thumb-1950

4 ετής εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική

logo-1950
Κατηγορία:
Ψυχοθεραπεία

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το 4ετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική του Εργαστηρίου Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής Ροδάκινο, αφορά ένα μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδίκευσης στη Συστημική Θεραπεία.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος του Εργαστηρίου Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής ΡΟΔΑΚΙΝΟ είναι η γνωριμία των εκπαιδευόμενων με τη Θεωρία Συστημάτων και η κατανόηση, εμβάθυνση και αφομοίωση των προεκτάσεων της στον ανθρώπινο παράγοντα και στη θεραπευτική διεργασία.

Στοχεύουμε στο τέλος της τετραετούς φοίτησης να έχουν οι συμμετέχοντες τόσο τις απαραίτητες γνώσεις, όσο και τις αναδυόμενες (από την μέχρι στιγμής υπάρχουσα βιβλιογραφία) απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως Συστημικοί Θεραπευτές ή Σύμβουλοι οι οποίοι θα μπορούν να εργαστούν θεραπευτικά με παιδιά, ενήλικες, ζευγάρια και οικογένειες.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, η εκπαιδευτική ομάδα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος υποστηρικτικά στο πλευρό των εκπαιδευόμενων, βοηθώντας τους όχι απλώς να απομνημονεύσουν, αλλά να αρχίσουν να παρατηρούν και να εφαρμόζουν στην καθημερινή τους ζωή τις αρχές που προκύπτουν από τη Θεωρία Συστημάτων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ενιαίο και διαρκεί τέσσερα χρόνια, καταλαμβάνοντας ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα από Οκτώβριο μέχρι και Ιούλιο για την διεξαγωγή των συναντήσεων των συμμετεχόντων με τους εκπαιδευτές και περιλαμβάνει:

1) Θεωρητική Κατάρτιση – Διδασκαλία θεωρίας

2) Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευόμενων

3) Εποπτεία εκπαιδευόμενων.

Το σύνολο των ωρών εκπαίδευσης που προσφέρει το πρόγραμμα είναι 1600 ώρες εκπαίδευσης και 250 ώρες θεραπείας οι οποίες χωρίζονται ως εξής:

700 ώρες προέρχονται από τις συναντήσεις των εκπαιδευόμενων με τους εκπαιδευτές

300 ώρες προσωπικής ανάπτυξης που προέρχονται από την μελέτη και τις εργασίες που θα ανατεθούν στους εκπαιδευόμενους

300 ώρες εποπτείας.

300 ώρες πρακτικής άσκησης

250 ώρες θεραπείας κατανεμημένες μέσα στα τέσσερα χρόνια της εκπαίδευσης

Το πρώτο έτος ξεκινάει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Ιούλιο και περιλαμβάνει συναντήσεις ένα Σαββατοκύριακο το μήνα (για να μπορούν να το παρακολουθήσουν ενδιαφερόμενοι και εκτός Αθηνών) και συγκεκριμένα Σάββατο και Κυριακή τις ώρες 10:00-18:00, ενώ τα επόμενα έτη ακολουθούν παρόμοια δομή. Από το τρίτο έτος προστίθενται ώρες εποπτείας και πρακτικής άσκησης.

 

Σύμφωνα με την πρόταση της European Family Therapy Association, οι τομείς στους οποίους χρειάζεται οι συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν για να μπορούν να έχουν μία βαθύτερη κατανόηση της Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής μπορούν να κατανεμηθούν σε τέσσερις άξονες:

1) Θεωρία

2)Έρευνα

3) Ηθικά Ζητήματα

4) Ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων.

