thumb-1499

Επιμόρφωση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία

logo-1499
Κατηγορία:
Ψυχοθεραπεία

Γενική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Αγαπητές φίλες και φίλοι σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στην επιμόρφωση της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας.

Η μοναδική εκπαίδευση μας συνθέτει την συμβουλευτική και ψυχοθεραπευτική θεωρία με μοντέλα και δεξιότητες για να εμπλουτίσουν την μαθησιακή σας εμπειρία.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία,

Φιλικά,
Πάνος Ασημάκης, Ph.D., ECP, PLC

 • Ιδρυτής και διευθυντής Athens Synthesis Centre®
 • Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Συνθετικής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας (ΕΕΣΣΨ)
 • Πρώην πρόεδρος Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ) και της
 • Ευρωπαικής Εταιρείας Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (EAIP), και της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ)

Οργανωτικό μέλος/συνεργάτης

 • Ελληνική Εταιρεία Συνθετικής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας
 • Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος
 • Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής
 • British Association for Counselling and Psychotherapy
 • Counselling and Psychotherapy in Scotland
 • European Association for Counselling
 • European Association for Integrative Psychotherapy
 • European Association for Psychotherapy
 • European Psychosynthesis Association

Φιλοσοφική βάση του Προγράμματος

Ξεκινάμε από τη θέση ότι ψυχοθεραπεία είναι η σταθερή και σκόπιμη χρήση μιας σχέσης, βασισμένης στη θεραπευτική συμμαχία, στην υπηρεσία των στόχων του πελάτη. Θεωρούμε την ψυχοθεραπευτική σχέση ως μία συνδομούμενη προσπάθεια στην οποία τόσο ο πελάτης όσο και ο θεραπευτής είναι ενεργοί εταίροι. Δεδομένης της κεντρικής σημασίας της σκόπιμης χρήσης της σχέσης και του εαυτού του ψυχοθεραπευτή στη συμβολή των επιτυχημένων αποτελεσμάτων, δίνουμε έμφαση στην αυτοστοχαστική πρακτική, την αυτοκατανόηση, τη διαπροσωπική συνάντηση και στην ευαισθησία στο συντονισμό, στον κακό συντονισμό και στην επιδιόρθωση για τη διατήρηση μιας αποτελεσματικής θεραπευτικής σχέσης.

Συνδημιουργώντας και διατηρώντας μια καλά διατυπωμένη και ασφαλή θεραπευτική συμμαχία, ο επαγγελματίας και ο πελάτης μπορούν εξίσου να επικεντρώνονται σε πολύπλοκα διαπροσωπικά και ενδοπροσωπικά ζητήματα. Από αυτήν την διυποκειμενική προοπτική, εστιαζόμαστε τόσο στα φανερά λεκτικά επίπεδα της επικοινωνίας όσο και στα αφανή, μη λεκτικά επίπεδα της σχέσης· στις συνειδητές και μη συνειδητές διαστάσεις της επικοινωνίας. Βλέπουμε τη διαδικασία αλλαγής σαν κάτι που συμβαίνει στο πολύπλοκο σημείο επαφής αυτών των αλληλεπικαλυπτόμενων διαστάσεων της εμπειρίας.

Όπως λέει ο Alan Schore βλέπουμε την ψυχοθεραπεία όχι σαν αποκλειστικά την «ίαση μέσω συζήτησης», αλλά σε μεγάλο βαθμό ως την «ίαση μέσω επικοινωνίας» σε πολλαπλά επίπεδα εμπειρίας και διάδρασης. Μια τέτοια διυποκειμενική προσέγγιση στη σύνθεση της ψυχοθεραπείας απαιτεί από τους ψυχοθεραπευτές να αναπτύξουν μια κατανόηση του εαυτού στις πολλαπλές του όψεις προκειμένου να ασκούν ευελιξία, κρίση, δεξιότητες, διαίσθηση και φαντασία στην κατάλληλη χρήση των διαφόρων διαστάσεων μιας θεραπευτικής σχέσης σε απόκριση των τρεχόντων σχεσιακών αναγκών του πελάτη.

