thumb-1966

Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία

logo-1966
Κατηγορία:
Ψυχοθεραπεία

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το τετραετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους και κοινωνικούς λειτουργούς και σε άλλους ειδικούς του χώρου ψυχικής υγείας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να διδαχθούν το συστημικό τρόπο σκέψης και τους τρόπους εφαρμογής του στη ψυχοθεραπεία με άτομα, οικογένειες και ομάδες. Το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Θεραπεία προσφέρει στον ειδικευόμενο τις εκπαιδευτικές και βιωματικές εμπειρίες που θα του επιτρέψουν να αφομοιώσει τη θεωρητική γνώση και να αποκτήσει την απαραίτητη πρακτική εξάσκηση.

Διάρκεια προγράμματος: Τέσσερα (4) έτη (Συνολικά 1482 ώρες εκπαίδευσης)

Ημέρες μαθημάτων: ένα Σαββατοκύριακο το μήνα (Σάββατο & Κυριακή, ώρες 9.00-19.00)
Χώρος Διεξαγωγής Μαθημάτων: Αίαντος 3α, 15235, Βριλήσσια

Στοιχεία Επικοινωνίας Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων:
Αίαντος 3α & Τροίας, Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 35
Τηλ. 210-8063665, 210-6129290
Fax 210-8062113
E-mail: info@ergastirio.eu
Website: www.ergastirio.eu

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στο να προσφέρει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, καθώς και τις βιωματικές εμπειρίες σε όσους επαγγελματίες του χώρου ψυχικής υγείας ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους στον εργασιακό τους χώρο, στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ή να διευρύνουν τους επαγγελματικούς και ακαδημαϊκούς τους ορίζοντες στην Ψυχοθεραπεία.

Η κατάρτιση των ειδικευόμενων στη Συστημική Ψυχοθεραπεία επιτυγχάνεται μέσω εισηγήσεων των εκπαιδευτών, βιωματικών δραστηριοτήτων (π.χ. προσομοιώσεων), παρουσιάσεων των ειδικευόμενων και χρήσης μέσων, όπως ο μονόδρομος καθρέφτης, μαγνητοσκοπημένες συνεδρίες, κ.ά.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, στους αποφοίτους του Προγράμματος απονέμεται Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία.

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς:

 • Θεωρητική κατάρτιση
 • Πρακτική άσκηση
 • Εποπτεία
 • Προσωπική (ομαδική) ψυχοθεραπεία

Αναλυτικότερα, η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

Ι. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Ο κατακερματισμός του χώρου της ψυχικής υγείας και η συστημική προσέγγιση

 • Παραδοσιακές προσεγγίσεις και σύγχρονα ρεύματα στην Ψυχοθεραπεία και Οικογένεια.
 • Η οικογένεια ως πλαίσιο αναφοράς στην Ψυχολογία και στην Ψυχοθεραπεία
 • Εξελικτικά στάδια και διάφορες μορφές της οικογένειας
 • Η οικογένεια ως ψυχοκοινωνικό σύστημα
 • Η γέννηση και η ανάπτυξη της θεραπείας οικογένειας: Βασικές έννοιες και αρχές της συστημικής Θεωρίας
 • Επιμέρους προσεγγίσεις στην οικογενειακή θεραπεία: Ψυχοδυναμική, Δομική, Διαγενεαλογική, Εμπειρική –  Ανθρωπιστική, Δομική, Στρατηγική – Επικοινωνιακή, Μοντέλο του Μιλάνου, Γνωστική – Συμπεριφοριστική.
 • Επιρροές από τις Αντλεριανές και Υπαρξιακές και Προσωποκεντρικές Σχολές Ψυχοθεραπείας.
 • Σύγχρονες τάσεις της οικογενειακής θεραπείας:
  • Επιρροή Μεταμοντερνισμού και Κοινωνικού Κονστρουκτιβισμού στην Οικογενειακή θεραπεία («η πραγματικότητα δεν ανακαλύπτεται αλλά κατασκευάζεται και μάλιστα συν-κατασκευάζεται»)
  • Σύνδεση Συστημικής Σκέψης με τη Θεωρία του Συναισθηματικού Δεσμού (attachment theory)
  • Συστημική θεωρία και Εγκέφαλος – Σύνδεση με τις εξελίξεις στη Νευροψυχολογία

ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Κοινότητα, Εργασία, κ.ά.)

