thumb-859

Κλινική Εκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική/Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Παιδιών & Ενηλίκων

logo-859
Κατηγορία:
Ψυχοθεραπεία

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το πρόγραμμα της κλινικής εκπαίδευσης του ΔΙΚΕΨΥ στη Ψυχοδυναμική/ Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Ενηλίκων είναι ένα εντατικό τετραετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εξάσκηση της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας (5 χρόνια για όσους εκπαιδευόμενους επιθυμούν να χαρακτηριστούν ως ψυχοθεραπευτές παιδιών). Απευθύνεται σε επαγγελματίες στον τομέα ψυχικής υγείας (ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί) που επιθυμούν να ειδικευτούν στην ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία.

Η ψυχοδυναμική εκπαίδευση του ΔΙΚΕΨΥ αποτελεί μια πλουραλιστική εκπαίδευση μέσα στον χώρο της ευρύτερης σχολής των αντικειμενότροπων σχέσεων. Η εκπαίδευση υποστηρίζεται από ένα θεωρητικό πλαίσιο που προέρχεται από τις ψυχαναλυτικές παραδόσεις των Freud, Klein, Winnicott, Bion και της  Βρετανικής Σχολής Σχέσεων Αντικείμενου.

Ο κοινός άξονας της σχολής των σχέσεων αντικειμένου περιστρέφεται γύρω από την ιδέα ότι οι πρώτες συναισθηματικές εμπειρίες που έχει σχηματίσει ένας άνθρωπος μέσα από τις πολύ πρώιμες σχέσεις του με τα σημαντικά πρόσωπα της βρεφικής και παιδικής του ηλικίας, αποτελούν ρυθμιστικό παράγοντα της μετέπειτα ζωής του. Ως επίκεντρο αυτής της οπτικής είναι η ανάγκη του ανθρώπου να σχετιστεί με τους άλλους ανθρώπους, που με την σειρά της πηγάζει από την ανάγκη και τις προσπάθειες του βρέφους να σχετιστεί με την μητέρα του. Οι συναισθηματικές εμπειρίες που γεννιούνται από την αρχαϊκή αυτή σχέση, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου και επηρεάζουν όλες τις μετέπειτα σχέσεις του.

Ημερομηνία Έναρξης: Οκτώβριος 2024

Προθεσμία Δήλωσης Συμμετοχής: Από 15/4/24 έως 10/9/24

Ο φορέας έχει δικαίωμα να τερματίσει τη διαδικασία συνεντεύξεων νωρίτερα αν συμπληρωθεί ο κατάλληλος αριθμός συμμετεχόντων.

Γνωρίστε περισσότερα για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη συνέντευξη που έδωσε ο κος Θεόδωρος Παπαγαθονίκου στο PsychologyNow.gr:“H Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία είναι ένα ταξίδι ανακάλυψης του εαυτού”

Κέντρο ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ
Σοφ. Βενιζέλου 16 & Ρόδων, Ν. Ηράκλειο Αττικής, 14122
Τηλ: 210 2830100
http: www.dikepsy.gr
Email: info@dikepsy.gr

Αίθουσα Εκπαιδεύσεων ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ
Λεωφ. Ηρακλείου 353, 4ος όροφος, Ν. Ηράκλειο Αττικής, 14122
Τηλ: 210 2831100 & 698 8080383
Email: dikepsy@dikepsy.gr

 

Βασική αρχή της ψυχοθεραπείας αποτελεί το γεγονός ότι η προσωπικότητα του κάθε ατόμου είναι μοναδική. Αν και είναι αρκετές οι επιστημονικές θεωρίες που μπορεί να προάγουν ένα πρότυπο ανθρώπου, η συγκεκριμένη εκπαίδευση ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να εκτιμούν κυρίως αυτό που οι θεραπευόμενοι τους μεταφέρουν ως προσωπικά τους βιώματα, και όχι αυτό που η θεωρητική τους κατάρτιση τους έχει υπαγορεύσει.

Αν και η εκπαίδευση βασίζεται στη θεωρία των αντικειμενότροπων σχέσεων, πιστεύουμε ότι καμία θεωρία δεν είναι περισσότερο σημαντική από μία άλλη. Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να ακολουθήσουν μια κριτική προσέγγιση σε όλες τις ψυχοδυναμικές θεωρητικές προσεγγίσεις ώστε να μπορούν να σχηματίσουν τη δική τους προσωπική σύνθεση. Ο απώτερος στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι να διαμορφώσουν τη δική τους τελική σύνθεση των ψυχαναλυτικών θεωριών τόσο μέσα από τη θεωρητική τους κατάρτιση όσο και από την κλινική τους εμπειρία.

