thumb-1607

Εισαγωγή στην Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία (Ετήσιο Εισαγωγικό Σεμινάριο)

logo-1607
Κατηγορία:
Ψυχοθεραπεία

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ψυχοθεραπείας.

Ημέρα και ώρες: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.00 – 21.ΟΟΟ
Αναλυτικά σε κάθε συνεδρία:
18.00 – 19.15 Θεωρητική εισήγηση και συζήτηση
19.15 – 19.30 Διάλειμμα
19.30 – 21.00 Συμμετοχή σε ομάδα εμπειρίας αναλυτικού τύπου
Η θεωρητική εισήγηση όσο και οι ομάδες εμπειρίας θα γίνονται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Θα είναι επομένως εφικτό να παρακολουθήσει κάποιος το σεμινάριο ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας και εργασίας.

Σκοπός μας είναι να δώσουμε στους συμμετέχοντες μια εισαγωγική μεν, αλλά κατά το δυνατόν ευρεία και εμβριθή θεωρητική προσέγγιση της Ομαδικής Ανάλυσης, και παράλληλα, να προσφέρουμε σε όλους, την ευκαιρία της συμμετοχής σε Ομάδες Εμπειρίας, που θα συντονίζονται κατά το Ομαδικο-αναλυτικό πρότυπο. Κάθε συνεδρία του σεμιναρίου περιλαμβάνει μια θεωρητική εισήγηση και συζήτηση, ακολουθούμενη από ομάδες εμπειρίας στις οποίες θα συμμετέχουν όλα τα μέλη του Σεμιναρίου.
Το σεμινάριο μπορεί να αποτελέσει τη «θύρα εισόδου» για όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν ως Oμαδικοί Aναλυτές. Περισσότερες πληροφορίες κατά την εγγραφή.

Εισαγωγή στην Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία (Ετήσιο Σεμινάριο):
Ομαδική Αναλυτική Θεωρία και προσωπική Εμπειρία συμμετοχής σε Ομάδα Αναλυτικού τύπου. (Οκτώβριος 2017 – Ιούνιος 2018).
Ημέρα και ώρες: Παρασκευή 18.00 – 21.00
Κάθε συνεδρία του σεμιναρίου περιλαμβάνει μια θεωρητική εισήγηση και συζήτηση, ακολουθούμενη από ομάδες εμπειρίας στις οποίες έχουν τοποθετηθεί όλοι οι συμμετέχοντες.

Αναλυτικά: 18.00 – 19.15 Θεωρητική εισήγηση και συζήτηση
19.15 – 19.30 Διάλλειμα – καφές
19.30 – 21.00 Συμμετοχή σε ομάδες εμπειρίας αναλυτικού τύπου

Ενδεικτικές θεωρητικές θεματικές του σεμιναρίου: Η έννοια της θεραπείας, η έννοια της ψυχοθεραπείας, η έννοια της ομαδικής ψυχοθεραπείας. Η διαλεκτική ομάδας – ατόμου και οι συνέπειες του τρόπου προσέγγισης αυτού του διπόλου. Η ιστορία της ομαδικής ψυχοθεραπείας (από τον Pratt στον Foulkes). Ομαδικές ψυχοθεραπείες αναλυτικού τύπου (Analysis in the group), (Analysis of the group), (Analysis of the group in the group through the group by the group with the group including the conductor). H συμβολή του Bion, η συμβολή του Kaes και άλλα ομαδικά μοντέλα ψυχαναλυτικής έμπνευσης. Η ομαδική ανάλυση του S.H. Foulkes. Η φιλοσοφική βάση της ομαδικής ανάλυσης (Αριστοτέλους Πολιτικά), η κοινωνιολογική συνιστώσα της ομαδικής ανάλυσης (η Κοινωνιολογία του Norbert Elias).Σχέσεις και γέφυρες μεταξύ Ομαδικής Ανάλυσης και Νευροεπιστημών, Σχέσεις και γέφυρες μεταξύ Ψυχανάλυσης και Ομαδικής ανάλυσης. Σχέσεις και γέφυρες της Ομαδικής Ανάλυσης με άλλες ψυχολογικές και ψυχαναλυτικές θεωρίες (Attachment Theory, Object relations theory, Relational psychoanalysis). Η Ομαδική ανάλυση ως εν δυνάμει σύζευξη Ψυχανάλυσης και Κοινωνιολογίας. Θεμελιώδεις έννοιες της Ομαδικής ανάλυσης. Η έννοια του Kοινωνικού Aσυνειδήτου. Η έννοια της Oμαδικής Mήτρας (matrix). Η έννοια της Eπικοινωνίας. Η έννοια του Eπικοινωνιακού πεδίου. Η ομαδική ανάλυση μετά τον S.H. Foulkes. Η αλλαγή του επιστημονικού υποδείγματος της ψυχοθεραπείας. Η Mεσαία ομάδα (Median group). Η Mεγάλη ομάδα (Large group).