 • Διάγνωση της Ψυχοπαθολογίας και το ζήτημα της Συστημικής /Oικογενειακής οπτικής
 • Εργαλεία αξιολόγησης της οικογένειας (κλίμακες, δοκιμασίες, κλπ.)
 • Διαγνωστικές Εφαρμογές της Συστημικής Ψυχοθεραπείας σε δυσκολίες προσαρμογής
 • Αντιμετώπιση οικογενειών με: πένθος και τραύμα, διαζύγιο, αυτοκτονία, λεκτική και σωματική βία, σεξουαλική κακοποίηση και αιμομιξία, χρήση ουσιών, κλπ.
 • Ψυχοπαθολογία και συστημική προσέγγιση: Διαταραχές διάθεσης, Αγχώδεις διαταραχές, Ψυχωτικές Διαταραχές και Σχιζοφρένεια, Διαταραχές πρόσληψης τροφής, Σωματόμορφες διαταραχές, Διαταραχές προσωπικότητας κλπ.
 • Σύνδεση Συστημικής με άλλες θεωρίες προσωπικότητας και ψυχοπαθολογίας
 • Ολιστική – Συστημική προσέγγιση και υγεία
 • Ένταξη φαρμακευτικής αγωγής στην ψυχοθεραπεία

ΙΙΙ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 • Δεξιότητες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας-Σύνδεση με άλλες προσεγγίσεις ψυχοθεραπείας
 • Εκπαίδευση στη διατύπωση συστημικών υποθέσεων, σε ζητήματα θεραπευτικού σχεδιασμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων.

ΙV. ΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Βασικές αρχές του οποίου μπορούν να αναζητηθούν και στο παρακάτω link https://ergastirio.eu/programma-eidikeysis-sti-systimiki-therapeia-5/

 • Σύνθεση με θεωρητική βάση στη Συστημική σκέψη
 • Εφαρμογή της οικογενειακής θεραπείας χωρίς οικογένεια, με βάση τη Συστημική θεωρία: μέσα από ατομικές, οικογενειακές και ομαδικές συνεδρίες
 • Βασικά στοιχεία ομαδικής θεραπείας:
  • Πλεονεκτήματα έναντι της ατομικής
  • Κατηγορίες/Είδη και Δυναμική ομάδων
  • Ο ρόλος του θεραπευτή/συμβούλου- Ανάπτυξη δεξιοτήτων συντονισμού ομάδων
  • Η Συστημική/ Οικογενειακή οπτική μέσα στην ομάδα
 • Γνωστικό Σύστημα Αυτοαναφοράς και Οικοθεωρίες

Η εποπτευόμενη ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ μπορεί να περιλαμβάνει στα αρχικά στάδια της εκπαίδευσης την παρακολούθηση ατομικών, ομαδικών και οικογενειακών συνεδριών πίσω από τον καθρέφτη, καθώς και την εξάσκηση μέσω προσομοιώσεων. Σε πιο προχωρημένα στάδια οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στη θεραπευτική διαδικασία πιο ενεργά ως ειδικευόμενοι θεραπευτές.

Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ παρέχεται κατά τη διάρκεια και των τεσσάρων ετών. Οι ειδικευόμενοι φέρνουν για εποπτεία υλικό, τόσο από την πρακτική τους άσκηση στο Εργαστήριο, όσο και από τον επαγγελματικό τους χώρο.

Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ στη συστημική προσέγγιση, το οποίο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ένταξή τους σε θεραπευτική ομάδα. Όλοι/ες οι ειδικευόμενοι/ες υποχρεούνται να ξεκινήσουν προσωπική ψυχοθεραπεία συστημικής κατεύθυνσης με πιστοποιημένο (βάσει των κριτήριων ένταξης στην Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας -ΕΛ.Ε.ΣΥ.Θ.) συστημικό ψυχοθεραπευτή/τρια.

Το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Θεραπεία απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και συγκεκριμένα σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους και κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να διδαχθούν το συστημικό τρόπο σκέψης και τους τρόπους εφαρμογής του στη θεραπεία με άτομα, οικογένειες και ομάδες.

