορική
 • Θετική Ψυχολογία
 • Έρικσον
 • Υπαρξιακή
 • Υπερπροσωπική – Ψυχοσύνθεση

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (υπόκειται σε αλλαγές)

 • Εξαρτήσεις
 • Art Therapy
 • Όνειρα
 • Κρίσεις Πανικού
 • Θυμός & Φόβος
 • Διατροφικές διαταραχές
 • Πένθος
 • Η νομική/επαγγελματική διάσταση του συμβούλου
 • Το marketing του εαυτού μας
 • Διαχείριση στρες
 • Οραματισμοί
 • Αναπνοές και χαλάρωση


ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ: 2.800,00 €

Περιλαμβάνονται τα βασικά βιβλία και ΦΠΑ 24%.

Για προεξοφλήσεις έως 30/6 ισχύει έκπτωση 20%.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Προκαταβολή 10% και τα υπόλοιπα έως 6 -12 μηνιαίες δόσεις
 • Το κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί θέση σε υποψήφιο ή να διακόψει την εκπαίδευση εκπαιδευομένου για σοβαρούς λόγους
 • Τα δίδακτρα είναι για τη συμμετοχή και όχι για την παρουσία και επανάληψη του μαθήματος σε επόμενη συνάντηση απαιτεί νέα οικονομική συνεισφορά
 • Δεν επιτρέπεται να παρακολουθεί ο εκπαιδευόμενος παράλληλα άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκτός του AS
 • Ο εκπαιδευόμενος αποδέχεται τον κώδικα δεοντολογίας του AS.
 • Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης ο εκπαιδευόμενος έχει 18 μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών του και λοιπών απαιτήσεων με ελάχιστη επιβάρυνση ανά έτος.
 • Στα δίδακτρα περιλαμβάνονται τα βασικά βιβλία
 • Στα δίδακτρα δεν περιλαμβάνονται ατομική ή ομαδική θεραπεία, ατομική ή ομαδική εποπτεία σε όποια προγράμματα απαιτείται.
 • Δυνατότητα συμμετοχής με χαμηλό κόστος σε ομάδες, εργαστήρια & σεμινάρια του κέντρου
 • Οι εγγραφές σε μερικά τμήματα συνεχίζονται όσο υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
 • Τηρείται σειρά προτεραιότητας.
 • Από τον Ιούνιο 2023 πραγματοποιούνται ατομικές συναντήσεις μέσω  ΖΟΟΜ ή δια ζώσης με την υπεύθυνη Ιωάννα Παπαϊωάννου  Τηλ. 6936604637 ioannapapaioannou2014@gmail.com

Ιδρύθηκε από τον Πάνο Ασημάκη, Ph.D., ψυχολόγο, πρώην πρόεδρο της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ),   πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, (ΕΕΣ), και πρώην πρόεδρο της Ευρωπαικής Εταιρείας Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (EAIP).  Το κέντρο είναι οργανωτικό μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ), European Association for Integrative Psychotherapy, και της European Association for Psychotherapy. Επίσης της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και της European Association of  Counelling (EAC). Το κέντρο είναι European Association Psychotherapy Training Institute (EAPTI) και το μοναδικό στην Ελλάδα και Κύπρο με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις που οδηγούν άμεσα στο European Certificate for Psychotherapy (ECP). Ακαδημίας και Μαυρομιχάλη 1, 1ος όροφος Αθήνα. Υπεύθυνος επικοινωνίας: δρ Πάνος Ασημάκης 6944756051 pasimaki@otenet.gr

Άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φορέα

 • Διάρκεια
  2- 3 έτη + μια ενότητα 1-2 εξαμήνων
 • Τοποθεσία
  Ελλάδα
 • Τηλέφωνο
  6944756051
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  01/09/2023
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Ψυχοθεραπεία.