Δεν διδάσκουμε ένα συγκεκριμένο μοντέλο σύνθεσης· μάλλον, στηρίζουμε τους μετέχοντες στο δύσκολο έργο τού να μάθουν να συνθέτουν θεωρίες και ικανότητες από διάφορες παραδόσεις στον τομέα της ψυχοθεραπείας σε ένα δικό τους εξελισσόμενο μοντέλο. Η εκπαίδευση ενστερνίζεται μια κλινική αναπτυξιακή θεώρηση του εξελισσόμενου εαυτού, ενώ ταυτόχρονα τονίζει τη σημασία του αντίκτυπου του κοινωνικού, πολιτισμικού, οικονομικού, οικολογικού και πολιτικού πλαισίου στην ταυτότητα του εαυτού του ατόμου.

Αυτή η εκπαίδευση θα απαιτήσει επίσης από τους ψυχοθεραπευτές τη δέσμευση να υποστηρίζουν και να ανέχονται διάφορες απόψεις, ακόμη κι όταν αυτές φαίνονται να είναι αντιφατικές, σε μια προσπάθεια να μην αποκλείουν πρόωρα μια συγκεκριμένη άποψη. Αυτές οι διαφορετικές απόψεις χρησιμεύουν σαν ένα σύστημα συνεχούς αυτόεποπτείας, έτσι ώστε κάθε θέση που υιοθετείται να είναι ευέλικτη και να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες περιστάσεις ενός συγκεκριμένου πελάτη σε μια συγκεκριμένη στιγμή σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Μια τέτοια προσέγγιση στη σύνθεση της ψυχοθεραπείας μπορεί να χρησιμεύσει σαν στήριγμα τόσο για βραχεία όσο και για μακρύτερης διάρκειας ψυχοθεραπεία.

Για περισσότερες πληροφορίες, εγγραφές επικοινωνείστε με τον δρα Πάνο Ασημάκη τηλ. 6944756051, pasimaki@otenet.gr / www.athenssynthesis.gr

Αυτό το πρόγραμμα θα σας παράσχει μια ισχυρή βάση γνώσεων και την εξειδίκευση να εργάζεστε ως συνθετικός ψυχοθεραπευτής με ένα ευρύ φάσμα πελατών σε μια ποικιλία περιβαλλόντων. Οδηγεί στην εγγραφή σας στην European Association for Psychotherapy [EAP] (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας) και στο μητρώο των πιστοποιημένων ψυχοθεραπευτών της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ) και στην European Association for Integrative Psychotherapy [ΕΑΙP] (Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Συνθετικής Ψυχοθεραπείας) προαιρετικά.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • European Certificate for Psychotherapy – European Association for Psychotherapy (EAP) και European Certificate for Integrative Psychotherapy – European Association of Integrative Psychotherapy (EAIP) r. 03.2024

Προγράμματα Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία 2024-2025 που οδηγούν στο European Certificate for Psychotherapy (ECP) και στο European Association of Integrative Psychotherapy (ECIP) (ελάχιστη παρακολούθηση 4 ετήσιοι κύκλοι). Το Κέντρο είναι European Association Psychotherapy Accredited Institute (EAPTI), οργανωτικό μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ) και της Ευρωπαικής Εταιρείας Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (EAIP).

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Σεπτεμβρίου 2024

 1. Βραχεία Συνθετική Θεραπεία Ζεύγους
 2. Εισαγωγή στη Συνθετική Ομαδική Ψυχοθεραπεία
 3. Εισαγωγή στην Συνθετική Ατομική Ψυχοθεραπεία
 4. Εισαγωγή στις Θεραπευτικές Δεξιότητες και την Σχεσιακή Συνθετική Ψυχοθεραπεία (υποχρεωτικό για πτυχιούχους ψυχολογίας κα.-
 5. Συνθετική Θεραπεία Γονέων – Εφήβων (2024-2025) (μόνον ΖΟΟΜ)
 6. Συνθετική Θεραπεία Τραύματος & PSTD
 7. Ψυχοπαθολογία

H συνολική διάρκεια αυτού του προγράμματος είναι περίπου τέσσερα με έξι χρόνια.