Στο παρόν πρόγραμμα οι συμμετέχοντες σε βάθος τετραετίας θα εκπαιδευτούν:

1) Σε θέματα θεωρίας τα οποία καλύπτουν τη Θεωρία Συστημάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

– Οι αρχές της θεωρίας συστημάτων. Προκειμένου να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν σε βάθος γνώση της θεωρίας συστημάτων, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αφιερωθεί ολόκληρο το πρώτο έτος στην εκμάθηση της εν λόγω θεωρίας και των πρακτικών εφαρμογών της σε ένα πλήθος πεδίων και όχι μόνο στη θεραπεία

– Βασικές αρχές ψυχοπαθολογίας και κριτικής ψυχοπαθολογίας- Ψυχολογικά μοντέλα και ψυχολογικές θεραπείες

– Μοντέλα αλλαγής

-Τα σημαντικότερα μοντέλα Συστημικής Θεραπείας από την ανάδυσή της, μέχρι σήμερα

2) Σε θέματα έρευνας: Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν πέρα από την βιβλιογραφία τόσο την έντυπη όσο και τα διάφορα ηλεκτρονικά Journals, να διεξάγουν τις δικές τους έρευνες σε ομαδικό επίπεδο.

3) Σε Ηθικά Ζητήματα και θέματα δεοντολογίας αλλά και κριτικής πάνω στα διαδεδομένα μοντέλα γύρω από την ψυχική ασθένεια και την ψυχοπαθολογία.

4) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων θα έρθει από τον συνδυασμό των θεωρητικών γνώσεων και των πρακτικών οι οποίες θα διδαχθούν και από τα βιωματικά κομμάτια της διδασκαλίας.

Το πρόγραμμα σπουδών της τετραετούς Εκπαίδευσης στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική, έχει διαμορφωθεί ανά εκπαιδευτικό έτος με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχεται στους συμμετέχοντες ένας συνδυασμός θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων, προκειμένου να μπορούν να εργαστούν ως θεραπευτές και σύμβουλοι, τόσο ως αυτοαπασχολούμενοι όσο και ως εργαζόμενοι σε δομές δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που προσφέρουν τις παραπάνω υπηρεσίες.

Πρόκειται για μία εκπαίδευση που απευθύνεται σε ενήλικες, τόσο φοιτητές όσο και επαγγελματίες. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τους χρονικούς περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται οι συμμετέχοντες, οι δια ζώσης και διαδικτυακές συναντήσεις στις οποίες πραγματοποιούνται τα μαθήματα, έχουν συσσωρευθεί σε ένα εντατικό Σαββατοκύριακο το μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου δίνεται και το απαραίτητο υλικό για εμβάθυνση μέχρι την επόμενη συνάντηση.

Οι στόχοι και οι ενότητες που καλύπτονται περιγράφονται συνοπτικά, ανά διδακτικό έτος, παρακάτω:

Α ΕΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το πρώτο έτος της εκπαίδευσης είναι αφιερωμένο στην θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων πάνω στη Θεωρία Συστημάτων παράλληλα με την βιωματική διδασκαλία στόχος της οποίας είναι η ανάπτυξη του Συστημικού Σκέπτεσθαι. Μέχρι το τέλος του πρώτου έτους, ο στόχος είναι να μπορεί ο συμμετέχοντας να σκεφθεί και να αναλύσει πτυχές τόσο της καθημερινότητας όσο και της επιστήμης, αξιοποιώντας τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες, υπό το πρίσμα της Θεωρίας Συστημάτων.

Στα περιεχόμενα του πρώτου έτους περιλαμβάνονται:

 • Βασικές έννοιες της θεωρίας συστημάτων: Τι είναι σύστημα, τι είναι ομάδα, πως οι σχέσεις καθορίζουν την δομή, η έννοια του παρατηρητή, η έννοια της αυτοποίησης κλπ
 • Η συμβολή των πρωτεργατών της Θεωρίας Συστημάτων (Maturana, Varela, von Foerster, Bateson, Prigogine, κ.α.)
 • Τομές και διαφορές της εφαρμογής της Θεωρίας Συστημάτων στην Ψυχοθεραπεία με τις υπόλοιπες Θεραπευτικές μεθόδους (Ψυχοδυναμική, Γνωστικοσυμπεριφορική, Φαινομενολογία, κλπ)
 • Η Εφαρμογή της Θεωρίας Συστημάτων στην Ψυχολογία και την Ψυχοθεραπεία
 • Η Εφαρμογή της Θεωρίας Συστημάτων στην Παιδαγωγική
 • Η Εφαρμογή της Θεωρίας Συστημάτων στην Κοινωνική Εργασία
 • Η Εφαρμογή της Θεωρίας Συστημάτων στην σύσταση, λειτουργία και εμψύχωση ομάδων