Επίσης, εξετάζονται αιτήματα ενδιαφερομένων που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, αλλά έχουν βασικές σπουδές στο χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και είτε έχουν μεταπτυχιακές σπουδές στο χώρο της ψυχικής υγείας είτε εργάζονται ήδη ως θεραπευτές στο χώρο της ψυχικής υγείας και ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώσεις τους περαιτέρω – με σκοπό την εφαρμογή των αρχών της συστημικής σκέψης στο χώρο ψυχικής υγείας όπου ήδη εργάζονται.

Όλα τα αιτήματα των υποψηφίων ειδικευόμενων αξιολογούνται, κατόπιν προσωπικής συνέντευξης με την Εκπαιδευτική Επιτροπή του Εργαστηρίου.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία είναι εναρμονισμένο και συνεχώς προσαρμόζεται με τις προδιαγραφές των αντίστοιχων οργάνων πιστοποίησης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πιστοποίηση και εγγραφή των αποφοίτων του στις αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείας.

Συγκεκριμένα, για την Ειδίκευση στην Οικογενειακή/Συστημική Ψυχοθεραπεία γίνεται εναρμόνιση με την European Family Therapy Association – E.F.T.A και την Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχοθεραπείας-Εuropean Association for PsychotherapyE.A.P, και έτσι εξασφαλίζεται η εγγραφή/πιστοποίηση σ’ αυτές, αλλά και στις αντίστοιχες ελληνικές οργανώσεις (Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας-ΕΛ.Ε.ΣΥ.Θ., Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος-Ε.Ε.Ψ.Ε.).

Από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχοθεραπείας – Εuropean Association for Psychotherapy – E.A.P., έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα στο Εργαστήριο να απονείμει το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας (European Certificate of Psychotherapy ECP) στους αποφοίτους του προγράμματος.

Οι απόφοιτοι μπορούν να δραστηριοποιηθούν, είτε ιδιωτικά, να αναζητήσουν συνεργασία με φορείς σχετικούς με το χώρο της ψυχικής υγείας ή ακόμα και να εφαρμόσουν τις δεξιότητες και τα εργαλεία επικοινωνίας που θα αποκτήσουν στον υπάρχον χώρο εργασίας τους.

Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων ιδρύθηκε το 1983, από την Ψυχολόγο Χάρι Κατάκη, και έκτοτε συνδράμει ενεργά σε όλους τους τομείς Ψυχικής Υγείας. Από τον Σεπτέμβριο του 2017 το Εργαστήριο μεταφέρθηκε σε σύγχρονες εγκαταστάσεις στα Βριλήσσια μαζί με όλες του τις δραστηριότητες. 1) Ψυχοθεραπεία, 2) Συμβουλευτική, 3) Εκπαίδευση (Ειδίκευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία & Συμβουλευτική), 4) Σεμινάρια, 5) Έρευνα, 6) Εκδόσεις, 7) Εθελοντικό Πρόγραμμα Κοινωνικών Δράσεων. Το Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων αποτελεί πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ι (Αριθμ. Αδείας 2101650). Επιπλέον, έχει αναγνωριστεί ως το πρώτο πιστοποιημένο συστημικό εκπαιδευτικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας (Εuropean Accredited Psychotherapy Training Institute-E.A.P.I.T.). Επίσης, είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτικός οργανισμός από το Επιμελητήριο Εκπαιδευτικών Κέντρων της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (Training Institutes Chamber-European Family Therapy Association - E.F.T.A.-T.I.C.). Τέλος, αποτελεί το πρώτο πιστοποιημένο συστημικό εκπαιδευτικό κέντρο της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής.

thumb-video
 • Διάρκεια
  3 ακαδημαϊκά έτη για τη χορήγηση πιστοποιητικού Συμβούλου Ψυχικής Υγείας 4 ακαδημαϊκά έτη για τη χορήγηση πιστοποιητικού Ψυχοθεραπευτή / Οικογενειακού Θεραπευτή
 • Τοποθεσία
  ΑΘήνα
 • Τηλέφωνο
  210 8063665-210 6129290
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  01/10/2024
 • Ημερομηνία Λήξης
  31/07/2028
 • Προθεσμία Εγγραφής
  31/07/2024
 • Πιστοποίηση
  Ναί
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Ψυχοθεραπεία.