Θεματολογία κάθε κύκλου (υπόκειται σε αλλαγές)

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Περιλαμβάνει (υπόκειται σε αλλαγές)

 • Γενικές δεξιότητες
 • Η θεμελιώδης ενότητα των ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων
 • Η τάση προς την σύνθεση των θεωριών
 • Σύγκριση συνθετικής προσέγγισης και ‘καθαρής προσέγγισης’
 • Εκλεκτικισμός και σύνθεση
 • Η αναπτυξιακή – σχεσιακή πορεία του ανθρώπου
 • Πλαίσιο για την άσκηση της συνθετικής ψυχοθεραπείας
 • Η θεραπευτική σχέση
 • Αξιολόγηση και διάγνωση
 • Η παράλληλη διεργασία στην εποπτεία
 • Δεοντολογία και επαγγελματική άσκηση
 • Τεχνικές και στρατηγικές για τον συνθετικό ψυχοθεραπευτή
 • Εφαρμογές της θεωρίας στην πράξη
 • Παρουσίαση σχετικών θεμάτων

Έναρξη Σεπτέμβριος 2024 – Εγγραφές 1-30 Ιουνίου 2024

Περιορισμένες θέσεις- Τηρείται σειρά προτεραιότητας Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης 

 

2. Βραχεία Συνθετική Θεραπεία Ζεύγους & Ψυχοσεξουαλικών διαταραχών

 • Βραχεία Συνθετική Θεραπεία Ζεύγους: εισαγωγή, δεοντολογία
 • Αξιολόγηση, σύναψη συμβολαίου
 • Θεραπευτική επεξεργασία 1, πλαίσιο αναφοράς
 • Θεραπευτική επεξεργασία 2, επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων
 • Θέματα σεξουαλικότητας και ψυχοσεξουαλικές διαταραχές
 • Θεραπευτική επεξεργασία προβλημάτων
 • Θέματα λήξης θεραπείας και εποπτείας

3. Εισαγωγή στη Συνθετική Ομαδική Ψυχοθεραπεία

 • Πριν την έναρξη της Ομάδας (γιατί η ομάδα, προγραμματισμός, στόχοι, περιεχόμενο)
 • Ο ρόλος του Συντονιστή (το στυλ ηγετικότητας, συν-συντονιστές, υποστήριξη και εποπτεία)
 • Η έναρξη της Ομάδας (δημιουργία ομάδας, συμβόλαιο ομάδας, εχεμύθεια)
 • Η ζωή της Ομάδας (το εδώ και τώρα της ομάδας, υπο-ομάδες, μοντέλα ομαδικής πράξης)
 • Κλείσιμο Ομάδας (διεργασία κλεισίματος, κλείσιμο σε ανοικτή ομάδα, μετά το τέλος)
 • Δίωρη παρουσίαση θεωρητικού και πρακτικού υλικού σε βιωματική ομάδα που συντονίζουν οι εκπαιδευόμενοι

4. Εισαγωγή στην Συνθετική Ατομική Ψυχοθεραπεία

 • Εισαγωγή στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία
 • Ψυχοθεραπεία: Θεωρία και τεχνική
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας του ψυχοθεραπευτή
 • Συνειδητότητα του θεραπευτή – Συνειδητότητα του πελάτη
 • Ανάλυση του Χαρακτήρα
 • Χαρακτήρας και στάση σώματος
 • Χαρακτήρας και διάγνωση: ψυχαναγκαστικός, υστερικός και παθητικός- θηλυκός χαρακτήρας, σχιζοειδής, στοματικός, μαζοχιστής και ναρκισσιστής
 • Εξάσκηση στην ατομική ψυχοθεραπεία
 • Θέματα εποπτείας

5. Συνθετική Θεραπεία Γονέων – Εφήβων (ΖΟΟΜ)

 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία
 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές Ενηλίκων
 • Η λειτουργία της Ομάδας
 • Δομή και λειτουργία της Οικογένειας
 • Θεωρητικές Προσεγγίσεις
 • Βιωματικές Ασκήσεις για Γονείς
 • Δεξιότητες και Επικοινωνία στην Οικογένεια
 • Το περιεχόμενο και περιβάλλον : Θεραπεία παιδιού και εφήβου
 • Ο Ρόλος της Οικογένειας και της Κοινωνίας
 • Διαχείριση περιστατικού και θεραπεία εφήβων, και των οικογενειών τους
 • Απώλεια και πένθος
 • Θέματα Ψυχικής Υγείας (ψυχοπαθολογία), αναπτυξιακές διαταραχές
 • Θέματα που έρχονται από γονείς, και εφήβους
 • Ανήλικη παραβατικότητα/κακοποίηση , εκφοβισμός
 • Προφύλαξη του παιδιού: κώδικας δεοντολογίας και σχετικά θέματα

