thumb-868

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης από την έναρξη λειτουργίας του το 1987 μέχρι και σήμερα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά και ερευνητικά κύτταρα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εδρεύει στο Ρέθυμνο και είναι το πρώτο Τμήμα Ψυχολογίας που ιδρύθηκε στην Ελλάδα.

Από το 1998 με τη μετεγκατάσταση του Πανεπιστημίου από τα Περιβόλια Ρεθύμνου στη νέα Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, το Τμήμα φιλοξενείται στο κτίριο “1” του Συγκροτήματος “Α” της Πανεπιστημιούπολης. Σήμερα στο Τμήμα φοιτούν πάνω από 1000 προπτυχιακοί και πάνω από 30 μεταπτυχιακοί φοιτητές/υποψήφιοι διδάκτορες, ενώ έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι από 1500 προπτυχιακοί φοιτητές και 120 μεταπτυχιακοί/διδάκτορες.

Η στελέχωση του Τμήματος με υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό, η συνεχής βελτίωση των υποδομών του παρά τις αρνητικές οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες του επιτρέπουν να συνεχίζει μια δυναμική πορεία ανάπτυξής έχοντας ως πρώτες προτεραιότητες την παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, καθώς και την παραγωγή ποιοτικού και καινοτόμου ερευνητικού έργου.

Το Τμήμα έχει ως αποστολή:

 • Να καλλιεργεί και να προάγει την Ψυχολογία μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης έρευνας.
 • Να παρέχει στον πτυχιούχο τα απαραίτητα εφόδια, εξασφαλίζοντας του άρτια θεωρητική, ερευνητική και πρακτική κατάρτιση, η οποία θα του επιτρέπει να συμμετέχει στην ανάπτυξη της ψυχολογικής γνώσης και να έχει τις βάσεις για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Η δομή του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, είναι σχεδιασμένή ώστε να προσφέρει μια ισόρροπη και γενική κατάρτιση σε πολλά βασικά γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας, τα οποία επιμερίζονται σε επτά (7) κύκλους μαθημάτων.

Οι κύκλοι αυτοί είναι:

1ος κύκλος, Θεμελιώδεις Αρχές Ψυχολογίας

2ος κύκλος, Μεθοδολογία & Στατιστική

3ος κύκλος, Αναπτυξιακή-Σχολική Ψυχολογία

4ος κύκλος, Βιοψυχολογία-Νευροεπιστήμες

5ος κύκλος, Κοινωνική & Εγκληματολογική Ψυχολογία

6ος κύκλος, Κλινική Ψυχολογία-Ψυχολογία Υγείας

7ος κύκλος, περιλαμβάνει γενικότερα μαθήματα.

Οι κύκλοι αυτοί αποτελούν τη βάση της δόμησης του Προγράμματος Σπουδών.

Στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών προσφέρονται μαθήματα που καλύπτουν όλα τα ρεύματα και τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης της Ψυχολογίας και παρέχουν με ισόρροπο τρόπο γνώσεις των βασικών κλάδων της Ψυχολογίας. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών είναι οργανωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας να αποκτά γενική εκπαίδευση στα βασικά γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας (μέσω υποχρεωτικών μαθημάτων), αλλά συγχρόνως και μια στοιχειώδη εμβάθυνση σε γνωστικά αντικείμενα της ιδιαίτερης προτίμησής του (μέσω επιλεγομένων μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και διπλωματικής εργασίας). Έτσι, εκπαιδεύεται ως ψυχολόγος, ο οποίος έχει τις απαιτούμενες βάσεις για α) περαιτέρω εξειδίκευση στους διάφορους εφαρμοσμένους κλάδους της Ψυχολογίας και β) μεταπτυχιακές σπουδές στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας αλλά και άλλων συναφών κλάδων (όπως οι Νευροεπιστήμες, η Κοινωνιολογία κ.λπ.).

Απολυτήριος Τίτλος Λυκείου & Εξετάσεις Εθνικού Επιπέδου.

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας οδηγούν στη χορήγηση πτυχίου Ψυχολογίας με επαγγελματικά δικαιώματα ψυχολόγου και άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου.

Οι απόφοιτοι του Τμήματός μας γίνονται δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ψυχολογίας του εσωτερικού και του εξωτερικού. Έχοντας αποκτήσει υψηλού επιπέδου γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες μπορεί να εργαστούν τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Όσον αφορά το δημόσιο τομέα, ο ψυχολόγος μπορεί να εργαστεί, μετά από σχετική προκήρυξη, σε Γενικά-και Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, σε Θεραπευτήρια Ψυχικών Παθήσεων, σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας, σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας, σε φυλακές, σε ΚΑΠΗ και Γεροντολογικά Κέντρα, σε Συμβουλευτικούς Σταθμούς κ.λπ. Επίσης, εργασία μπορεί να βρει στον ΟΑΕΔ, σε κέντρα απεξάρτησης χρηστών, αλλά και σε ερευνητικά κέντρα / ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, ο ψυχολόγος μπορεί να εργαστεί σε μεγάλες επιχειρήσεις που χρειάζονται ψυχολόγους εργασίας για την επίλυση προβλημάτων σχετικών με τις εργασιακές σχέσεις κ.λπ.Δωρεάν

Μαρτυρίες από προηγούμενες συμμετέχοντες

 • avatar-img

Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύθηκε το 1984 και άρχισε να λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1987-88 στο Ρέθυμνο. Είναι το παλαιότερο Τμήμα Ψυχολογίας που ιδρύθηκε στην ελληνική επικράτεια. (Συνέβαλε σε αυτό με τις ενέργειες της η αείμνηστος Ρεθεμνιώτισσα ψυχολόγος κ. Μ. Χουρδάκη, επίτιμος πρόεδρος του Τμήματος). Αρχικά το Τμήμα αυτό, όπως και τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά τμήματα της πόλης του Ρεθύμνου, στεγάστηκε σε κάποιο σχολικό συγκρότημα στην περιοχή των Περιβολίων. Από το Μάρτιο του 1998 μεταφέρθηκε στην νέα Πανεπιστημιούπολη στο Γάλλο που βρίσκεται περίπου 4 km από το κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου. Στο χώρο της νέας πανεπιστημιούπολης συγκεντρώνονται κατά βάση τόσο οι εκπαιδευτικές όσο και οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος. Από το 2004 το Τμήμα χαρακτηρίζεται ως αυτοδύναμο διοικητικά.

 • Διάρκεια
  Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παν/μίου Κρήτης διαρκούν οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
 • Τοποθεσία
  Ηράκλειο
 • Τηλέφωνο
  28310 77579
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  01/09/2024
 • Πιστοποίηση
  Ναί
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Προπτυχιακά Ψυχολογίας.