thumb-872

Εκπαίδευση Ομαδικο-Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας Οικογένειας (HOPEinGA)

logo-872
Κατηγορία:
Ψυχοθεραπεία

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Η ομαδικο-αναλυτική θεραπεία ζεύγους και οικογένειας βασίζεται στις κλασικές ψυχαναλυτικές αρχές με την εφαρμογή των οποίων επιχειρεί να φωτίσει τις στενές διαπροσωπικές και τις οικογενειακές σχέσεις και δυναμικές μέσα στις οποίες αναπτύσσεται η ψυχοπαθολογία.

Η Εκπαίδευση στην ομαδικο-αναλυτική οικογενειακή θεραπεία απευθύνεται σε ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχοθεραπευτές, οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν ή εργάζονται ήδη με ζευγάρια και οικογένειες.

Συντονιστής της Παιδείας Ομαδικο-Αναλυτικής Οικογενειακής Θεραπείας:

Νίκος Σταθόπουλος, Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, Ομαδικός Αναλυτής, Θεραπευτής ζεύγους και οικογένειας, Ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού, Διδάσκων Ομαδικός Αναλυτής, τ. Πρόεδρος του Family Therapy Section της IAGP, εκπρόσωπος στον PCFP Τομέα της EFPP, Ιδρυτής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του “ΔιΕπιστημονικού Κέντρου Αθηνών (ΔΕ.Κ.Α.) για το παιδί και την οικογένεια”.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαργαρίτα Βασάλου

Σκοπός της Παιδείας των Ομαδικο-Αναλυτικών Θεραπευτών Οικογένειας είναι να προάγει την βιωματική, θεωρητική και σε βάθος κατανόηση της σημασίας των σχέσεων του ατόμου, της οικογένειας και της ομάδας στα πλαίσια των αρχών που διέπουν την Ομαδική Ανάλυση.

Οι σκοποί της εκπαίδευσης είναι:

 • Η δημιουργία ενός επιστημονικού δικτύου επαγγελματιών που εφαρμόζουν την ομαδικο-αναλυτική προσέγγιση σε ευρύτερα κοινωνικά πεδία, ικανό να διευρύνει και να εμβαθύνει τη γνώση για τις ομάδες, τις οικογένειες, τους οργανισμούς και τα κοινωνικά φαινόμενα σε όλες τις εκφάνσεις τους στην καθημερινή ζωή αλλά και την κλινική τους εφαρμογή.
 • Η ευαισθητοποίηση των Εκπαιδευόμενων στην προσέγγιση της Ομαδικής Αναλυτικού τύπου Ψυχοθεραπείας σε πλαίσιο θεωρητικό, κλινικό και ερευνητικό, με βάση τις θεμελιώδεις αρχές που την διέπουν και τους Κώδικες Ηθικής Δεοντολογίας.
 • Η κλινική προσέγγιση και εφαρμογή της Ομαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας σε επίπεδο πρόληψης, θεραπείας, διαχείρισης και αποκατάστασης των διαταραχών της Ψυχικής Υγείας.

Στοχεύει να καταστήσει τους απόφοιτους ικανούς:

 • να αναγνωρίζουν τα διάφορα ομαδικά φαινόμενα, με επικέντρωση στην οικογένεια,
 • να αντιλαμβάνονται τη σχέση αυτών με ασυνείδητες διεργασίες και μηχανισμούς άμυνας, τόσο καθενός μέλους όσο και της οικογένειας-ως-όλο,
 • να ανιχνεύουν την τυχόν ψυχοπαθολογία ενός μέλους ή της οικογένειας συνολικά και να κάνουν τον απαραίτητο ψυχοθεραπευτικό σχεδιασμό,
 • να αναλαμβάνουν την πραγματοποίηση συνεδριών οικογενειακής θεραπείας, εφαρμόζοντας τα ανωτέρω, και
 • να εξοικειωθούν με την ύπαρξη και λειτουργία Διεπιστημονικής Ομάδας, της οποίας θα είναι ουσιαστικά μέλη ως μελλοντικοί επαγγελματίες-θεραπευτές.