6. Συνθετική Θεραπεία Τραύματος & PTSD

 • 1η φάση της θεραπείας τραύματος – Φυσιολογία τραύματος & εγκέφαλος/νευρικό
 • Φυσιολογία τραύματος & εγκέφαλος/νευρικό σύστημα – Σύνθετη Μετατραυματική Διαταραχή Άγχους ( C-PRSD )
 • Φυσιολογία τραύματος & εγκέφαλος/νευρικό σύστημα
 • 2η φάση της θεραπείας τραύματος – ο κατακερματισμένος εαυτός –
 • Φυσιολογία τραύματος & εγκέφαλος/νευρικό σύστημα – αξιολόγηση αυτοκτονικότητας – παρέμβαση στην αυτοκτονικότητα.
 • 3η φάση θεραπείας τραύματος – Φυσιολογία τραύματος & εγκέφαλος/νευρικό
 • Φυσιολογία τραύματος & εγκέφαλος/νευρικό σύστημα –
 • Θεραπευτικές τεχνικές θεραπείας τραύματος 1 και 2

7. Ψυχοπαθολογία

 • Κατανόηση Ψυχικών διαταραχών- ψυχική λειτουργικότητα- Ορισμός ψυχικής διαταραχής
 • Ιστορική αναδρομη- αντι-ψυχιατρικό κίνημα
 • Συστήματα κατηγοριοποίησης διαταραχών (DSM-5, ICD-11)- Συμπτωματολογία και διάγνωση, χρήση αξόνων, λειτουργικότητα και case vignettes (practice για φοιτητές)
 • Συνοσηρότητα και διαφορική διάγνωση
 • Κλινική συνέντευξη, λήψη ιστορικού, χρήση ερωτηματολογίων αυτό- αναφοράς
 • Αξιολόγηση ρίσκου και επικινδυνότητας
 • Γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία-    Βασικές        αρχές κ θεραπευτικός σχεδιασμός
 • Διαταραχές συναισθήματος- αιτιολογία, συμπτωματολογία και χρήση φαρμακευτικής αγωγής
 • Αγχώδεις διαταραχές. Χρήση CBT και θεραπευτικός σχεδιασμός
 • Θεραπευτική αντιμετώπιση: Τεχνικές χαλάρωσης, νοερές απεικονίσεις, τεχνικές έκθεσης και mindfulness
 • Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
 • Τραύμα και διαταραχές σχετιζόμενες με στρες.
 • Διαταραχές λήψης τροφής
 • Σωματόμορφες διαταραχές
 • Σεξουαλικές διαταραχές
 • Διαταραχές προσωπικότητας
 • Διασχιστικές διαταραχές και διαταραχές μνήμης
 • Σχιζοφρένεια
 • Χρήση και κατάχρηση ουσιών
 • Το μέλλον της ψυχιατρικής και μελλοντικά βήματα
 • Κλινική θεραπεία κ εποπτεία.

