thumb-867

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Η τριβή των φοιτητών μας με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και την έρευνα, χάρη στα ερευνητικά εργαστηριακά μας μαθήματα και την υποχρεωτική ερευνητική πτυχιακή εργασία, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας. Η καλλιέργεια του επιστημονικού ερευνητικού τρόπου σκέψης, αναδεικνύεται και από την οργάνωση σε τακτά χρονικά διαστήματα «συνεδρίου φοιτητικής έρευνας στην Ψυχολογία», στο οποίο οι απόφοιτοί μας, μαζί με απόφοιτους Τμημάτων Ψυχολογίας από όλη την Ελλάδα, παρουσιάζουν τις ερευνητικές πτυχιακές τους εργασίες, αποκτώντας έτσι και εμπειρία επικοινωνίας για επιστημονικά θέματα από δημόσιο βήμα.

Ταυτόχρονα, επιστέγασμα του προγράμματος και προϋπόθεση για το Πτυχίο, αποτελεί η Πρακτική Άσκηση, που περιλαμβάνει ποικίλους φορείς όπως, ψυχιατρικούς τομείς νοσοκομείων, νευροψυχολογικές κλινικές, συμβουλευτικούς σταθμούς, κέντρα ημέρας, πρόληψης, απεξάρτησης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, σχολεία, ειδικά σχολεία, παιδοψυχολογικές ή παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων, κ.α. Στους φορείς αυτούς, οι φοιτητές μας αποκτούν πολύτιμη εμπειρία από την άσκηση της Ψυχολογίας, υπό την διπλή εποπτεία του Ψυχολόγου ή των Ψυχολόγων του φορέα και του πανεπιστημιακού τους δάσκαλου.

 • Η άρτια θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών στους βασικούς κλάδους της Ψυχολογικής Επιστήμης (Πειραματική, Γνωστική, Κοινωνική, Αναπτυξιακή, Κλινική Ψυχολογία και Νευροεπιστήμες),
 • Η εξοικείωση και η άσκηση των φοιτητών στους βασικούς κανόνες και μεθόδους επιστημονικής έρευνας για την καταγραφή, κατανόηση και ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφο­ράς.
 • Η περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της Ψυχολογικής Επιστήμης ως μίας εκ των Επιστημών του Ανθρώπου και της Κοινωνίας.

Κατά την εικοσιπενταετή ιστορία του, το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου συνέβαλε στη δημιουργία της επιστημονικής ταυτότητας της Ψυχολογίας στην πατρίδα μας και συνεχίζει να συμβάλει στην ανανέωση και διατήρηση απαιτητικών κριτηρίων για την έκφραση και άσκηση της επιστήμης μας, εξασφαλίζοντας ισορροπημένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, με ιδιαίτερη φυσιογνωμία.  Η φυσιογνωμία μας χαρακτηρίζεται από την τριπλή αντίληψη ότι τα ψυχολογικά φαινόμενα κατανοούνται με συστηματικό και έγκυρο ερευνητικό τρόπο, ότι αποτελούν αντικείμενο παρέμβασης με τεκμηριωμένη και πεπαιδευμένη μέθοδο και ότι τόσο η κατανόησή τους όσο και η παρέμβαση σε αυτά, απαιτεί την ευρεία θέαση τους μέσα στο διαπροσωπικό, κοινοτικό και κοινωνικό τους πλαίσιο.

Στο Τμήμα λειτουργούν τέσσερις τομείς, «Εκπαιδευτικής και Γνωστικής Ψυχολογίας», «Κοινωνικής Θεωρίας κι Έρευνας», «Κοινωνικής Ψυχολογίας» και «Κλινικής Ψυχολογίας», στους οποίους συμμετέχουν ανάλογα με την ειδικότητα και τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού. Οι τομείς ορίζουν και εποπτεύουν τα διδασκόμενα μαθήματα και θεραπεύουν τα αντίστοιχα ερευνητικά ενδιαφέροντα, διασφαλίζοντας ότι στο πρόγραμμα σπουδών εκπροσωπούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πεδία γνώσης και έρευνας της Ψυχολογίας.

Απολυτήριος Τίτλος Λυκείου & Εξετάσεις Εθνικού Επιπέδου.

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας οδηγούν στη χορήγηση πτυχίου Ψυχολογίας με επαγγελματικά δικαιώματα ψυχολόγου και άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου.

Η Ψυχολογική Επιστήμη έχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου έχουν το δικαίωμα να λάβουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος κατόπιν αιτήσεώς τους στις οικείες Νομαρχίες. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος κατοχυρώνει το δικαιούχο στη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Γενικού Ψυχολόγου ο οποίος απασχολείται στους τομείς της Παιδείας, Πρόνοιας, Υγείας, Απονομής Δικαιοσύνης, Επικοινωνίας, καθώς και σε φορείς της Πολιτικής και Οικονομικής ζωής της χώρας. Ωστόσο, πρέπει να διευκρινισθεί ότι για την απόκτηση της ειδικότητας στους κλάδους της Ψυχολογίας η μεταπτυχιακή εκπαίδευση είναι απαραίτητη.Δωρεάν

Μαρτυρίες από προηγούμενες συμμετέχοντες

 • avatar-img

Ιδρύεται το 1989, λειτουργεί με υποψήφιους διδάκτορες το 1991 και δέχεται προπτυχιακούς φοιτητές, με εισαγωγικές εξετάσεις, από το 1992. Έκτοτε το Τμήμα Ψυχολογίας διανύει μια σταθερή ανοδική πορεία εξέλιξης, γίνεται διοικητικά αυτόνομο το 1995 και σήμερα το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό του ανέρχεται σε 20 μέλη. Μέχρι σήμερα το Τμήμα αποτελεί την πρώτη επιλογή του 95% (κατά μέσο όρο) των εισαχθέντων σε αυτό φοιτητών.

 • Διάρκεια
  4 έτη
 • Τοποθεσία
  ΑΘήνα
 • Τηλέφωνο
  210 9201057
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  01/09/2023
 • Πιστοποίηση
  Ναί
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Προπτυχιακά Ψυχολογίας.