A΄ΚΥΚΛΟΣ (Απευθύνεται σε επαγγελματίες που δεν έχουν άλλη ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση και διαρκεί οκτώ εξάμηνα θεωρίας και εποπτείας)

Κεντρική μεθοδολογία της εκπαίδευσης αποτελεί η βιωματική μάθηση. Όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες γίνονται σε ομαδικά πλαίσια, στα οποία ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή.

Η ενασχόληση με τη θεωρία γίνεται με τη μελέτη, την παρουσίαση και την επεξεργασία της βιβλιογραφίας μέσω ομαδικής συζήτησης (σε δεκαπενθήμερη ή μηνιαία συχνότητα). Στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα οι εκπαιδευόμενοι επεξεργάζονται στη θεωρία τις βασικές αρχές της ψυχανάλυσης και της ομαδικής ανάλυσης και στα επόμενα τέσσερα εξάμηνα εξειδικεύονται στη θεωρία της ψυχοδυναμικής και ομαδικοαναλυτικής οικογενειακής θεραπείας.

Η εποπτεία γίνεται σε ομάδες εκπαιδευόμενων, στις οποίες κάθε μέλος παρουσιάζει για ομαδική επεξεργασία υλικό από την πρακτική του άσκηση (σε εβδομαδιαία συχνότητα). Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται τουλάχιστον στα τέσσερα τελευταία εξάμηνα να επεξεργαστούν υλικό από τη θεραπεία οικογενειών.

Η συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε σεμινάρια, εργαστήρια και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Οργανισμού θεωρείται αναγκαία, καθώς ενισχύει την θεωρητική κατάρτιση και την επαγγελματική κουλτούρα των εκπαιδευόμενων.

Οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν επίσης να συγγράψουν, με την βοήθεια των εκπαιδευτών τους, την αναλυτική παρουσίαση μίας περίπτωσης οικογενειακής θεραπείας, η οποία θα αποτελεί την διπλωματική τους εργασία.

Η προσωπική ψυχοθεραπεία του εκπαιδευόμενου σε αναλυτική ομάδα θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση της εκπαίδευσης.

Πραγματοποιείται με την διδασκαλία σύνθεσης και με την διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους σε τοπικά και διεθνή, Συνέδρια, Περιοδικά και Επιστημονικές Δραστηριότητες.

 

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ (Απευθύνεται σε επαγγελματίες που έχουν ήδη εκπαιδευτεί στην ομαδική ανάλυση. Σε αυτόν τον κύκλο η εκπαίδευση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα)

Οι εκπαιδευόμενοι συγκροτούν ομάδα μέσω της οποίας επεξεργάζονται θεωρητικά τη σχετική βιβλιογραφία και εποπτεύουν υλικό από την εργασία τους με οικογένειες (σε δεκαπενθήμερη ή μηνιαία συχνότητα).

Στο τέλος της οι εκπαιδευόμενοι συγγράφουν την αναλυτική παρουσίαση μίας περίπτωσης οικογενειακής θεραπείας, η οποία αποτελεί την διπλωματική τους εργασία.

Στην Εκπαίδευση της Ομαδικο-Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας Οικογένειας της ΗΟΡΕ μπορούν να συμμετέχουν:

1. Ψυχίατροι ή ειδικευόμενοι ψυχίατροι που επιθυμούν να εντρυφήσουν στην οικογενειακή ψυχοθεραπεία.

2.  Απόφοιτοι ψυχολογίας που ενδιαφέρονται για κλινικό έργο.

3. Επαγγελματίες της ψυχικής υγείας με πτυχίο διαφορετικό από τα παραπάνω (εξετάζονται κατά περίπτωση).

Η υποψηφιότητα για εκπαίδευση εξετάζεται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή του Οργανισμού.

Οι προϋποθέσεις είναι, κατά σειρά:

1. Ατομική συνέντευξη αξιολόγησης με το αρμόδιο μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Επιστολή προς την Εκπαιδευτική Επιτροπή για τους λόγους που επιθυμεί ο υποψήφιος να συμμετέχει.