Σχεδιασμός της εκπαίδευσης για Συνθετικό Πρόγραμμα

Κάθε έτος της εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική σύνθεση των σχετικών θεωριών
 • Σχετικές έρευνες, σχετικές στρατηγικές
 • Εξάσκηση στις κατάλληλες δεξιότητες παρεμβάσεων
 • Εκπαίδευση σε μοντέλα και μεθόδους αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της ψυχοθεραπείας που έχει διενεργηθεί σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας μέσα στο χρόνο είναι ενσωματωμένη μέσα στο γενικό σχεδιασμό του μαθήματος.
 • Ο σχεδιασμός κάθε αυτοτελούς ενότητας ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα σπουδαστή και εκπαιδευτή και γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης βάσει αυτών των αναγκών και ενδιαφερόντων.
 • Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, οι χρήσεις, οι αντενδείξεις διερευνώνται σε βάθος
 • Σε σχέση με το πότε, το γιατί και με ποιον (από την άποψη ατομικών διαφορών), θα δίνεται προτεραιότητα έναντι άλλων σε ορισμένες θεραπευτικές στρατηγικές και στάσεις απέναντι στη σχέση, σε συγκεκριμένες περιόδους στην ψυχοθεραπεία ενός ατόμου. Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις της βραχείας και της μακρύτερης διάρκειας θεραπείας αντιμετωπίζονται σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
 • Δίνεται επίσης μια εισαγωγή στις αρχές της έρευνας καθώς και μια περιγραφή των αρχών της αξιολόγησης, της αξιολόγησης κινδύνου, καθώς και προσεγγίσεις σε παρουσιαζόμενες δυσκολίες με διαφορετικούς τύπους πελατών. Οι σπουδαστές αρχίζουν να διαμορφώνουν τη δική τους συνθετική φιλοσοφία, η οποία θα καθοδηγεί την κλινική τους εργασία, και θα απαιτηθεί απ’ αυτούς να κάνουν μια παρουσίαση πάνω σ’ αυτό το θέμα στο τέλος αυτού του έτους.

Κλινική διαδικασία

Ο Εαυτός Μέσα σε Σχέση περιλαμβάνει μια διερεύνηση των παρόντων αναπτυξιακών και νευροβιολογικών θεωριών και ερευνών, οι οποίες προσφέρουν σημαντική ενόραση αναφορικά με την ανάπτυξη του εαυτού μέσα σε σχέση· τη διερεύνηση σχετικών θεωριών και πρακτικών εννοιών και μεθοδολογιών που διαμορφώνουν την κλινική πρακτική, και των πλαισίων στις οποίες είναι τοποθετημένη θεωρητικά και πρακτικά, καθώς και των διεργασιών εξουσίας.

Θα περιλαμβάνει επίσης μια διερεύνηση της προσωπικότητας του ίδιου του ψυχοθεραπευτή σε σχέση με τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τη σεξουαλικότητα και το φύλο, από τις θεμελιώδεις προοπτικές της ψυχολογίας του εαυτού, τη σχεσιακή ψυχανάλυση και ψυχοθεραπεία, τη θεωρία της διυποκειμενικότητας, του υπαρξισμού και την εργασία σωματικής διεργασίας. Οι επιπτώσεις του τραύματος και των πρώιμων αναπτυξιακών διεργασιών πάνω στην ακεραιότητα του εαυτού θα αποτελέσουν μέρος της διδακτέας ύλης.

Θα επικεντρωθεί επίσης στη διαδικασία της σύνθεσης, τονίζοντας τη συνδημιουργία της θεραπευτικής σχέσης σε συνειδητό, φανερό, ασυνείδητο και αφανές επίπεδο λειτουργίας. Θα καλυφθεί επίσης ο σχεδιασμός διαφορετικής θεραπευτικής αντιμετώπισης για παρουσιαζόμενα προβλήματα διαφορετικών πελατών από ένα συνθετικό πλαίσιο, χρησιμοποιώντας τα τρέχοντα συστήματα ταξινόμησης των ψυχικών διαταραχών.

Θα περιλαμβάνει επίσης μια διερεύνηση της προσωπικότητας του ίδιου του ψυχοθεραπευτή σε σχέση με τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τη σεξουαλικότητα και το φύλο, από τις θεμελιώδεις προοπτικές της ψυχολογίας του εαυτού, τη σχεσιακή ψυχανάλυση και ψυχοθεραπεία, τη θεωρία της διυποκειμενικότητας, του υπαρξισμού και την εργασία σωματικής διεργασίας. Οι επιπτώσεις του τραύματος και των πρώιμων αναπτυξιακών διεργασιών πάνω στην ακεραιότητα του εαυτού θα αποτελέσουν μέρος της διδακτέας ύλης. Θα επικεντρωθεί επίσης στη διαδικασία της σύνθεσης, τονίζοντας τη συνδημιουργία της θεραπευτικής σχέσης σε συνειδητό, φανερό, ασυνείδητο και αφανές επίπεδο λειτουργίας. Θα καλυφθεί επίσης ο σχεδιασμός διαφορετικής θεραπευτικής αντιμετώπισης για παρουσιαζόμενα προβλήματα διαφορετικών πελατών από ένα συνθετικό πλαίσιο, χρησιμοποιώντας τα τρέχοντα συστήματα ταξινόμησης των ψυχικών διαταραχών.

Υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση του προσωπικού στυλ, στα προσωπικά πλαίσια για συνθετική άσκηση και στοχαστική έρευνα, καθώς και στη διερεύνηση της άσκησης του σπουδαστή ως συνθετικού ψυχοθεραπευτή.

Η ενότητα της διατριβής περιλαμβάνει προετοιμασία και ολοκλήρωση μιας γραπτής μελέτης/διατριβής πάνω σε μια περίπτωση, που θα αντανακλά την προσωπική προσέγγιση του σπουδαστή στη σύνθεση.

Απαιτήσεις του Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι σπουδαστές θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Επίσημη διδασκαλία: συνήθως, 144 ώρες το χρόνο μέσα στα 4 πρώτα χρόνια.
 • Εποπτεία: η τακτική εποπτεία είναι αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία. Για αρχάριους, συνιστούμε κάποια μορφή εβδομαδιαίας εποπτείας, και για όλους τους σπουδαστές απαιτούμε κάποια μορφή εποπτείας ανά δεκαπενθήμερο. Στο στάδιο της αποφοίτησης, οι σπουδαστές χρειάζεται να έχουν συγκεντρώσει 250 ώρες εποπτείας. Ωστόσο, καθώς οι σπουδαστές αυξάνουν την εμπειρία τους με πελάτες, ένα μίνιμουμ μίας ώρας εποπτείας για κάθε έξι ώρες επαφής με πελάτες είναι ουσιαστικής σημασίας.
 • Απαιτείται η προσωπική ψυχοθεραπεία με δύο εγκεκριμένους ψυχοθεραπευτές (όχι παράλληλα) σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Αυτή η ψυχοθεραπεία θα είναι του τύπου, διάρκειας, έντασης και συχνότητας της ψυχοθεραπείας που προσφέρεται σε πελάτες και συμβατή με το συνθετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Χρειάζεται να συμπληρωθούν περίπου 250 ώρες ατομικής και ομαδικής θεραπείας, μέσα σε 5 – 6 τουλάχιστον χρόνια του προγράμματος. Η συνεχής ψυχοθεραπεία θεωρείται δεοντολογική και υπεύθυνη, αλλά, επίσης, παρέχει και μια κύρια οδό μάθησης, τον «εσωτερικό χάρτη», τον οποίο πιστεύουμε ότι χρειάζονται οι ψυχοθεραπευτές προκειμένου να προχωρήσουν σε βαθιά ψυχοθεραπεία με πελάτες.
 • Πρακτική Άσκηση για Εξοικείωση με την Ψυχική Υγεία
 • Εποπτευόμενη επαφή με πελάτες: οι σπουδαστές μπορούν να εισέλθουν στο τρίτο έτος της εκπαίδευσης μόνο όταν θεωρηθούν έτοιμοι από τον εκπαιδευτή τους να βλέπουν πελάτες. Το επίπεδο εμπειρίας του κάθε σπουδαστή θα κανονίζει τον αριθμό των πελατών που θα βλέπει σε κάθε στάδιο της εξέλιξής του ως κλινικού θεραπευτή. Ωστόσο, μπαίνοντας στο 3ο έτος της επιμόρφωσης, οι σπουδαστές πρέπει να βλέπουν τουλάχιστον δύο πελάτες την εβδομάδα. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο σπουδαστής θα έχει αναλάβει τουλάχιστον 500 ώρες εργασίας με πελάτες, εποπτευόμενος από τον επόπτη
 • Γραπτές εργασίες: γραπτές εργασίες πρέπει να υποβάλλονται τα τέσσερα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οδηγού σπουδών. Αυτές θα προσμετρώνται σε κάθε περίπτωση για την αξιολόγηση στο τέλος του χρόνου. Για τη λήψη του European Certificate for Psychotherapy (Συνθετική προσέγγιση, πρέπει να υποβληθεί μια διατριβή/περιπτωσιολογική μελέτη 8.000 λέξεων περίπου.
 • Οι σπουδαστές πρέπει επίσης να κάνουν παρουσιάσεις κατά την πορεία του εκπαιδευτικού προγράμματος. Κάθε σπουδαστής πρέπει επίσης να τηρεί ένα αρχείο όλων των αποτελεσμάτων, των μαθημάτων κ.λπ. Υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών, εποπτών και συντονιστών πρακτικής άσκησης, οι οποίοι συνεργάζονται ως ομάδα για να δώσουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να αποκομίσουν το μέγιστο όφελος από την εκπαίδευση και τις δομές επαγγελματικής εξέλιξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Ατομική & Ομαδική Συνθετική Ψυχοθεραπεία είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας(EAP), ένα από τα 4 πιστοποιημένα στην Ευρώπη και ασφαλώς το μοναδικό πιστοποιημένο στην Συνθετική Ψυχοθεραπεία στην Ελλάδα.

