thumb-873

Βασικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Ψυχοδυναμική Κλινική Πρακτική (Αθήνα & Χανιά) HOPEinGA

logo-873
Κατηγορία:
Ψυχοθεραπεία

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Απευθύνεται σε επιστήμονες- επαγγελματίες ψυχικής υγείας (απόφοιτους και τελειόφοιτους)

 • Τμημάτων Ψυχολογίας
 • Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας
 • Ελληνικών ή ξένων πανεπιστημίων
 • Δημόσιων ή ιδιωτικών καθώς και
 • Ιατρούς (ειδικευόμενους ή ειδικευμένους) ή
 • Ψυχιατρικούς Νοσηλευτές/-τριες

που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν κλινικά σε ποικίλα πλαίσια και επιθυμούν να εντάξουν στην εργασία τους στοιχεία της ψυχοδυναμικής θεωρίας και πρακτικής.

 • Συντονιστής του Βασικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ψυχοδυναμικής Κλινικής Πρακτικής: 
  Σπύρος Λούτσος, Ψυχολόγος ΜEd, Ψυχοπαιδαγωγός, Ομαδικός Αναλυτής

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαργαρίτα Βασάλου

 • Συντονιστής του Βασικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ψυχοδυναμικής Κλινικής Πρακτικής στα ΧΑΝΙΑ:
  Κωνσταντίνος Λιόλιος, M.D. Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής-Ομαδικός Αναλυτής
  Ηρώων Πολυτεχνείου 59, 2ος όροφος, Πλατεία Δικαστηρίων, Χανιά
  Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-14:00, lioliosk.2@gmail.com – 2821055875

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Χριστίνα Βογιατζάκη

Σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική κατανόηση και η βιωματική εξοικείωση των εκπαιδευομένων με την ψυχοδυναμική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία καθώς και η κατάδειξη της χρησιμότητάς της στην κλινική πρακτική με άτομα και ομάδες.

Με τη λήξη του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να:

 • γνωρίζουν βασικές ψυχαναλυτικές έννοιες, όπως η μεταβίβαση, η αντιμεταβίβαση και τα όρια,
 • έχουν κατανοήσει την ψυχοδυναμική θεώρηση της προσωπικότητας, όπως αφορά στα εξελικτικά στάδια του ανθρώπου στο ατομικό, ομαδικό και οικογενειακό πλαίσιο,
 • αντιλαμβάνονται την ψυχοπαθολογία και την κλινική πράξη με ψυχοδυναμικό τρόπο,
 • έχουν την δυνατότητα να εφαρμόζουν τις αρχές αυτές στους χώρους άσκησης της ψυχοθεραπευτικής πρακτικής τους.

Κεντρική μεθοδολογία της εκπαίδευσης αποτελεί η βιωματική μάθηση.

Όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες γίνονται σε ομαδικά πλαίσια, στα οποία ενθαρρύνεται η ενεργής συμμετοχή.

Η ενασχόληση με τη θεωρία γίνεται με τη μελέτη, την παρουσίαση και την επεξεργασία της βιβλιογραφίας μέσω ομαδικής συζήτησης (σε δεκαπενθήμερη ή μηνιαία συχνότητα).

Η εποπτεία γίνεται σε ομάδες εκπαιδευόμενων, στις οποίες κάθε μέλος παρουσιάζει για ομαδική επεξεργασία, υλικό από την πρακτική του άσκηση (σε εβδομαδιαία συχνότητα).

Οι ομάδες θεωρίας και εποπτείας συντονίζονται από έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Οργανισμού Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση.

Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, σε κάθε ένα από τα οποία πραγματοποιούνται εννέα (9) προγραμματισμένες διήμερες συναντήσεις μηνιαίας συχνότητας (Σάββατο και Κυριακή).

Σάββατο: 4 ώρες θεωρίας (10.00-14.00) + 2 δίωρα παρουσίασης περιπτώσεων-εποπτείας (απόγευμα)

Κυριακή: 2 ώρες συμμετοχή σε Ομάδα βιωματικού χαρακτήρα (10.00-12.00)

Συγκεκριμένα, για την Θεωρία:

1ο έτος:

 • ψυχαναλυτική ορολογία (: μεταβίβαση, αντιμεταβίβαση, μηχανισμοί άμυνας, όρια, κλπ)
 • οι κύκλοι της ζωής του ανθρώπου
 • ατομική-ζεύγος-οικογένεια-ομάδα

2ο έτος:

 • βασικά στοιχεία ψυχοδυναμικής τεχνικής
 • ψυχοδυναμική κατανόηση της ψυχοπαθολογίας

Η προσωπική ανάλυση των εκπαιδευομένων (ατομική/ομαδική), παρότι θεωρείται απαραίτητη για αυτούς, δεν αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθηση του Προγράμματος και επαφίεται στους ίδιους αν, πότε και πού θα την ξεκινήσουν.