Οι Oμάδες Eμπειρίας δίνουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να έχουν βιωματική συμμετοχή στην ομαδική λειτουργία και τα φαινόμενα που αναπτύσσονται στην ομάδα καθώς και την δυνατότητα επεξεργασίας των ομαδικών αναλυτικών θεωριών. Η συμμετοχή στην ομάδα εμπειρίας είναι ένας εμπειρικός τρόπος μελέτης της ομαδικής κατάστασης. Δεν συνιστά θεραπεία παρ’ ότι μπορεί να αξιοποιηθεί κατά πολλούς τρόπους από τους συμμετέχοντες. Η έρευνα αυτή μπορεί να απασχολεί τόσο τους επαγγελματίες όσο και οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο. Άλλωστε, δε νοείται άτομο χωρίς ομάδα αναφοράς, δεδομένου ότι όλοι είμαστε «προϊόν» μιας ομάδας, δηλαδή της οικογένειας, ενώ σε κάθε έκφανση της ζωής μας προσωπική, κοινωνική, επαγγελματική, κ.ο.κ., ζούμε πάντοτε σε κοινωνική σχέση με κάποιους άλλους, συν-δημιουργούμε δηλαδή, μαζί με άλλα άτομα διάφορες ομάδες, και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο με ομαδικούς όρους. Όπως το έθεσε η Hanna Arendt (1958), συνοψίζοντας θα έλεγε κανείς τον Φρόυντ, τον Φούξ, τον Μπίον και τον Eλίας: «Η ανθρώπινη κατάσταση είναι αυτή της πληθυντικότητας …. Το γεγονός είναι ότι οι άνθρωποι, όχι ο άνθρωπος, ζουν στη γή και κατοικούν τον κόσμο. Η ανθρώπινη ζωή αρχίζει και συνεχίζεται στην πληθυντικότητα και ποτέ δεν υπήρξε με όρους ενικότητας».

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ψυχοθεραπευτές, ψυχιάτρους, ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, νοσηλευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνιολόγους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στελέχη επιχειρήσεων, διοικητικά στελέχη υπηρεσιών υγείας, πτυχιούχους σχολών διοίκησης επιχειρήσεων, επιστημών υγείας και διατροφολογίας, τμημάτων επικοινωνίας, στους φοιτητές των αντίστοιχων κλάδων, και γενικά στον καθένα που ενδιαφέρεται από θεωρητική άποψη για τη δυναμική των μικρών (small groups), μεσαίων (median groups) και μεγάλων (large groups) ομάδων, αλλά επιθυμεί επίσης και να συμμετάσχει προσωπικά σε μια ομάδα εμπειρίας πού θα συντονίζεται με βάση τη θεωρία και την τεχνική της Ομαδικής Ανάλυσης.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.
Το σεμινάριο μπορεί να αποτελέσει τη «θύρα εισόδου» για όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν ως Oμαδικοί Aναλυτές εισερχόμενοι στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Ομαδικών Αναλυτών του ΕΔΟΑ Περισσότερες πληροφορίες κατά την εγγραφή.
Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα ακολουθούν τα καθιερωμένα πρότυπα του Ομαδικο-αναλυτικού χώρου διεθνώς. Τέτοια πρότυπα έχουν διατυπωθεί από το EGATIN (European Group Analytic Training Institutions Network) και από το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης του Λονδίνου.
Όσον αφορά την νομική και διοικητική αναγνώριση του επαγγέλματος του Ψυχοθεραπευτή εν γένει, και του Ομαδικού Αναλυτή ειδικότερα, ισχύουν τα μέχρι τώρα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία. ( Προς το παρόν και παρά την ύπαρξη σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας, η διαδικασία αναγνώρισης του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή δεν έχει ξεκινήσει στη χώρα μας). Το Ελληνικό Δίκτυο Ομαδικών Αναλυτών δεσμεύεται, κατά τα προβλεπόμενα και στο καταστατικό του, να συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή σε συνεργασία και με άλλες οργανώσεις ψυχοθεραπευτών τού ελληνικού χώρου.