Η εκπαίδευση στην συνθετική ψυχοθεραπεία είναι επαγγελματική, δημιουργική και ευχάριστη εμπειρία με στόχο τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη προσωπικής και επαγγελματικής αρτιότητας. Όλοι μαθαίνουμε περισσότερο αποτελεσματικά σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει θετικότητα.

Η εκπαίδευση είναι βασισμένη στη διεργασία της ομάδας και βασίζεται στην ικανότητα των εκπαιδευομένων. Η εκπαίδευση επίσης είναι εξίσου ευχάριστη και για όσους δεν ενδιαφέρονται για πλήρη εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία και επιθυμούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους πιο γενικά στην επαγγελματική και προσωπική ζωή τους.

Ανάλογα με την εμπειρία και τις ευκαιρίες στην εφαρμογή της συνθετικής προσέγγισης, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να παραμείνουν για τέσσερα χρόνια στην εκπαιδευτική ομάδα. Όμως για τους περισσότερους η εκπαίδευση ως ψυχοθεραπευτής διαρκεί περισσότερο χρόνο.

Άλλες απαιτήσεις

 • Τακτική παρακολούθηση και συμμετοχή στις εκπαιδευτικές ομάδες
 • Γραπτές εργασίες
 • Ετήσια συμπλήρωση αξιολογήσεων εαυτού και ομάδας
 • Ετήσια αξιολόγηση των εκπαιδευομένων από τους εκπαιδευτές. Οι εκπαιδευτές μπορούν να κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις για τους εκπαιδευόμενους οι οποίοι πρέπει να τις ακολουθήσουν τον επόμενο χρόνο για να παραμείνουν στην εκπαίδευση
 • Οι εκπαιδευτές έχουν τον τελικό λόγο για το εάν οι εκπαιδευόμενοι θα παραμείνουν ή όχι στην εκπαιδευτική ομάδα
 • Διατήρηση ημερολογίου, το οποίο περιλαμβάνει εμπειρίες της εκπαίδευσης, εποπτείας, θεραπείας και άσκησης της συνθετικής προσέγγισης
 • Αποδοχή του κανονισμού του εργαστηρίου, και των αντίστοιχων επαγγελματικών οργανώσεων
 • Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν ψυχοθεραπεία ή να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις να το κάνουν κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής τους
 • Τακτική, συνεχή ατομική ή ομαδική θεραπεία
 • Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται στην παρακολούθηση σχετικών συνεδρίων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του τετραετούς προγράμματος δυνατότητα λήψης του ευρωπαικού πιστοποιητικού ψυχοθεραπευτού της Ευρωπαικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας και ή του ευρωπαικού πιστοποιητικού συνθετικής ψυχοθεραπείας και εγγραφής στους αντίστοιχους ιστοχώρους. Tο ASC είναι πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης της EAP και της EAIP και οργανωτικό μέλος της ΕΕΨΕ.

 • Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης
 • Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επάρκεια γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Πρέπει επίσης να κατέχουν τουλάχιστον ένα από τα επόμενα:

 • Πτυχίο ψυχολογίας ή κοινωνικής εργασίας,
  • Σημαντική σχετική εμπειρία εργασίας και/ή ζωής.