Σε περίπτωση ένταξης εκπαιδευόμενων του Προγράμματος αυτού σε άλλη, ήδη υπάρχουσα Εκπαίδευση του Οργανισμού (Ομαδικών Αναλυτών ή Θεραπευτών Ζεύγους-Οικογένειας), τους αναγνωρίζεται όλη η ύλη θεωρίας που είναι κοινή και την έχουν παρακολουθήσει.

Τα μόνα κριτήρια και προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

(α) το βασικό πτυχίο (Ιατρικής, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής),

(β) η εργασία ή επικείμενη ένταξη σε εργασιακό πλαίσιο παροχής φροντίδας ψυχικής υγείας, και

(γ) το προσωπικό ενδιαφέρον για την ψυχαναλυτική θεωρία και την εφαρμογή της στην κλινική πράξη.

Οι Εκπαιδεύσεις του Ελληνικού Οργανισμού Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση (HOPEinGA) είναι αναγνωρισμένες από το European Group Analytic Training Institution Network (EGATIN), το μόνο αρμόδιο για την πιστοποίηση των εκπαιδεύσεων των  Ομαδικών Αναλυτών.

Η HOPEinGA βρίσκεται στην ανώτατη βαθμίδα αναγνώρισης, δηλαδή, είναι Qualifying Member.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση ανήκει επίσης στα διεθνή δίκτυα:

1) EFPP-European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy a) PCFP, Psychoanalytic Couples and Family Psychotherapy Section & b) Group Psychotherapy Section,

2) IAGP-International Association for Group Psychotherapy & Group Processes – CAOA, Consultive Assembly of Organizational Affiliates

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος είναι σε άριστη θέση να διαχειρίζονται περιπτώσεις ατόμων, ζευγαριών, οικογενειών ή ομάδων εφαρμόζοντας τις βασικές ψυχαναλυτικές αρχές είτε ιδιωτικά (στον δικό τους ή άλλο χώρο) είτε στο πλαίσιο του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής, δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, συμβουλευτικούς σταθμούς, εξω- και ενδο-νοσοκομειακές δομές νοσοκομείων, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, συλλόγους και σωματεία, κλπ)

990€ ετησίως
-

Ετήσια Δίδακτρα

Τα ετήσια δίδακτρα του προγράμματος (Θεωρία – Εποπτεία – Βιωματική Ομάδα) ανέρχονται στα 990 ευρώ.

Μαρτυρίες από προηγούμενες συμμετέχοντες

 • avatar-img

Ο βασικός σκοπός της ΗΟΡΕ είναι η εξέλιξη της Ομαδικής Ανάλυσης και οι δημιουργικές εφαρμογές της στην Ελλάδα και διεθνώς. Ασχολούμαστε με: 1) την προώθηση της ομαδικοαναλυτικής παιδείας και την εκπαίδευση ψυχιάτρων, ψυχολόγων και επαγγελματιών συναφών επαγγελμάτων στην ομαδική αναλυτική ψυχοθεραπεία, 2) την έρευνα στην ομαδική ανάλυση και ευρύτερα την ψυχοθεραπεία καθώς και στην διεπιστημονική εφαρμογή τους στην ιατρική, τις νευροεπιστήμες, τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, 3) την πρόληψη των ψυχικών παθολογιών και την προαγωγή της ψυχικής και κοινωνικής υγείας (ευεξίας) μέσω εποπτικών δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικών, κοινωνικοθεραπευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων (σε πλαίσιο μικρής, μεσαίας και μεγάλης ομάδας) στην κοινότητα, καθώς και σε σχετικούς φορείς και θεσμούς, 4) την πραγματοποίηση παρεμβάσεων σε καταστάσεις κρίσης, 5) τη συμβουλευτική και υποστήριξη σε οργανισμούς για την διαχείριση ομαδικών δυναμικών, 6) τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας με ανάλογους φορείς σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.

Άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φορέα

 • Διάρκεια
  2 έτη
 • Τοποθεσία
  ΑΘήνα
 • Τηλέφωνο
  210 6231529
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  05/10/2024
 • Ημερομηνία Λήξης
  15/06/2025
 • Προθεσμία Εγγραφής
  30/09/2024
 • Πιστοποίηση
  Ναί
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Distance Learning / Online.