Β ΕΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έχοντας κατακτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και τις αρχές του συστημικού σκέπτεσθαι, μέσα από την βιωματική δουλειά της ομάδας αλλά και την εκμάθηση του τρόπου εφαρμογής τους στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στο δεύτερο έτος καλύπτονται αναλυτικά τα σημαντικότερα μοντέλα Συστημικής και Οικογενειακής Θεραπείας. Στόχος του έτους είναι η εις βάθος κατανόηση των κοινών σημείων και των διαφορών που έχει κάθε μοντέλο με τα υπόλοιπα, η εξέταση τους στο εκάστοτε ιστορικό πλαίσιο που δημιουργήθηκαν, η αντίληψη του τρόπου με τον οποίο η Συστημική Σκέψη έχει εξελιχθεί στο κομμάτι της ψυχοθεραπείας μέχρι σήμερα και η ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής των εν λόγω μοντέλων στην θεραπεία και στην συμβουλευτική

Στα περιεχόμενα του δεύτερου έτους περιλαμβάνονται ανάμεσα στα άλλα:

 • Δομική Οικογενειακή Θεραπεία
 • Πολυγενεακό Μοντέλο
 • Στρατηγική Οικογενειακή Θεραπεία του Palo Alto
 • Βασικές Αρχές της Ανθρώπινης Επικοινωνίας
 • Το πρώιμο μοντέλο του Μιλάνου, το πέρασμα στην Β’ Κυβερνητική και το μετέπειτα μοντέλο του Μιλάνου
 • Συνεργατική Θεραπεία
 • Αφηγηματική Θεραπεία
 • Βραχεία Θεραπεία Εστιασμένη στη Λύση
 • Συστημική Θεραπεία Ζεύγους
 • Διαμορφώνοντας την Πρώτη Συνεδρία – Πρακτικός οδηγός εκκίνησης της θεραπευτικής διαδικασίας ανάλογα με το σύστημα των πελατών

Γ ΕΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έχοντας πλέον αποσαφηνίσει τα μοντέλα της Συστημικής Θεραπείας, τις ομοιότητες και τις διαφορές τους, το τρίτο έτος αφιερώνεται στην έμπρακτη εφαρμογή των γνώσεων που έχουν αφομοιωθεί στην Ελλάδα του σήμερα. Σε αυτό το έτος ξεκινάει πλέον να γίνεται πολύ σημαντική η εφαρμογή των περιεχομένων της εκπαίδευσης από τους συμμετέχοντες στην πρακτική τους. Ξεκινάει η εποπτευόμενη πρακτική άσκηση και οι συμμετέχοντες φέρνουν ανατροφοδότηση από τις προσπάθειες τους να εφαρμόσουν όσα έχουν αποκομίσει, προκειμένου να επιτευχθούν οι πιο χρήσιμοι για τον καθένα τρόποι εφαρμογής μέσα από συναντήσεις εποπτείας.