Επιπλέον των παραπάνω, όλοι οι αιτούντες πρέπει να έχουν κάποιες δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρία συμβουλευτικής.

Η έγγραφη αίτηση  για την εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Ένα πλήρες βιογραφικό
 • Μια προσωπική δήλωση που να περιγράφει το γιατί αυτό το πρόγραμμα θεωρείται σχετικό με την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του αιτούντος και δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του σχετικού πτυχίου/πιστοποιητικού και αναλυτική βαθμολογία

 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Ατομική & Ομαδική Συνθετική Ψυχοθεραπεία είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας(EAP), ένα από τα 4 πιστοποιημένα στην Ευρώπη και ασφαλώς το μοναδικό πιστοποιημένο στην Συνθετική Ψυχοθεραπεία στην Ελλάδα.Ετήσια δίδακτρα για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα: 3000,00 € .

Περιλαμβάνει τα βασικά βιβλία.

Για προεξοφλήσεις πριν την έναρξη του μαθήματος έως 31 Μαρτίου συνολική προεξόφληση 2100 ευρώ.

Έως 30 Ιουνίου 2024 παρέχεται έκπτωση έως 20%. (2400 ευρώ).

 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Προκαταβολή 10% και τα υπόλοιπα έως 6 -12 μηνιαίες δόσεις
 • Το κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί θέση σε υποψήφιο ή να διακόψει την εκπαίδευση εκπαιδευομένου για σοβαρούς λόγους
 • Τα δίδακτρα είναι για τη συμμετοχή και όχι για την παρουσία και επανάληψη του μαθήματος σε επόμενη συνάντηση απαιτεί νέα οικονομική συνεισφορά
 • Δεν παρακολουθεί ο εκπαιδευόμενος παράλληλα άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μικρής ή μεγάλης διάρκειας εκτός του AS
 • Ο εκπαιδευόμενος αποδέχεται τον κώδικα δεοντολογίας του
 • Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης ο εκπαιδευόμενος έχει 18 μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών του και λοιπών απαιτήσεων με ελάχιστη επιβάρυνση ανά έτος.
 • Στα δίδακτρα περιλαμβάνονται τα βασικά βιβλία
 • Στα δίδακτρα δεν περιλαμβάνονται ατομική ή ομαδική θεραπεία, ατομική ή ομαδική εποπτεία σε όποια προγράμματα απαιτείται.
 • Στα δίδακτρα δεν περιλαμβάνονται η εξέταση της τελικής διατριβής και η τυχόν εγγραφή σε επαγγελματικούς συλλόγους
 • Δυνατότητα συμμετοχής με χαμηλό κόστος σε ομάδες, εργαστήρια & σεμινάρια του κέντρου
 • Τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Ιδρύθηκε από τον Πάνο Ασημάκη, Ph.D., ψυχολόγο, πρώην πρόεδρο της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ),   πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, (ΕΕΣ), και πρώην πρόεδρο της Ευρωπαικής Εταιρείας Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (EAIP).  Το κέντρο είναι οργανωτικό μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ), European Association for Integrative Psychotherapy, και της European Association for Psychotherapy. Επίσης της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και της European Association of  Counelling (EAC). Το κέντρο είναι European Association Psychotherapy Training Institute (EAPTI) και το μοναδικό στην Ελλάδα και Κύπρο με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις που οδηγούν άμεσα στο European Certificate for Psychotherapy (ECP). Ακαδημίας και Μαυρομιχάλη 1, 1ος όροφος Αθήνα. Υπεύθυνος επικοινωνίας: δρ Πάνος Ασημάκης 6944756051 pasimaki@otenet.gr

Άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φορέα

 • Διάρκεια
  4 - 6 έτη
 • Τοποθεσία
  Ελλάδα
 • Τηλέφωνο
  6944756051
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Ημερομηνία Έναρξης
  22/09/2024
 • Προθεσμία Εγγραφής
  30/06/2024
 • Πιστοποίηση
  Ναί
 • Ιστοσελίδα Φορέα
  Προβολή

Σχετικά Προγράμματα

Δείτε και άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απο την κατηγορία Συμβουλευτική.