Η εκπαίδευση στοχεύει στην προετοιμασία ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας να εργαστεί κλινικά με θεραπευόμενους σε διαφορετικά πλαίσια.

Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης δίνεται μεγάλη έμφαση στη βιωματική μάθηση τόσο στο κομμάτι της θεωρητικής κατάρτισης και της επεξεργασίας κλινικών περιπτώσεων, όσο και της προσωπικής ανάπτυξης.

Το ΔΙ.ΚΕ.ΨΥ. στοχεύει στην παροχή μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης βιωματικού χαρακτήρα υψηλών προδιαγραφών, σύμφωνη με τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (ΕΑΡ) και της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (ΕΕΨΕ), των οποίων αποτελεί μέλος.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τα ακόλουθα σκέλη:

 • Προσωπική ψυχοθεραπεία εκπαιδευόμενου
 • Ολοκλήρωση της παρατήρησης βρέφους
 • Ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης
 • Κλινική εργασία με θεραπευόμενους
 • Ατομική και ομαδική εποπτεία της κλινικής εργασίας
 • Παρακολούθηση και συμμετοχή σε μηνιαία θεωρητικά και κλινικά σεμινάρια
 • Συμμετοχή σε βιωματικές ομάδες

Σύνοψη των προαπαιτούμενων της εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EAP, ο συνολικός αριθμός ωρών της τετραετούς εκπαίδευσης στην Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία είναι 1450 ώρες, οι οποίες περιλαμβάνουν θεωρητική εκπαίδευση, κλινική εργασία, εποπτεία και προσωπική ανάπτυξη. Οι παραπάνω ώρες αντιστοιχούν σε επιπλέον 1200 ώρες προσωπικής μελέτης των εκπαιδευομένων, καθώς και 100 ώρες εξειδικευμένης έρευνας στον τομέα της εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, η εκπαίδευση στην Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Ενηλίκων αποτελείται από τα ακόλουθα:

 • Τουλάχιστον 600 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης (περιλαμβάνει διαλέξεις, συζήτηση κλινικών περιπτωσιολογικών μελετών, αλλά δεν περιλαμβάνει τις ώρες προσωπικής μελέτης των εκπαιδευομένων και τις ώρες εξειδικευμένης έρευνας).
 • Τουλάχιστον 80 ώρες προσωπικής ανάπτυξης (περιλαμβάνει ώρες συμμετοχής σε βιωματικές ομάδες κ.λπ.).
 • Τουλάχιστον 80 ώρες συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης (εργαστήρια, συνέδρια, εργαστήρια κ.λπ.).
 • Τουλάχιστον 250 ώρες ατομικής προσωπικής θεραπείας.
 • 300 ώρες κλινικής εργασίας με ασθενείς/ ατομικά περιστατικά: Περιλαμβάνει ώρες μεμονωμένων περιστατικών του εκπαιδευόμενου υπό συνεχή εποπτεία διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών και μέχρι το εκπαιδευόμενο μέλος να ολοκληρώσει την εκπαίδευση.
 • Τουλάχιστον 300 ώρες εβδομαδιαίας ατομικής και ομαδικής εποπτείας.

Σε κάθε έτος οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν επιπλέον σε Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης και Ομάδες Εποπτείας-Κλινικές περιπτώσεις. Διεξάγονται εβδομαδιαίες εποπτικού τύπου ομάδες ενηλίκων, καθώς και παιδιών και εφήβων. Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να φροντίσουν στο δικό τους προσωπικό χρόνο και την συνεχιζόμενη επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Ο οδηγός σπουδών και το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης δίνεται στους εκπαιδευόμενους, μετά την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα.

Η Εκπαίδευση απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας – ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, ψυχιάτρους, σύμβουλους ψυχικής υγείας & κοινωνικούς λειτουργούς. Ως εκ τούτου απαραίτητο κριτήριο για τη συμπλήρωση της αίτησης για την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πτυχίο στην ψυχολογία, ιατρική (ειδικότητα παιδοψυχιατρική/ψυχιατρική), κοινωνική εργασία, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Υποψήφιοι με βασικό πτυχίο σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού μπορεί να συμπληρώσουν την αίτηση και να γίνουν δεκτοί εφόσον ήδη διαθέτουν ή βρίσκεται σε εξέλιξη η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο χώρο της ψυχικής υγείας ή έχουν εργαστεί (εθελοντικά ή μη) σε κάποια δομή ψυχικής υγείας.