-Σε Ιδιωτική Πρακτική
-Σε διάφορες δομές ψυχικής υγείας
– Σε άλλες δομές υγείας και πρόνοιας
– Σε οργανισμούς και επιχειρήσεις

750 Ευρώ
Για εγγραφή μέχρι 31/7/2023: ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Τα δίδακτρα πληρώνονται σε τρεις δόσεις (Α’ δόση με την Εγγραφή, Β’ Δόση τον Νοέμβριο, Γ’ Δόση τον Ιανουάριο).
Εφ’ άπαξ πληρωμή: Έκπτωση 15%
Φοιτητές: Έκπτωση 15%

Μαρτυρίες από προηγούμενες συμμετέχοντες

 • avatar-img

Το EΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (EΔΟΑ) είναι επιστημονικό Σωματείο με έδρα την Αθήνα. Κύριος σκοπός του σωματείου είναι η μελέτη της Ομαδικής Αναλυτικής Θεωρίας, και των εφαρμογών της (Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία, Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία, Θεραπευτική Κοινότητα, Συμβουλευτική Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Κοινωνικές Μελέτες). Οι επιστημονικές δραστηριότητες που αναπτύσσει το σωματείο μας εμπνέονται από την πορεία του S.H.Foulkes και των επιγόνων του με ταυτόχρονη ανάδειξη σύγχρονων τάσεων της Ομαδικής Αναλυτικής θεωρίας και πρακτικής, που οδηγούν στην ανάπτυξη ενός ριζοσπαστικού Oμαδικό-Aναλυτικού Eπιστημονικού Yποδείγματος και κατ' επέκταση ενός νέου Επιστημονικού Υποδείγματος στην Ψυχοθεραπεία.Το υπόδειγμα αυτό συνιστά μια μετατόπιση από το ψυχαναλυτικό υπόδειγμα "μητέρα-βρέφος" που εκλαμβάνει το άτομο ως πρωτογενές και την ομάδα ως δευτερογενή. Σύμφωνα με το νέο υπόδειγμα το άτομο είναι επίπεδο της ομάδας. Η ομάδα διαποτίζει το άτομο και το άτομο συν-διαμορφώνει την ομάδα. Η ανάδειξη αυτής της διαλεκτικής και των συνεπειών της για την ψυχοθεραπεία, συνιστούν τον πυρήνα του νέου υποδείγματος. Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ε.Δ.Ο.Α. οργανώνει, εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ομαδική- Αναλυτική Ψυχοθεραπεία κατά τα διεθνώς επικρατούντα πρότυπα του Ομαδικό-Αναλυτικού χώρου. Προωθεί επίσης δημοσιεύσεις και εκδόσεις.

 • Διάρκεια
  ΕΠΤΆ ΜΗΝΕΣ
 • Τοποθεσία
  Ελλάδα
 • Τηλέφωνο
  210 7213307 677627779
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  06/10/2023
 • Ημερομηνία Λήξης
  26/04/2024
 • Προθεσμία Εγγραφής
  10/08/2023
 • Πιστοποίηση
  Ναί
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Ψυχοθεραπεία.