Στα περιεχόμενα του τρίτου έτους περιλαμβάνονται εκτός από την πρακτική και τις συναντήσεις εποπτείας:

 • Ο Ρόλος της Συστημικής Θεραπείας στην Οικογένεια και τις σχέσεις των ανθρώπων στην Ελλάδα του σήμερα
 • Ο Ρόλος της Συστημικής Θεραπείας στην προστασία της Οικογένειας
 • Ο Ρόλος της Συστημικής Θεραπείας σε περιπτώσεις προετοιμασίας για διαζύγιο και στην διαχείριση των δυσκολιών που συνοδεύουν τη διάλυση μίας οικογένειας, αλλά και της αξιοποίησης των προτερημάτων που προκύπτουν από αυτή
 • Η Εφαρμογή της Συστημικής Θεραπείας στην δημιουργία και την ομαλοποίηση της λειτουργίας μιας νέας Μικτής οικογένειας
 • Πως μπορεί η Συστημική Θεραπεία να βοηθήσει στην διαχείριση και την αξιοποίηση της επαγγελματικής αστάθειας και της οικονομικής ανασφάλειας
 • Βασικές Αρχές Ψυχοπαθολογίας
 • Αντιψυχιατρικό Μοντέλο και ο Ρόλος του Θεραπευτή
 • Συστημική κοινοτική Παρέμβαση

Δ ΕΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο στόχος του τελευταίου έτους είναι να προμηθεύσει στους συμμετέχοντες όλα όσα χρειάζονται ώστε να μπορέσουν να αποδεσμευθούν από το πρόγραμμα και να νιώθουν ασφάλεια να εργαστούν ως Συστημικοί Θεραπευτές και Σύμβουλοι χωρίς την ανάγκη της καθοδήγησης να λειτουργεί ως τροχοπέδη στα εγχειρήματα τους.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, κάθε συμμετέχοντας παρακινείται να επιλέξει κάποιο από τα μοντέλα που του ταιριάζει περισσότερο και ανατίθεται στον ανάλογο επόπτη-συνεργάτη του προγράμματος ο οποίος θα τον βοηθήσει καθόλη τη διάρκεια του έτους να προσεγγίζει όποιο θέμα εξετάζεται από την ομάδα σύμφωνα με το πως θα το εξέταζε το συγκεκριμένο μοντέλο. Με τον συγκεκριμένο επόπτη ο συμμετέχοντας εκπονεί εφ’ όσον το επιθυμεί και μία ερευνητική εργασία.

Η ομάδα στο τέταρτο έτος λειτουργεί με υπο-ομάδες κάθε μία από τις οποίες αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο μοντέλο με τη βοήθεια του συντονιστή της και δημιουργείται έτσι μία διαλεκτική ανάμεσα στους τρόπους θέασης των διαφορετικών προσεγγίσεων.

Προκειμένου να μπορέσουν να αποδεσμευτούν από το πρόγραμμα και την ανάγκη καθοδήγησης χωρίς να πέσουν στην παγίδα της μοναχικής εργασίας, ένα μεγάλο μέρος του τετάρτου έτους αφιερώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοοργάνωσης, αλληλοεκπαίδευσης και τρόπων peer to peer εποπτείας (τρόπους να δημιουργούν οι συμμετέχοντες ομάδες στις οποίες αλληλοεποπτεύονται χωρίς την ανάγκη παρουσίας κάποιου πιο έμπειρου θεραπευτή που θα έχει κάποια θέση εξουσίας).

Στα περιεχόμενα του τέταρτου έτους περιλαμβάνονται ανάμεσα στα άλλα:

 • Συστημική Θεραπεία Παιδιών και Εφήβων και Οικογενειών με μέλη Παιδιά και Εφήβους
 • Διεργασία Ομάδας (Ομαδική Συστημική Θεραπεία)
 • Συστημική Θεραπεία των Νευρώσεων
 • Συστημική Θεραπεία των Ψυχώσεων
 • Εφαρμοσμένη Συστημική Θεραπεία: Ο ρόλος του θεραπευτή σε πλαίσια (Κέντρα ειδικών Θεραπειών, ΜΚΟ, Σχολεία, Ελεύθερο Επάγγελμα, κλπ)
 • Οικογενειακή Θεραπεία

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να εργαστούν ως Συστημικοι Θεραπευτές ή Σύμβουλοι. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα απευθύνεται:

Α) Σε Ψυχολόγους, κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και τελειόφοιτους φοιτητές Ψυχολογίας και τμημάτων Κοινωνικής εργασίας, Ψυχιάτρους και ειδικευόμενους Ψυχιάτρους

Β) Σε επαγγελματίες, αποφοίτους και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ανθρωπιστικές επιστήμες (Κοινωνικούς Ανθρωπολόγους, Κοινωνιολόγους, κλπ).