4. 2 συστατικές επιστολές.

5. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής.

6. Ατομική συνέντευξη με την Εκπαιδευτική Επιτροπή.

7. Επιλογή Εκπαιδευτή Αναλυτή και έναρξη προσωπικής ανάλυσης.

Οι Εκπαιδεύσεις του Ελληνικού Οργανισμού Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση (HOPEinGA) είναι αναγνωρισμένες από το European Group Analytic Training Institution Network (EGATIN), το μόνο αρμόδιο για την πιστοποίηση των εκπαιδεύσεων των  Ομαδικών Αναλυτών.

Η HOPEinGA βρίσκεται στην ανώτατη βαθμίδα αναγνώρισης, δηλαδή, είναι Qualifying Member.

Επίσης, το δίκτυο των Ομαδικο-Αναλυτικών Οικογενειακών Θεραπευτών της HOPEinGA είναι μέλος του Τομέα Ψυχαναλυτικής Θεραπείας Ζεύγους και Οικογένειας (PCFP, Psychoanalytic Couples and Family Psychotherapy) της European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP).

Οι απόφοιτοι της Παιδείας Ομαδικο-Αναλυτικής Οικογενειακής Θεραπείας της HOPEinGA είναι σε άριστη θέση να αναλάβουν περιπτώσεις οικογενειακής θεραπείας είτε ιδιωτικά (στον δικό τους ή άλλο χώρο) είτε στο πλαίσιο του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής, δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, συμβουλευτικούς σταθμούς, εξωνοσοκομειακές δομές νοσοκομείων, σωματεία και συλλόγους συναφούς αντικειμένου, κλπ)


-

Ετήσια Δίδακτρα

 • Τα δίδακτρα για την εποπτεία είναι 2.370,00 ευρώ
 • Τα δίδακτρα για τη θεωρία είναι 1.050,00 ευρώ.

Το συνολικό ποσό των 3.420,00 ευρώ μπορεί να εξοφληθεί τοις μετρητοίς ή με διευκόλυνση σε 3, 6, 9 ή 12 άτοκες δόσεις.

Μαρτυρίες από προηγούμενες συμμετέχοντες

 • avatar-img

Ο βασικός σκοπός της ΗΟΡΕ είναι η εξέλιξη της Ομαδικής Ανάλυσης και οι δημιουργικές εφαρμογές της στην Ελλάδα και διεθνώς. Ασχολούμαστε με: 1) την προώθηση της ομαδικοαναλυτικής παιδείας και την εκπαίδευση ψυχιάτρων, ψυχολόγων και επαγγελματιών συναφών επαγγελμάτων στην ομαδική αναλυτική ψυχοθεραπεία, 2) την έρευνα στην ομαδική ανάλυση και ευρύτερα την ψυχοθεραπεία καθώς και στην διεπιστημονική εφαρμογή τους στην ιατρική, τις νευροεπιστήμες, τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, 3) την πρόληψη των ψυχικών παθολογιών και την προαγωγή της ψυχικής και κοινωνικής υγείας (ευεξίας) μέσω εποπτικών δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικών, κοινωνικοθεραπευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων (σε πλαίσιο μικρής, μεσαίας και μεγάλης ομάδας) στην κοινότητα, καθώς και σε σχετικούς φορείς και θεσμούς, 4) την πραγματοποίηση παρεμβάσεων σε καταστάσεις κρίσης, 5) τη συμβουλευτική και υποστήριξη σε οργανισμούς για την διαχείριση ομαδικών δυναμικών, 6) τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας με ανάλογους φορείς σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.

Άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φορέα

 • Διάρκεια
  4 έτη
 • Τοποθεσία
  ΑΘήνα
 • Τηλέφωνο
  210 6231529
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  12/10/2024
 • Ημερομηνία Λήξης
  28/06/2025
 • Προθεσμία Εγγραφής
  30/09/2024
 • Πιστοποίηση
  Ναί
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Distance Learning / Online.