Επιπλέον εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα διότι έχουν συμπληρώσει ώρες ειδίκευσης σε άλλους φορείς μπορεί να αξιολογηθούν κατά περίπτωση, με δυνατότητα την απαλλαγή τους από κάποιο έτος του προγράμματος.

Όσοι ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση που υπάρχει στον ιστότοπο του ΔΙΚΕΨΥ: https://dikepsy.gr/etn/ekpaidefsi-stin-psyxanalytiki-psyxodynamiki-psyxotherapeia/ και εφόσον πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια, θα ειδοποιηθούν μέσω τηλεφώνου για προσωπική συνέντευξη κατά την οποία θα πρέπει να παρέχουν τα ακόλουθα:

 • Φωτοαντίγραφο πτυχίου/ πτυχίων φοίτησης
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Δυο συστατικές επιστολές (καθηγητών, εργοδοτών, εποπτών, θεραπευτών)

Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (Διεπιστημονική & Ερευνητική Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Παιδιών και Ενηλίκων) φέρει επίσημη άδεια πιστοποίησης ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (Κε.Δι.Βι.Μ. 1) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) του Υπουργείου Παιδείας (Αρ. Άδειας: 2101592).

Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ έχει λάβει πιστοποίηση από την Βρετανική Ένωση Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (British Association for Counselling and Psychotherapy – BACP Organisational Membership Number: 275339.) Ως πιστοποιημένος φορέας της BACP, το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ αποτελεί μέλος του τμήματος της ομάδας των Ενηλίκων και της ομάδας των Παιδιών και Εφήβων του φορέα. Με την ολοκλήρωση της Μετεκπαίδευσης στη Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Ενηλίκων όλοι οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα εγγραφής ως αυτόνομοι θεραπευτές στη BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy – BACP) κατόπιν υποβολής ατομικής αίτησης.

Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ αποτελεί τακτικό μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (European Association for Psychotherapy, EAP Membership Number: Μ-1000041) και είναι συνεπώς προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις και ακολουθεί τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας

Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ δεσμεύεται με Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας τόσο για τους επιστημονικούς συνεργάτες του (θεραπευτές, εκπαιδευτές, επόπτες, εξωτερικοί συνεργάτες) όσο και για τους ειδικευόμενους επαγγελματίες, με τη δέσμευση ότι ο καθένας με τη σειρά του είναι υποχρεωμένος να τηρεί και τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγελματικού συλλόγου, σωματείου ή εταιρείας όπου ανήκει. Επίσης, ακολουθεί το Κώδικα Δεοντολογίας της EAP (European Association for Psychotherapy)  και δεσμεύεται με το Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας στην άσκηση της πρακτικής απαιτώντας από όλους τους εκπαιδευόμενους την τήρησή του.

Παρά την ύπαρξη της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την θεσμική αναγνώριση του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή, τονίζουμε ότι στη χώρα μας δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ σκοπεύει να συμβάλλει στην προσπάθεια κατοχύρωσης του ψυχοθεραπευτή σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της χώρας μας.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τα μέλη μπορούν να ασκήσουν την ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία είτε σε ιδιωτικό πλαίσιο, είτε στα πλαίσια οποιασδήποτε δομής ψυχικής υγείας.

Μαρτυρίες από προηγούμενες συμμετέχοντες

 • avatar-img

Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (Διεπιστημονική & Ερευνητική Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Παιδιών και Ενηλίκων) φέρει επίσημη άδεια πιστοποίησης ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (Κε.Δι.Βι.Μ. 1) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) του Υπουργείου Παιδείας (Αρ. Άδειας: 2101592). Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ αποτελεί τακτικό μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ) και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (European Association for Psychotherapy, EAP Membership Number: Μ-1000041) και είναι συνεπώς προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις και ακολουθεί τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας. To ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχαναλυτικών Ψυχοθεραπειών (European Confederation of Psychoanalytic Psychotherapies, ECPP) της οποίας αποτελεί πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα (Accredited Psychoanalytic Training Institute, APTI). Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ έχει λάβει πιστοποίηση από την Βρετανική Ένωση Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (British Association for Counselling and Psychotherapy – BACP Organisational Membership Number: 275339.) Ως πιστοποιημένος φορέας της BACP, το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ αποτελεί μέλος του τμήματος της ομάδας των Ενηλίκων και της ομάδας των Παιδιών και Εφήβων του φορέα.

 • Διάρκεια
  4 έτη
 • Τοποθεσία
  ΑΘήνα
 • Τηλέφωνο
  210 2830100 - 698 8080383
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  12/10/2024
 • Ημερομηνία Λήξης
  15/06/2025
 • Πιστοποίηση
  Ναί
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Ψυχοθεραπεία.