Γ) Ενδιαφερόμενοι/ες που είναι απόφοιτοι/ες σχολών τριτοβάθμιας που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες αξιολογούνται επίσης κατά περίπτωση

Το Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής Ροδάκινο είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Σύνδεσμου Οικογενειακών Θεραπευτών (European Family Therapy Assosciation – E.F.T.A.) και το τετραετές πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι αναγνωρισμένο από την E.F.T.A.

Στους συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν με επιτυχία το σύνολο του προγράμματος, παρέχεται βεβαίωση ολοκλήρωσης από το Ροδάκινο

2200

Το κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχεται σε 2.200 Ευρώ ανά εκπαιδευτικό έτος τα οποία καταβάλλονται ως εξής:

300 Ευρώ Προκαταβολή – Εγγραφή και στη συνέχεια 10 δόσεις των 190 Ευρώ (Οκτώβριος-Ιούλιος)

Με την κατάθεση της προκαταβολής ανοίγει ο Φάκελος εκπαιδευόμενου, ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής και κατοχυρώνεται η θέση του εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα.

Οι εγγραφές ολοκληρώνονται με την κάλυψη των θέσεων για το έτος 2024-2025. Εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, παραμένουν ανοικτές μέχρι και την 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Στο παραπάνω κόστος συμπεριλαμβάνεται επίσης:

-Δωρεάν συμμετοχή σε επιπλέον εκπαιδευτικά σεμινάρια που προκηρύσσονται όλη την χρονιά από το Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής – Ροδάκινο

-Δωρεάν συμμετοχή σε ομάδα αυτομόρφωσης που πλαισιώνεται από το Ροδάκινο

Το Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής Ροδάκινο ιδρύθηκε το 2017 και εδρεύει στην οδό Σπύρου Δοντά 12 στην Ακρόπολη. Στόχος του είναι η σύνδεση της Συστημικής Ψυχολογίας με την Παιδαγωγική και η ανάπτυξη ενός συστημικού τρόπου σκέψης, τόσο στη θεραπευτική διαδικασία όσο και στην παιδαγωγική διεργασία. Με κύριο στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου, στο Ροδάκινο πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις ψυχολόγων και παιδαγωγών επάνω στη συστημική προσέγγιση, ομάδες εποπτείας παιδαγωγών και ψυχολόγων, εκπαιδευτικά μεμονωμένα σεμινάρια σε επαγγελματίες και φοιτητές ανθρωπιστικών σπουδών, συνεργασίες σε θέματα επιμόρφωσης και επαγγελματικής εξέλιξης με παιδικούς σταθμούς, σχολεία και άλλους σχετικούς φορείς, ομάδες γονέων, ενώ ιδιαίτερο χώρο καταλαμβάνει η ατομική θεραπεία, θεραπεία ζεύγους, θεραπεία οικογένειας και θεραπεία παιδιού και εφήβου. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων, ερευνητικές δράσεις της επιστημονικής μας ομάδας έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια και ημερίδες με κεντρικό θέμα τον επαγγελματία παιδαγωγό και ψυχολόγο και τη σχέση επικοινωνίας που αναπτύσσει με το περιβάλλον, καθώς η αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον και σχέσεις που αναδύονται από το εκάστοτε πλαίσιο, αποτελεί για την ομάδα μας ένα από τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα.

Άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φορέα

 • Διάρκεια
  4 έτη
 • Τοποθεσία
  Ελλάδα
 • Τηλέφωνο
  2109213959
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  05/10/2024
 • Προθεσμία Εγγραφής
  30/09/2024
 • Πιστοποίηση
  Ναί
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Ψυχοθεραπεία.